Dec 31, 2009

ఏమో గుఱ్ఱం ఎగరావచ్చు..

నేను రూటుమార్చా. అసలు రూటుకొచ్చా. ఇకపై న్యూఇయర్ చేస్కోను. కొత్తసంవత్సరం అంటే ఉగాది అని మాత్రమే నమ్ముతున్నా ఇకపై.
సరే ఇక న్యూ ఇయర్ చేస్కునే వాళ్ళతో నాకేమీ పగలు ప్రతీకారాలూ లేవు కనుక, వాళ్ళందరికీ ఓ సారి -
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

2009 ఇంకొన్ని ఘడియల్లో ముగియబోతున్నది. ఇంకో సమచ్చరం కాలగర్భంలోకి జారిపోతుంది. మనంకూడా అయ్యిందోయ్ పోయ్యిందోయ్ అనుకుంటాం, డిశెంబరు ముప్పైఒకటి అర్ధరాత్రి దాకా తాగి తందనాలాడతాం, పన్నెండుకాంగనే ఆవేశంతో ఊగిపోతాం. మర్రోజు అనిపించిన ప్రతీవోడికీ ఆంగ్లంలో ఏప్పీ న్యూ ఇయర్ అనిజెప్పేసి ఆరోజుని ముగించేస్తాం. ఆమర్రోజు, షరా మమూలే తిన్నామా పడుకున్నామా లేచామా....అంతకాడికి రెండ్రోజుల ముందుదాకా నిద్రెగ్గొట్టి అర్ధరాత్రిదాకా ఉండుడెందుకూ, మందుకొట్టుడెందుకూ, ఉన్న నాలుగు డబ్బులూ గుండు గీకించుకోటం ఎందుకూ??

నాకైతే ఈ న్యూ యియర్ ఎందుకుజేస్కోవాలీ అనిపిస్తోంది...కారణం
మన రాజకీయనాయకులు రాజేసి రగిలించిన రావణకాష్టంలో సమిధలైన మూగ పదార్ధాలు, నోరులేని జీవుల విలువ కళ్ళముందు కదులుతోంది. ఆం.ప్ర.రా.రో.ర.సం కి ఇప్పటికి ఐదువందల కోట్లు నష్టం.
మొన్నటి వరద భీభత్సంలో కొన్ని వేలకోట్లు నష్టం. ఇలాచెప్పుకుపోతే బ్లాగు చాలదు.
ఏమైనా గతం గతః..అయ్యిందేదో అయ్యింది. ఈ సమచ్చరాంతం సివరి నిమిషాల్లో ఓ సారి ఏంచేద్దాం అనుకున్నాం ఈ సమచ్చరం మొదట్లో ఓపాల్జూసుకుని, ఆటిని గోడామీద *వచ్చే ఏడు* అనిరాస్కుని, మురిసిపోదాం.
వచ్చే ఏడాదన్నా మనం అనుకున్నవి జరక్కపోతాయా, గుఱ్ఱం ఎగరకపోద్దా...
ఎప్పట్లానే ఉషారుగా కుషీకుషీగా ఉంటానికి, గతాన్ని గమ్మత్తుగా మర్సిపోటానికి ఈ కిందిపాటల్ని అంమృతంలా సేవించండి మరి -
ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో
ఏ కవిలో మెరసిన ప్రేమగీతమో
నా మదిలో నీవై నిండిపోయెనే..
నీ రూపమే దివ్య దీపమై నీ నవ్వుల నవ్యతారలై నా కన్నుల వెన్నెల కాంతి నింపెనే. ...
................

పూచే పూలలోన వీచే గాలిలోన
నీ అందమే దాగెనే .. నీ అందెలే మ్రోగెనే .
.పూచే పూలలోన వీచే గాలిలోన
నీ అందమే దాగెనే .. నీ అందెలే మ్రోగెనే ..
ఓ చెలీ ..... ఓ చెలీ .....
నా ఊహలో నీవు ఉయ్యాలలూగేవు
నా ఊహలో నీవు ఉయ్యాలలూగేవు
నా ఊపిరైనీవు నాలోన సాగెవు
నీవు నా సర్వమే .. నీవు నా స్వర్గమే
నీవు నా సర్వమే .. నీవు నా స్వర్గమే
నీవు లేకున్న ఈ లోకమే శూన్యమే
పూచే పూలలోన వీచే గాలిలోన
నీ అందమే దాగెనే .. నీ అందెలే మ్రోగెనే
ఓ చెలీ ..... ఓ చెలీ .....
ఎన్నో జన్మల బంధము మనది
ఎవ్వరు ఏమన్నా ఇది వీడనిది
నీవు నా గానమె .. నీవు నా ధ్యానమే
నీవు నా గానమె .. నీవు నా ధ్యానమే
నీవు లేకున్న ఈ లోకమే శూన్యమే
పూచే పూలలోన వీచే గాలిలోన
నీ అందమే దాగెనే .. నీ అందెలే మ్రోగెనే
ఓ చెలీ ..... ఓ చెలీ .....

...........
ఓహో చెలీ ఓ నా చెలీ
ఇది తొలి పాట
ఒక చెలి పాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట
ఇది తొలి పాట
ఒక చెలి పాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట
ఎదుట నీవు ఎదలో నీవు ఎదిగి ఒదిగి నాతో ఉంటే
మాటలన్ని పాటలై మధువులొలుకు మమతే పాట
నీలి నీలి నీ కన్నులలో నీడలైన నా కవితలలో
నీ చల్లని చరణాలే నిలుపుకున్న వలపీపాట
పరిమళించు ఆబంధాలే పరవసించి పాడనా పాడనా పాడనా...ఓహో చెలీ ఓ నా చెలీ
ఇది తొలి పాట
ఒక చెలి పాట
వినిపించనా ఈ పూట ఆ పాట

చీకటిలో వాకిట నిలచీ దోసిట సిరిమల్లెలు తొలిచి
నిదురకాచి నీకై వేచీ నిలువెల్లా కవితలు చేసీ
కదలి కదలి నీవొస్తుంటే
కడలిపొంగుననిపిస్తుంటే
వెన్నెలై నీలో అలనై....
................
కలువకు చంద్రుడు ఎంతో దూరం
కమలానికి సూర్యుడు మరీ దూరం
దూరమైన కొలదీ పెరుగును అనురాగం....
........
సిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు కావే
వరదల్లె రావే వలపంటె నీవే
ఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవే //సిరిమల్లె నీవే//

ఎలదేటిపాటా చెలరేగె నాలో
చెలరేగిపోవే మధుమాసమల్లే
ఎలమావి తోటా పలికింది నాలో
పలికించుకోవే మది కోయిలల్లే
నీ పలుకు నాదే నా బ్రతుకు నీదే
తొలిపూత నవ్వే వనదేవతల్లే
పున్నాగపూలే సన్నాయి పాడే
ఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవే // సిరిమల్లె నీవే //

మరుమల్లె తోటా మారాకు వేసే
మారాకువేసే నీ రాకతోనే
నీపలుకు పాటై బ్రతుకైనవేళా
బ్రతికించుకోవే నీ పదముగానే
నా పదము నీవే నా బ్రతుకు నీవే
అనురాగమల్లే సుమగీతమల్లే
నన్నల్లుకోవే నాఇల్లు నీవే
ఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవే //సిరిమల్లె నీవే//
..................
నా ప్రేయసీ ఊహలో ఊర్వశి
ఆకాశ వీధిలో అందాల రాశి
(బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు తప్ప ఈపాటని ఇంకెవ్వరూ పాడలేరై నా ఘట్టి నమ్మకం, ముఖ్యంగా పాట మొదలయ్యేప్పటి గమకాలు).
..............
కలహంస నడక దానా
కమలాల కనులదానా
నీకనులు నీలికురులు నను నిలువనీకున్నవే...

.........
మధుమాస వేళలో మరుమల్లె తోటలో
మధుమాస వేళలో మరుమల్లె తోటలో
మనసైన చిన్నదీ లేదేలనో
మధుమాస వేళలో మరుమల్లె తోటలో

ఆడింది పూలకొమ్మ పాడింది కోయిలమ్మా
అనురాగ మందిరంలో కనరాదు పైడిబొమ్మ
ప్రణయాలు పొంగేవేళా ప్రణయాలు పొంగేవేళా
నాలో రగిలే ఏదో జ్వాలా
మధుమాస వేళలో మరుమల్లె తోటలో
మనసైన చిన్నదీ లేదేలనో

ఉదయించె భానుదీపం వికసించలేదు కమలం
నెలరాజు వ్రాతకోసం లేచింది కన్నెకుముదం
వలచింది వేదనకేనా వలచింది వేదనకేనా
జీవితమంతా దూరాలేనా

మధుమాస వేళలో మరుమల్లె తోటలో
మనసైన చిన్నదీ లేదేలనో
మధుమాస వేళలో మరుమల్లె తోటలో
................

మల్లెలు పూసే వెన్నలకాసే ఈ రేయి హాయిగా...

..............
అహో అందాలరాశి ఓహో అలనాటి ఊర్వశి ఆగలేడు నీ మందు ఏ ఋషి
.................
చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా
చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా
బొట్టూ కాటుక పెట్టీ నే కట్టే పాటను చుట్టీ
ఆశపడే కళ్ళల్లో ఊసులాడు వెన్నెల బొమ్మా
చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా
తెల్ల చీరకందం నువ్వే తేవాలే చిట్టెమ్మా
నల్లచీర కట్టుకున్నా నవ్వాలే చిన్నమ్మా
ఎఱ్ఱచీర కట్టుకుంటే సందెపొద్దు నువ్వమ్మా
పచ్చచీర కట్టుకుంటే పంటచేను సిరివమ్మా
చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా
నేరేడు పళ్ళరంగు జీరాడే కుచ్చిళ్ళు
ఊరించే ఊహల్లో దోరాడే పరవళ్ళు
వంగపండు రంగులోన పొంగుతాయి సొగస్సుల్లూ
వన్నె వన్నె చీరల్లోన నీ ఒళ్ళే హరివిల్లు
చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా
బొట్టూ కాటుక పెట్టీ నే కట్టే పాటను చుట్టీ
ఆశపడే కళ్ళల్లో ఊసులాడు వెన్నెల బొమ్మా
చుట్టూ చెంగావి చీర కట్టాలే చిలకమ్మా
.........................

నేనోక ప్రేమ పిపాసిని నీవోక్క ఆశ్రమ వాసివి
నా దాహం తీరనిది నీ హౄదయం కదలనిది
నెనొక ప్రెమ పిపాసిని
తలుపు మూసిన తలవాకిటనే పగలు రేయి నిలుచున్న
పిలిచి పిలిచి బదులేరాక అలసి తిరిగి వేలుతున్న
తలుపు మూసిన తలవాకిటనే పగలు రేయి నిలుచున్న
పిలిచి పిలిచి బదులేరాక అలసి తిరిగి వేలుతున్న
నా దాహం తీరనిది నీ హ్రుదయం కదలనిది
నెనొక ప్రెమ పిపాసిని
పగటికి రేయి రేయికి పగలు పలికే వీడ్కోలు
సేగరేగిన గుండేకు చేబుతున్న నీ చేవిన పడితే చాలు
నీ గ్న్యపకాల నీడలలో నన్నేపుడో చూస్తావ్వు
నను వలచావని తేలిపేలోగ నివురై పోతాను
నెనొక ప్రెమ పిపాసిని
.............................
నవ్వవే నాచెలి చల్ల గాలి పిచేను మల్లు పులు నవ్వేను మమతలు పొంగే వేళలో..

................

సన్నాజాజికి గున్నమామికి పెళ్ళికుదిరింది
నాదేగెలుపని మాలతీలత నాట్యమాడింది..
..............
నికోసం యవ్వనమంతా వేచాను దాచాను మల్లెలలో
నీకోసం జీవితమంతా వేచాను సందెలలో
........
మెరుపులా మెరిసావు వలపులా కలిసావు..కన్నుమూసి తెరిచి చూసేలోగా మిన్నలలో నిలిచావు...
...............
నిన్నుమరచిపోవాలనీ అన్ని విడిచివెళ్ళాలనీ ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా మనసురాక మానుకున్నా
......


ఇలారాస్కుంటూపోతే పేజీలు చాలవు...కమ్మని ఈపాటలు ఇక్కడ వింటూ...రాబోయే సమచ్చరం జీవితాల్లో అంమృతాన్ని నింపాలని ఆసిద్దాం....

Dec 30, 2009

కన్నడ నటుడు విష్ణువర్ధన్

ఆరోజు పంజాగుట్ట కేఫ్ కాఫీడే దగ్గర, బయట నిల్చుని కాఫీ తాగుదాం అని నేనూ నా మితృడు కౌంటర్ దగ్గరకి వెళ్ళాం. ఒకతను మా కన్నా ముందు కౌంటర్ దగ్గర నిల్చుకోని ఉన్నాడు. కాపీ ఆర్డర్ జెస్తున్నాడు. తెల్ల చొక్క తెల్ల ప్యాంటు, తలకి ఏదో ఓ టోపి పెట్టుకుని ఉన్నాడు. ఉన్నట్టుండి ఎనక్కి తిరిగాడు. అతను విష్ణువర్ధన్. బయట, మామూలు మనిషిలా, నిల్చుని కాఫీ ఆర్డర్ చేయ్యటం నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. మీరు చాలా మంచి నటులండి అని కరచాలనం చేసాం నా మితృడు నేనూ. మాకూ తనే కాఫీ ఆర్డర్ చేసాడు వద్దంటున్నా వినకుండా.
బుధవారం, డిశెంబర్ ముఫైన అయన స్వర్గస్తులయ్యారని వార్త చూసేప్పటికి ధిగ్భ్రాంతికి గురయ్యా.

ఇక ఇంకోవార్త *రుచిక మోలెస్టేషన్ కెసు* -
The school had claimed that Ruchika Girhotra, who was molested by former Harayana top cop S P S Rathore and later committed suicide, was removed on grounds of not paying the school fees in time, but her family was not convinced.

ఛీఛీ...ఇదీ మన భారతం.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Ruchika-molestation-case-PIL-against-school-for-expulsion/articleshow/5387266.cms

Dec 27, 2009

జ్ఞాపకాల దొంతర - వైకుంఠ ఏకాదశి

మనం పరమబేవార్సుగా తిరిగే రోజుల్లో, ఇంట్లో అప్పటికి మా నాయన నాస్తికత్వ చొక్కాని ఇంకా ఏసుకుతిరిగే రోజుల్లో, మాయమ్మ హిందూ సనాతన ధర్మాన్ని తూచా తప్పక పాటిస్తూ మహానైవేద్యాలు పెట్టేరోజుల్లో, ఒకానొక రోజున మా సందు సివరాకరున్న శ్రీ బడబానల వీరప్రతాప ఆంజనేయస్వామి వారి భక్తులు కొందరు, మా పక్కింట్లోని వెంకటేశ్వర రావు మాష్టరు *శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ అహోరాత్రపారాయణ* ఏర్పాటుచేసారు. ఓ పెద్ద ఏర్పాటు, జనాలు, అట్టఇట్టా అని అందరూ అంటుండగా విన్నా. ఇక రేపు పొద్దున మొదలెడతారనంగా మాష్టారుగారు నన్నోకేకేసి పిలిచి అబ్బాయి, నువ్వు నీమిత్రబృందం అందరూ పాల్గోవాలి అని చెప్పారు. వాకే దాందేముంది అన్నాం అందరం. అప్పటిదాకా విష్ణుసహస్రనామం అనే పేరు ఇనటమేగానీ అదేంది, ఆ కధేంది మనకసలేం తెల్వది.
సరే, వెంకటేశ్వర రావు గారు, అబ్బాయిలూ రేపు అహోరాత్రపారాయణ, అచ్చేయండా అంటే - వాకే అన్నాం. ఆయన అలాక్కాదు బాబూ, ఇదీ ఇదిఇదానం అని ఇవరణ చెప్పారు.
అహోరాత్ర పారాయణ - పొద్దున ఆరుకి మొదలు, ఆపకుండా మర్రోజు పొద్దున ఆరుదాకా సదవాల. బువ్వ తినకూడదీ, సుట్ట బీడీ తాక్కూడదీ, బయటకి పోకూడదీ, నో ఔట్ గోయింగ్, నో ఇన్కమింగ్, నో పార్కింఎటాల్ అనిజెప్పారు.
వోరినాయనో పొద్దుగాలపొద్దుగాల ఆర్కి మొదలెట్టి మర్రోజు పొద్దున ఆరుదాకా సవినమంటే గొంతుకాస్తా బొంతవదా సోవీ అని సందేహం ఎలిబుచ్చాం. ఓరిపిచ్చిసన్నాసి అదా నీ సందేహం అని - నువ్వు మొదలెడతావు, ఇంతలో ఇంకోడందుకుంటాడు, అలా తర్వాత ఇంకోడు..అలా ఆపకన్డా మర్రోజు పొద్దుటిదాకా అనిజెప్పి కళ్ళు తెరిపించాడా మగానుభావుడు.
ఇంకేముంది, మర్రోజు పొద్దుగాల్నే లెగిచేసి బావికాడ ఓ నాలుగు బుంగలు నెత్తినపోస్కుని, ఓ తెల్లపంచ గోచిపెట్టుకుని సలికి గజగజ లాడుకుంటా ఎళ్ళి కూకున్నాం.
హా వచ్చావా ఇంద ఈ బొక్కు తీస్క్కూర్చో, మొదలెట్టు అన్నారాయన. అప్పటికే ఓ పాతికమంది చేరుకున్నారు. హడావిడిగా ఉంది.
ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం...
ఇంతవరకూ సురిగాడిక్కూడా వచ్చు.
పూర్వపీఠిక మొదలయ్యింది. ఎబ్బే నోరు తిరగట్లా. అందరు పండితుల్లా సదివేస్తున్నారు. మనకేమో నొక్కులు. మన పక్కనకూకున్నాయన ఓ పెద్దమగానుభావుళ్ళా ఉన్నాడు, ఇసుగ్గా సూట్టం మొదలెట్టాడు. అలా అచ్చరం అచ్చరం కూడబలుక్కుని మొత్తానికి ఒకరౌండు లాగించి వెంకటేశ్వర రావుగారి వైపు జూసా అయ్యా ఓపాల్జదివా ఇక ఎళ్ళొచ్చా వల్లోతల్లేమరి, ఏంజెయ్యాలే అని. ఆయన, మొదటి రౌండు మూడుగంటలు తమ్మీ. కూకో, మూడు గంటల్లో ఎన్నిసార్లో సదువతరో అన్నిసార్లు సదువహే అనిసెలవిచ్చారు. మూడుసార్లవరకూ కుంటుతూ నడిచబండి నాలుగోసారికి పర్లేదు, ఐదోసారికి ఇంకాస్తమెరుగైయ్యింది. మొత్తానికి మన మూడుగంటల ప్రహసనం అయ్యింది. ఆరోజు సాయంత్రం మళ్ళీ ఓ మూడుగంటలు కూకున్నాం. మర్రోజు పొద్దున, ఆరుకల్లా వచ్చేమన్నారు. ఎళ్ళాం. ఈసారి నిన్నపొదుణ్ణుండి సదివన అందరూ వచ్చారు. చివర్స్సారి చదివింది అత్భుతంగా అనిపించింది. అయ్యాక అందరికీ ఉల్ల్స్, మిరగాయలు గట్రా ఎయ్యకుడా చేసిన గోధుమఉప్మా భిక్ష పెట్టారు.
అయ్యాక ఒక పెద్దాయన పిలిచాడు, ఆయన సేతిలో ఓ పెద్దనోటుబుక్కు. అబ్బాయి నీపేరు గోత్రం గట్రా చెప్పుకో అన్నాడు. ఎందుకో అనుకుని చూస్తే అప్పుడు కనిపించింది అక్కడో బ్యానరు *శ్రీ విష్ణు సహరనామ పారాయణా సంఘం, బ్రాడీపేట* అని. ఈపెద్దయన దానికి ప్రెసినెంటు. సదవటానికిచ్చిన బొక్కు ఈళ్ళు అచ్చేయ్యించిందే. అబ్బాయి ఈసారి ఏకాదశికి మళ్ళీ అహోరాత్రపారాయణ ఇంకోరింటో. నీకు ఓకార్డుముక్క ఏస్తాం, తప్పకుండా రావాలి అని సెలవిచ్చారా పెద్దాయన.
అలా మొట్టమొదటిసారి శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ పరిచయం అయ్యింది.
ఇక తర్వాత యం.యస్ సుబ్బులక్ష్మిగారు *శ్రీ విష్ణుసహస్రనమం* అనేదొకటుంటుందని తెల్సుకుని, క్యాసెట్టు చేయింద్చుకుని అప్పుడప్పుడు సదవటం మొదలెట్టా.
అది అప్పుడప్పుడు నుండి ప్రతీరోజు కి మారింది ఒకానొక సీజనులో.
ఇప్పుడు తప్పులు లేకుండా చదవగలిగేంత రేంజికి వచ్చింది కధ.

అస్సలేందయ్యా అంటే - ఇంతదూరాభారంలో, అహోరాత్రపారాయణలు జరగటం కాదు, కనీసం చదివే భాగ్యం దొరకటమే కష్టం.
ఈ రోజు మా ఊళ్ళో వైకుంఠఏకాదశి చేస్తున్నారు. సాయంత్రం గుళ్ళో శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ పారాయణ. గమ్మత్తేంటంటే ఈ పారయణ సామూహికంగా చేస్తే భలే ఉంటుంది.

మీ అందరికీ వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. ఆ భగవానుడు అందరినీ సదా కాపాడుగాక.

Dec 25, 2009

మీ సెలవలు ఆనందకరమగుగాక.....

Whether the weather be fine,
Or whether the weather be not,
Whether the weather be cold,
Or whether the weather be hot,
We'll whether the weather
Whatever the weather
Whether we like it or not.


HAPPY HOLIDAYS TO ALL......

Dec 22, 2009

శనిభగవానుడు సదా రక్ష్మించుగాక

మొన్న శనివారం, పొద్దున్నపొద్దునే గుడికెళ్ళా. ఇక్కడ పొద్దున్నే గుడి అంటే తొమ్మిది అని అర్ధం, సాధారణ పరీస్థితుల్లో. శనివారం, కాస్త తెల్లజుట్టువచ్చినోళ్ళ దగ్గర్నుండి ముగ్గుబుట్టైన జనులందరూ సాధారణంగా గుడిని విధిగా దర్శిస్తుంటారు. శనివారం పొద్దునే అలా వచ్చి, చక్కగా కూర్చుని, అందరూ కలసి సుప్రభాతం, సూక్తాలు (నారాయణ, శ్రీ, దుర్గా, పురుష), లక్ష్మీ/శ్రీ విష్ణు/లలితా సహస్రనామాల్లో వారానికొకటి చదువుకుని వెళ్తుంటారు. మరి మనకీ జుట్టు తెల్లబడుతోందికదా అందుకే, మరీ ప్రతీవారంకాదుగానీ అప్పుడప్పుడూ వెళ్ళి మనగొంతుని ఆళ్ళతో కలిపి ఆలపించి అదీఇదీజేసి వస్తుంటా. సరే, మొన్న మన సమయంలో వెళ్ళా, హాశ్చర్యం గుడి ఖాళి. నగ్రహాలవద్ద పండిట్ సిమ్మాగారు, మనకి తెలిసిన ఓ పెద్దవారు నవగ్ర్హార్చన చేస్తున్నారు. వెళ్ళి నిలుచున్నా. సిమ్మాజీ చేతులు కలుపు అని నువ్వుల నూనె చేతికిచ్చి అభిశేకం చేయమన్నాడు, మొదలెట్టా. ఆయన, పక్కనున్న వారు ఇద్దరూ మంత్రోఛారణ చేస్తున్నారు. నువ్వు చదవవయ్యా భాస్కరా అన్నారు సిమ్మాజి. అదేంమంత్రం అంటే -
శన్నో దేవీ రభిష్టయే | ఆపో భవంతు పీతయే” | శమ్యో రభిస్ర వంతునః ||.
అనగా - ఆ శనిభగవానుడు, సదా కాపాడుగాక, అభీష్టాలు నెరవేర్చుగాకా అని.
కరెష్టుగా మనం ఎళ్ళిన టయానికి ఆయన అభిషేకం చేస్తూండతం, మనల్నీ భాగస్వామిగా పిలవటం, పై మంత్రం..కొంచెం ఆనందం వేసింది.
ఆటుపిమ్మట, ఏటి సావీ ఈ రోజు గుడి నిశబ్దంగా, ఖాళీగా ఉంది, జనులెరీ అంటే, ఓరీ, బిడ్డా, ఇది ధనుర్మాసం కావున, పొద్దున ఆరుకే గుడి తెరవబడుతోంది, పొద్దున్నే తిరుప్పావై, సుప్రభాతం, అవీవి కార్యక్రమలు ఐపోతున్నాయి అని తెలిపారు.
అదీ కధ

Dec 17, 2009

పుత్రోత్సాహం...

మావోడు నిన్న ఏదోబెరికి ఓ కవర్లో పెట్టి నిన్ననే తెరిచ్చూడమని తెరిచిందాకా పీకలమీన కూకున్నాడు. ఏట్రా అంటే ఇదిగో ఇది -
ఇది ముఖపత్రం -


ఇది సివరాకరి పత్రం అనగా ఎనకమాల కాయితకం -ముఖపత్రం -
అక్వేరియం.
సున్నాలు సున్నాలు రంగురంగుల నీటి బుడగలు. కొన్ని సేపలు సొరసేపలు, కొన్ని ఆక్టోపస్లు, ఓట్రేండు తిమింగళాలు [యాడా సూపీ అనమాక], కింద ఓ ముత్యంసిప్ప, అందులొ ఓ ముత్యం, పక్కనే ట్రేజర్ ఛెస్ట్ అనగా భోషాణం పెట్టె, అడుగున సీవీడ్స్.
ఎనకమాల -
సెట్టు, ఉయ్యలలు సెట్టుకి.
మొట్టమొదట ఆడు, తర్వాద్ది నేను, నాఎమ్మట ఆళ్ళమ్మ, సివరాకర్న సెల్లి.
ఓ పువ్వు...
ఐనాక లైటెనింగ్స్, లైటేనింగ్ మెక్వీన్. నెంబరు తొంబ్బైయ్యైదు.
సివరాకర్న గ్లోబు కాదంటయ్యా, అది కాలి బంతంట. నేనూ ఆడు ఆడుతున్నట్టూహించుకోవాలంట.

Dec 12, 2009

నాకూ ఓ బస్సు కావాలి

ఇందాక సూరిగాడు ఓ బొక్కు తెచ్చుక్కూర్చుని సదివి ఇనిపించమన్నాడు.
ఇంతలో సంటిదొచ్చి ఆ బొక్కుని లాగేస్కుళ్ళింది. ఆడు దాన్ని ఇటు గుంజను, పిల్ల అటు గుంజనూ. ఛీఛీ నాకర్జెంటుగా ఓ ఎఱ్ఱబస్సుకవాలి పగల్నూకటానికి.
[సమైక్యాంధ్రా జెయెసి అంట ఇరవై కోట్లకి పగల్నూకితే, ఇట్టాజరగాల్సిందే అనెజెప్పిన తెలంగాణా సవరయ్యలు యాభైకోట్లకి పగల్నూకారు బస్సుల్ని, ఆళ్ళఆళ్ళ బాబుల సొమ్ములు కదా]

Dec 10, 2009

లాస్ ఏంజలస్ లో

లాస్ ఏంజలస్ లోని బర్బ్యాంక్ (Burbank) లో ఎవరైనా తెలుగు బ్లాగ్ జనులున్నచో తెలుపగలరు.

Dec 6, 2009

వేణుశ్రీకాంత్ కి ...

ఆర్యా
ఇయ్యాలనీ పుట్టిన్రోజు.
సరే, శుభాకాంక్షలు అందజేస్కుంటన్నాం...
ఇంతవరకూ బానే ఉంది. ఈ కత ఇనుకో...
మా ఇంటి ఎనకమాల బెండకాయ మొక్కలేఏసాం. బెమ్మాండంగా కాపొచ్చింది. లేతోటిని కోసి మార్కెట్టుకేసినం, మాంచి రేటొచ్చింది.
ఒట్రెండు ముద్రిపొయినై. రేటు పడిపోయింది.
మరింక సెప్పేదేముంది.
మోస్టు ఎలిజబుల్లు బేచిలర్ అనే టేగు...ఇంక మింగుడుబడట్లా.

సోదాపి ఇషయానికొత్తే -
పప్పనం ఎప్పుడూ?
ఇది నా ప్రశ్నే కాదు, మా సూరిగాడు, సివరాకరికి మా సంటిదిక్కూడా అడగమంది.

మరదీ కత

మళ్ళోస్సారి -
పుట్టిన్రోజు శుభాకాంక్షలు.

గూగుల్లో బింగ్

ఇయ్యాల పొద్దుగాల్నే పొద్దుగాల్నే లాండ్రోమార్ట్ కెళ్ళి పాయింటులు సొక్కాలు ఉతికేద్దాం సమచ్చరానికోసారన్నా అని నిర్ణయం తీస్కున్నా.
ఇప్పటిదాంకా ఎప్పుడూ లాండ్రోమార్ట్కి పోలే. ఇంటికాణ్ణే ఉతుక్కున్నం.
గోగులుకెళ్ళినా లాండ్రోమార్ట్ అనికొట్టినా...
మ్యాప్ ఇచ్చిండు. మస్తుంది. పక్కనే స్పాన్సర్డ్ లింక్స్ అని వచ్చింది.
బింగ్ లింక్ ఉంది.
ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు. స్పాన్సర్డ్ లింక్స్ లో గూగుల్కి పోటీదారు బింగ్ లింక్.
సమఝ్ గాలే.

Dec 2, 2009

తెలంగాణా పోరగాడా!! సిగ్గుసిగ్గు!!!!

అయ్యా కేసీఆర్ - ఖుద్ మర్నాహై తో మరో!! దూస్రోంకో కైకూ వాట్ లగాతేహో...
ఎదవనాకొడక సస్తే సావు. బస్సుల్ని, జనాల్ని దేనికి సంపటం - అచ్చతెలుగులో సెప్పాల్సొస్తె ఇదీ కత.

ప్రతీ ఎదవకీ బస్సులంటే, రోడ్డెంమ్మటెళ్ళే జనాలంటే, జబ్బుజేసిన ముసలిముతకంటే, నోరులేని మద్దెతరగతి మనుషుల ప్రాణాలంటే లెక్కలేకుండా పోయింది. థూ!!

తెలంగాణా రాష్ట్రం వస్తే ఏంపీకుతారు, అరవైఏళ్ళ దేశాన్నే ఏంపీకలేని ఈ రాజకీయనాయకులు. ధూ!!!

సంపండి, కొట్టండి. ఇదీ ఈనాటి విద్యార్ధుల చరిత్ర. ఇదీ ఈనాటి యువత ఘనత. వీరులారా! కొనసాగించండి మీ లూటీలను, అల్లల్లాడించండి సామాన్య ప్రజలను, కొనసాగించండి మీ అరవీర భయంకర ఆవేశాలను సామాన్యులపై.
అడ్డేముంది, పోయేదేముంది!!!

బస్సులు, బళ్ళు, ఆశుపత్రులు, డిపోలు, పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహాలు, పిల్లలు, ఆటోలు ఈటిమీద చూపాలి ప్రతాపం. అందుకేగా మనకి ఈ చదువులు. విద్య నేర్పింది అదేగా.

గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో నుంచోటానికి ధైర్యంలేదు. పోయిన ఎన్నికల్లో చావు తప్పి కన్ను లొట్టబోయ, నేనైతే దీన్ని దేశద్రోహం అనే అంటా. మరి మీరేమంటారూ?
కొసమెరుపు - కెసీఆర్ ఆరోగ్యమ్ క్షీణించింది. సరే, దానికి ఆంధ్రావాళ్ళు డౌన్ డౌన్!! కెవ్వు కేక. మెదడు మోకాల్లోకి కాదు అరికాల్లోకి దిగినట్టుంది. ఇంక వీళ్ళకి ప్రత్యేక రాష్ట్రం గావాల్నంట. కెవ్వుకేక.

Dec 1, 2009

ఝాన్సీరాణి

ఝాన్సీరాణి గుఱ్ఱంపై పరుగులు తీస్తూ స్వైరవిహారం చేస్తే, ఇంకేముంది శతృవర్గాలు చెల్లాచెదురై మట్టికరవకుండా ఎలా?

Nov 23, 2009

మెహతా ఓడిపొయ్యాడు.

నిన్న రాత్రి జరిగిన ఫైనల్ లో జహంగీర్ మెహత ఓడిపొయ్యాడు.

ఫుడ్ నెట్వర్క్ వారి కిచెన్ స్టేడియం లో ఇద్దరు వంటగాళ్ళు పోటీపడుతుంటారు. ప్రతీ పోటీకి ఒక రహస్య ఇన్గ్రేడియంట్ ఉంటుంది. నిన్న అది బీఫ్.
మనోడు దేశీయుడు. రెండోవాడు లాటినొ. మనోడు ఎంత నేర్చుకున్నా, చిన్నప్పటినుండీ తినని లేక వండేప్పుడు చూడని, చూసి నేర్చుకోని కొన్ని టెక్నిక్ లను మిస్స్ అయ్యాడు. ఆరెండోవాడు పుట్టినప్పటినుండి బీఫ్ తిన్నాడు, ఇంట్లో వండుతుంటే చూసాడు కాబట్టి అది వాడికి ఎడ్వాంటేజ్ అయ్యింది. నేటివ్ ఎడ్వాంటేజ్ వచ్చేలా రహస్య ఇన్గ్రేడియంట్ ని ఎన్నుకోటం కుట్ర.
మనోడు పులావు వండివార్చాడు, అందరికీ నచ్చింది. బర్గర్ చేసాడు, అదే అతని కొంప ముంచింది. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేసాడు ఒక్కోటి చేంతాడంత లావున. ఆరుగ్గురు జడ్జ్ లకు అది నచ్చలేదు.

ఒక భారతీయుడు అమెరికా వంటల్లో ఇంత దూరం రాగలగటం గొప్ప. ఫైనల్ లో ఓడినా, నేనేతై, *పో సోదరా గెలిచావ్* అన్నాను. అతనికి నా మాటలు వినిపించలేదు అఫ్కోర్స్.

Nov 19, 2009

మెహత గెలుస్తాడా?

వంటగాడు జహంగీర్ మెహతా -


జహంగీర్ మెహతా, born July 9, 1971 in Mumbai, India, ఒక executive chef మరియూ New York City restaurant Graffiti అనే దానికి ఓనరు. ఇతను "Mantra: The Rules of Indulgence," అనే ఒక పుస్తకం కూడా రాసాడు. ఇతను 4-14 సమచ్చరాల వయసున్న పిల్లలకి క్యాండీ క్యాంప్ నిర్వహిస్తుంటాడు. చక్కటి ఆలోచనే.

ఇక విషయంలోకొస్తే ఐరన్ షెఫ్ అమెరికా అనే ఓ ఫుడ్ నెట్వర్క్ వారి ఛాలంజ్ లో ఇతను ఫైనల్ కి చెరుకున్నాడు.
చక్కటి వంట, చక్కటి ప్రజెంటేషన్, సమయస్పూర్తి, నవ్వు మొఖం ఇతని సొంతం. ఐతే పోయినవారం ఇతనిపై జడ్జ్ ల కామెంట్ - నీ ప్రెజెంటేషనే నీ బలం, అదే నీ ఈక్నెస్ కూడా అని.
రెండో చెఫ్ - హొసె గార్సెస్.

Nov 11, 2009

ఔన్నేనే!! ఐతే?

From Drop Box


ఓరి సూరిగా ఛీజ్ అనమంటే మరీ ఇంతలా కాదేమోరా!!!!

Nov 6, 2009

డ్రాపౌట్స్ కి కారణం విద్యార్ధుల్లో ఉత్సుకత లేమి ప్రధానకారణమట

National Sample Survey Organisation (NSSO) conducts nationwide sample surveys on various socio-economic issues in successive rounds, each round covering subjects of current interest in a specific survey period. The organisation has four divisions :
(i) Survey Design and Research Division (SDRD)
(ii) Field Operations Division (FOD)
(iii) Data Processing Division (DPD) and
(iv) Co-ordination and Publication Division (CPD)
ఈ NSSO నిర్వహించిన ఒక సర్వే ప్రకారం డ్రాపౌట్స్ కి కారణం విద్యార్ధుల్లో ఉత్సుకత లేమి ప్రధానకారణమట.
మా నాయన ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా చేసేప్పుడు డ్రాపైట్స్ పై జరిగిన ఒక సర్వే ప్రకారం కనుగొన్న కొన్ని నిజలు -
తెలుసుకునే ముందు -
అసలు ఈ రోజూ ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళ్తున్న పిల్లలు ఎవరూ? సింహభాగం బీద బిక్కి, కూలీలు, పేద లోయర్ మిడిల్ క్లాస్, మిగతావాళ్ళు ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇచ్చే తాయిలాలను మిస్ కాకూడాదూ అనుకునే గుంపు. అలానే ప్రతీ సంవత్సరం, కాలంలో మార్పుల చక్రం మనకి తెలుసు. బళ్ళు మొదలైయ్యేది జూన్ మన్నెండు. డ్రై సీజన్. అప్పుడు బళ్ళు కళకళల్లాడతాయి. జులై దాటి ఆగస్ట్ వచ్చేప్పటికి సగం అయి కూర్చుంటాయి బళ్ళు. కారణం, నాట్లు మొదలవ్వటం, కూలలకి గిరాకీ ఏర్పట్టం. వ్యవసాయ కూలీలుగా వెళ్ళేవాళ్ళలో పది నుండి పదిహేనేళ్ళ పిల్లశాతం ఇంత అని పై సర్వే చెప్తే నేను మెచ్చుకునేవాణ్ణి. అలానే పంట చేతికొచ్చే సమయంలో బళ్ళు ఖాళీ.
సర్వే వివరాల్లోకొస్తే -
ఎక్కువ డ్రాపౌట్లకు ఎవరివీ? - పై కూలీల పిల్లలవి.
ఉదాహరణ - మంగళగిరి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ముఖ్యమైన పంట మల్లెలు. ఇటు గుంటూరికి అటు బెజవాడకీ మల్లెపూలు మంగళగిరి మండలం నుండే వచ్చేది. పూలు కోసేది ఎవరూ? ఈ పిల్లలే!!
కొంతశాతం - కూలీలుగా వెళ్ళిన తల్లితండ్రుల కుటుంబాలకు పిల్లల్ని చూసుకునే అవసరాలు, బరెగొడ్లు కాసుకొచ్చే అవసరాలు ఇత్యాదివాటికోసం కొంతశాతం మంది పిల్లలు బడికి ఎగనామం పెట్టేస్తున్నారు.

తగ్గించే దిశ -
మధ్యాన భోజన పధకం
పనికి ఆహార పధకం (తల్లితండ్రులకు, సో దట్ పిల్లల సంపాదనపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేకుండా)
ఉచిత వసతి
ఉచిత పుస్తకలు
యాట యాట యాట.

NSSO ప్రభుత్వ యాజమాన్య సంస్థ కదా. అందుకని వాళ్ళు నిజాలను కప్పెట్టేసారేమో, ఎందుకంటే “lack of interest” by students అనే పదం లేక స్థితి మనకి లేనె లేదు. అసలు పిల్లవాడికి *నాకు నచ్చలేదు* అనే స్వాతంత్రం లేదు. బడిమానెసే నిర్ణయం పిల్లవాడికి కలలో కూడా అందుబాటులో లేదు. బడిమానేయటం కేవలం తల్లితండ్రుల నిర్ణయం. నిజమైన పరీస్థితులను అందించటం ప్రభుత్వ రంగ పబ్లికేషన్స్ కి కష్టమే. అందుకని సమస్యని ఏ ఉపాధ్యాయులమీదనో తోసేస్తే *ఉపాధ్యాయుల ప్రక్షాళన* అని చెప్పో మరింకో మాటచెప్పో ప్రపంచబ్యాంక్ ఫండ్స్ కొట్టేయచ్చని ప్రభుత్వ పన్నాగం అయిఉండొచ్చుకూడా.

Nov 5, 2009

తెలుగు మాధ్యమ బళ్ళ బోధనలో నాణ్యత లేదా?

కూడలి/బ్లాగులు వ్యాఖ్యల్లో ఎక్కడో ఎవరో ఇలా ఇచ్చన ఒక స్టేట్మెంట్ నా కంటపడింది -
>>ఇప్పటికీ సగర్వంగా తెలుగుమీడియం చదువులు చదువుతూ, బోధనలో నాణ్యత లేక...యాట యాట యాట
ఎక్కడ నాణ్యత ఉందీ?
సందుచివరన ఉన్న ఒక పాకలో కాన్వెంటుపెడితే, కాన్వెంటుపెట్టినోడి బామ్మర్ది పెళ్ళాం తమ్ముడి బామ్మర్ది అక్కని టీచరుగా అప్పాయింటుచేస్కుంటున్నారు. ఆమె ఏమి చెప్తుందీ? అర్హతలు ఏంటి?
అసలు ఒక ఆంగ్ల లేక తెలుగు ప్రైవేటు పాఠశాలలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయుల అర్హతని ఎవరు పరీక్షిస్తారు, ఎవరు నిర్దేశిస్తారూ? ఆ ఉపాధ్యాయ స్థానాకి ఎంపిక విధానం ఏంటి?
కూర్చోపెట్టి నాలుగుముక్కలు ఆంగ్లంలోనైనా తెలుగులోనైనా ఓ బెత్తంపుచ్చుకుని రుబ్బించటానికి ఏ అర్హతా అవసరంలేదు. ఇప్పటి పాఠశాలల్లో జరుగుతోంది అదే.
తమతమ బోధనా అంశాల్లో చేతులుతిరిగిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు నాకు కొన్ని వందలమంది తెలుసు. వాళ్ళు ఒక పద్ధతి ప్రకారం పరీక్షలు పాసై, ఇంటర్వ్యూలలో నెగ్గి బోధనావృత్తిని చేపట్టినవారు.

ఇక్కడ విషయం - క్రేజ్. పక్కనోళ్ళని చూసి వాతలు పెట్టుకొనుట. ఆళ్ళు జేర్పించారు, మనమేం తక్కువా? అని హంగు పొంగు చూపుకోటంకోసం. జాక్ అండ్ జిల్ వెంట్ అప్ ది హిల్ అని రైం పాడుతుంటే అర్ధం కాకపోయినా వచ్చే కిక్కు కోసం.

ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులను ఇలా ఆడిపోసుకునే హక్కు ఎవరికీ లేదు, నిజంగా ఆ ఉపాధ్యాయుడు లేక ఉపాధ్యాయురాలు తప్పుచేస్తే తప్ప.
ఎన్ని ప్రైవేటూ బళ్ళకు కనీస వసతులు ఉన్నాయీ?
ఓ ఆట స్థలం ఉందా?
ఓ ల్యాబ్ ఉందా?
క్రాఫ్ట్స్ పీరియడ్ అంటే ఎంతమంది ప్రైవేటు బడిపిల్లలకు తెలుసూ?
ఎంతమంది ప్రైవేటు బడిపిల్లలు బళ్ళో మొక్కలు నాటతారు?
ఎంతమంది పిల్లలు ఆ మొక్కలకు నీళ్ళు పోస్తారు?


ఉపాధ్యాయ కుటుంబం మాది, తరతరాలుగా. పల్నాడు మొత్తంలో మా నాయన కీర్తిప్రతిష్టలు సంపాదించిన లెక్కల ఉపాధ్యాయుడు. బజారులో నడచి వస్తుంటే లేచి నిల్చునే వాళ్ళు జనాలు, అదీ ఆరోజున ఓ ఉపాధ్యాయుడికి, *ఉపాధ్యాయుడికి మాత్రమే* దక్కిన గౌరవం.
కారణాలు - ఉపాధ్యాయుల మేధస్సు. విషయపరిజ్ఞానం, సాహిత్యావలోకనం, నిరంతర పఠనం, బాధ్యత, విశాల ధృక్పదం, మరియూ ప్రశ్నించే తత్వం పోరాడే తత్వం అన్నిటికన్నా నేను నలుగురికీ చెప్పాలంటే నేను నిష్టగా ఉండాలి విద్యార్ధులకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలీ అనే డెడికేషన్.

పదోతరగతి వాళ్ళకు పోటీలుపడి మరీ డిశెంబరుకల్లా పాఠ్యాంశాలు బోధించేసి, వారానికో పరీక్షపెట్టి వాళ్ళకు పదునుపెట్టి, పెద్దపరీక్షలు దగ్గరైయ్యేకొద్దీ రోజుకో పరీక్షపెట్టి, సాయంత్రాలు ఎత్తుబళ్ళో చదువుకునే గంటల విధానాలు ప్రవేశపెట్టి ఇలా అనునిత్యం కష్టపడేవాళ్ళు ఉపాధ్యాయులంటే. కొందరు ఉండొచ్చు, సొంతవ్యాపారాల్లో మునిగితెలేవాళ్ళు.

ఎందుకిలా? ఒకానొన రోజున ఉద్యోగం ఏదైనా మహాప్రసాదంలా భావించేవాళ్ళు. ఉపాధ్యాయవృత్తి చేప్పట్టటం అంటే అదో కల మరియూ అవసరం కూడా. పేద లేక మధ్యతరగతి వాళ్ళు మాత్రమే వచ్చే వాళ్ళు ఉపాధ్యాయులుగా. ధనికులైన వాళ్ళు అతితక్కువ. అందుకే వీరికి వేరే వ్యాపారాలు గట్రా ఉండేవి కావు. మరియూ లైఫ్ టైం కమిట్మెంట్. ముఫైయైదు సంవత్సరాలు సర్వీసు కాలం. మరి ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయులకో? ఈరోజు వస్తాడు, రేపు, బబాయ్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ డబ్బు చిట్ ఫండ్లో వస్తోందీ అని మానేస్తాడు. కొత్త ముఖం వస్తుంది మళ్ళీ, ఈ వచ్చినవాడు, నేనే వేరే వ్యాపారం చేస్కుంటా అని సగం లో నిష్క్రమిస్తాడు.

ఈరోజున శ్రీ చైతన్యా లాంటి కార్పోరేట్ విద్యాసంస్థలు నిజంగానే స్టేట్ ర్యాంకులని కొల్లగొడుతున్నాయా?
ఉత్తి బూటకం, ఉత్తి నాటకం.
తాడికొండ లాంటి ఏపి రెసిడెన్షియల్ గురుకుల పాఠశాలలు ఒకప్పుడు ఊపేసాయి. కారణం, అప్పట్లో దానికి అర్హత కేవలం మెరిట్. తర్వాతర్వాత మెరిట్ కన్నా వార్షికదాయపరిమితి ఎక్కువైంది. దాంతో, వాటికి వెళ్ళే విద్యార్ధుల సంఖ్య, స్థాయి పడిపోయాయి, మరియూ రిజర్వేషన్స్ ఎక్కువకావటం కూడా జరిగింది.

Nov 4, 2009

మఱ్ఱిచెట్టు మహాలక్ష్మమ్మగారి ముద్దుల మూడో మనుమరాలు

సు.వీ: మింగినట్లున్నావ్ కొత్తావకాయతో కొండంత బాయ?
రోగి:చిత్తం. ఆహా!! చేయిచూడకుండానే ఎలా చెప్పగలిగారో మహానుభావులు?
సు.వీ:ఆవకాయలో వేడిఉంటుంది. ఆవేడి నాలాంటి వాడికల వైద్యుడికి నాడిలో తెలుస్తుందిరా కోడి. ఇదిగో ఈ మాత్రలు తీస్కెళ్ళి రాత్రికి రెండు పొద్దున్నే పది మింగు.
[ఇంతలో సుత్తివేలు వస్తాడు, వచ్చి కుర్చీలో కూలబడతాడు]
సు.వీ:జంటగా వెళ్ళి ఒంటిగా తగలడ్డావేం?
రోగి:నేనాండి?
సు.వీ:నిన్ను కాదు. నువ్వెళ్ళు
రోగి:వత్తాను బాబయ్యా
సు.వీ:కోడలేదిరా?
కోడలేదిరా అంటే గోడలకేసి నీడలకేసి చూస్తావేరా ఊడల జుట్టు వెధవ. ఏం అమ్మేసావా?
సుత్తివేలు:నా ఖర్మ. సినిమాకెళ్ళామా!! అందులో ఓ మాంచి ఫైటింగు సీను వచ్చింది. హీరో రౌడీల్ని బాత్తున్నాడు. అదిచూసి నీ కోడలు అమెరికాకి వినిపించేట్టుగా కై మని ఓ ఈలకొట్టింది. దాంతో ముందు సీట్లోని ఒకామెకి గుండేజబ్బు వచ్చి పడిపోయింది.
సు.వీ:హమ్మా హహహ [గుండెమీద చెయ్యి పెట్టుకుని]
సుత్తివేలు:నాన్నా నాన్నా నీక్కూడానా? నాకంత అదృష్టంకూడానా? ఆ ఆపరేటరు ఈలవిని భయపడి సినిమా ఆపేసి లైట్లేసాడు. జనాలంతా మాకేసి చూస్తుంటే సిగ్గేసి నే పారిపోయివచ్చా. అది మాత్రం కుర్చీ ఎక్కి నిలబడి మిగతా సినిమా చూపించాల్సిందే అంటూ ఈలేసి గోలచేస్తోందక్కడ.
సు.వీ:ఈ ఈలల గోల మనకేల. ఈ ఈలన్నది ఇలలో కలలో మన ఇంటావంటా లేనిదే
సుత్తివేలు:అబ్బా తన ఈలతో నే చస్తుంటే మధ్యలో నీ కవిత్వం గోల ఏంటినాన్నాతలవాచిపోతోంది.
ఇంతలో శ్రీలక్ష్మి వస్తుంది.
సుత్తివేలు:ఆగు! ఏవిటే, హుం? ఏవిటి ఇందాక నువ్వక్కడ చేసిన పని?
శ్రీలక్ష్మి:కోప్పడకండి. అంత శబ్దం వస్తుందని అనుకోలేదు.
సుత్తివేలు:ని ని నిన్ను, ఈ జన్మలో బయటకి తీస్కెళ్తే చెవిలో ఈలేసి చంపేయవే
శ్రీలక్ష్మి:అంతమాట అనకండి. ఈలవేయటం నాకిమాత్రం ఇష్టమానా? ఏం చేయను చెప్పండి, ఎక్కువ సంతోషం కానీ బాధగానీ కలిగినప్పుడు, వేళ్ళు వాటంతట అవే దగ్గరౌతాయ్, నోటిదగ్గరకి వెళ్ళిపోతాయ్, నోట్లోంచి గాలొస్తుంది, బయటకి శబ్దం వస్తుంది. ఇవన్నీ నాకుతెలియకుండానే జరిగిపోతాయండి.
సుత్తివేలు:నావల్లకాదే. ఈలేసే పెళ్ళాణ్ణి ఏలుకోలేను. ఇవ్వాళ్ళో రేపో వకిలు గారిని కలిసి నీకు విడాకులిచ్చేస్తా.
శ్రీలక్ష్మి:అంటే ఏంటండీ
సుత్తివేలు:కోర్టువారు నీకూ నాకూ ఏ సంబంధం లేదని కాయితం ఇస్తారు. అది
శ్రీలక్ష్మి:కైఈఈఈఈఈఈఈ!! క్షమించండి ఇది బాధ ఈల
సుత్తివేలు:ఓసి నీ బాధ తగలెయ్యా
సు.వీ:గుండిగకిందపడ్డ అప్పడంలా చితికిపోయింది కదమ్మా గుండె. ఒరేయ్ కుంకాక్షి. ఇహనుంచి క్షమించమని నీ ఆవిణ్ణి ఏదీ అడక్కు. ఆసంబరంలో ఈలకొట్టిందంటే ఈ గుండెకి ఆ ఈల జోలౌతుంది. స్వస్తి.
సుత్తివేలు:ప ప లోపలికి ప.సుత్తివేలు:ఇదిగో ఇదిగో ఇప్పుడేమయ్యిందనే ఈలకొడుతున్నావ్
శ్రీలక్ష్మి:తాతగారు గుర్తుకొచ్చి.
సుత్తివేలు:చూడు, చచ్చిపోయినవారి పట్ల మౌనంపాటించాలే కానీ ఇలా ఈల వేసి చప్పట్లుకొట్టి గోలచేయకూడదు.
శ్రీలక్ష్మి:నాకుతెలియదండి
సుత్తివేలు:నాఖర్మే నా ఖర్మ. మన పెళ్ళి చూపులప్పుడు, సరిగ్గా నిన్ను ఇంట్లోంచి తీసుకునొచ్చేముందు లోపలనుంచి కైఈఈ మని ఈల వినిపించి అదిరిపడ్డాను. అదేదో దొడ్లో పాలేరు వెధవ ఈలేసాడని సర్దిచెప్పాడు మీనాన్న. నిజమే అనుకుని మోసపొయ్యాను.
శ్రీలక్ష్మి:రాబోతుండగా కిటికీలోంచి మిమ్మల్ని చూసాను, అంతే!!!!!

సు.వీ అలా కుర్చీలో కూర్చుని ఉంటాడు. సుత్తివేలు టకామనొచ్చి ఇటుపక్క కుర్చీలో కూలబడతాడు. అలవాటుప్రకారం సు.వీ సుత్తివేలు వైపు చూడకుండ ఇంకోవైపు చూస్తూ, పక్కనే ఉన్న మందుల డబ్భలో చేయిపెట్టి
హా ఏవిటయ్యా జబ్బూ, నువ్వా!! ఏరా గస్తీ గుమస్తాలా చంకన సర్టిఫికేట్ల బస్తాతో బస్తీ అంతా గస్తీ తిరిగొస్తున్నట్టున్నావ్. ఏవైంది? ఉద్యోగం వచ్చిందా?
సుత్తివేలు:హహ రాలేదు నాన్నా, హహహ ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చెసారు.
సు.వీ:హా?? ఎవైరానా ఉద్యోగం రాకపోతే బాధపడతారు! నువ్వు సంతోషపడతావేరా అక్కుపక్షి??
సుత్తివేలు:ఏం చేయనూ ఛావనా? నా ఖర్మకలి ఉద్యోగం వచ్చి పట్నంకెళ్ళి కాపరంపెట్టా అనుకో, నీకోడలు నిమిషానికోసారి కైకై అని ఈలకొట్టిందంటే ఇదేదో దొంగలముఠా నాయకురాలనుకుని పోలీసులు పట్టుకుని జైల్లో తోస్తారు. మొన్నేంజరిగిందో తెలుసా?
సు.వీ:తెలియదే??
సుత్తివేలు:విను. పట్నం తీస్కెళ్ళానా. అక్కడ రైలెక్కబోతూ స్టేషన్లో మావిడి తాండ్ర అమ్మేవాణ్ణి చూసి కూకూ అని ఓ విసురు విసిరింది. అది గార్డు విజిల్ అనుకుని రైలెళ్ళిపోయింది. ఛస్తున్నానుకో దీంతో..
సు.వీ:విధివైపరీత్యం. మంచి మర్యాదలుకల మహామగువ మానవసేవే మాధసేవని మనసారా నమ్మిన మహా ఇల్లాలు మఱ్ఱిచెట్టు మహాలక్ష్మమ్మగారి ముద్దుల మూడో మనుమరాలుకదా అని మనువు చేస్కుంటే
సుత్తివేలు:నాన్నా! నీప్రాస ఆపు ఛస్తున్నాను. ఈ జన్మలో నువ్వు కధరాయలేవు, రచయితవీ కాలేవు. ఇంకా ఎందుకీ ప్రాసా ప్రయాసానూ
సు.వీ:నోర్మూయ్. మొక్కుబడికి బుక్కులెన్ని చదివినా, బక్కచిక్కిన కుక్కగొడుగు మొక్కలా, చదలు కొట్టేసిన చక్కముక్కలా, కుక్కపీకేసిన పిచ్చి మొక్కలా, బిక్కమొహంవేస్కుని, వక్క నోట్లో కుక్కుతూ బొక్కుతూ బెక్కుతూ, చుక్కలు లెక్కబెడుతూ, ఇక్కడే ఈ వుక్కలో గుక్కపట్టి ఏడుస్తూ, ఈ చుక్కల చొక్కా వేస్కుని, డొక్కు వెధవలా గోళ్ళు చెక్కుంటూ, నక్కపీనుగలా చెక్కిలాలు తింటూ, అరటితొక్కలా, ముంగిట్లో తుక్కులా, చిక్కుజుట్టేస్కుని, ముక్కుపొడిపీలుస్తూ, కోపం కక్కుతూ, పెళ్ళాన్ని రక్కుతూ, పెక్కు దిక్కుమాలిన పనులుచేస్తూ, రెక్కలుతెగిన అక్కుపక్షిలా నక్కినక్కి ఈ చెక్కబల్లమీద పక్కచుట్టలా పడుకోకపోతే, ఏపక్కకో ఓ పక్కకెళ్ళి, పిక్కబలంకొద్దీ తిరిగి, నీ డొక్కసుద్ధితో వాళ్ళని ఢక్కాముక్కీలు తినిపించి, నీ లక్కు పరీక్షించుకుని, ఒక్క చక్కటి ఉద్యోగం చిక్కించుకుని, ఒక చిక్కటి ఎడ్వాన్సు చెక్కు చెక్కుచెదరకుండా పుచ్చుకుని, తీసుకురావొచ్చుకదరా తిక్క సన్నాసి.
హహ ఇందులో యాభైయారు కాలున్నాయి తెలుసా?నిన్న తెలుగువన్ లో ఏదో హాస్యపు ఛురకుల్ చూస్తుంటే పట్టేసాను పై హాస్యాన్ని.
సు.వి = సుత్తి వీరభద్రరావు తండ్రిగా , సుత్తివేలు కొడుగ్గా, శ్రీలక్ష్మి సుత్తివేలుకి భార్యగా వేసారు. ఆనందభైరవి అనుకుంటా సినిమా.
ఇక్కడ వినండి ఈ ఆడియో http://nalabhima.posterous.com/6968665.

Nov 3, 2009

మాతృభాష

మాతృభాషని పిల్లలకి నేర్పడం ఓ సామాజిక బాధ్యత అని నా నమ్మకం. భాషని కేవలం తల్లితండ్రులే బతికించగలుగుతారు. బడిని, పిల్లలు తిరిగే ప్రదేశాలని అన్నిటినీ తల్లితండ్రులు మాత్రమే కంట్రోలు చేయగలుగుతారు. ఎలా అంటే మా అబ్బాయి మీ బడికి ఎందుకురావాలి, ఏమి నేర్పుతున్నారూ? ఇవి నేర్పండి. ఇలా ఐతేనే మావాడు మీ బడికి వస్తాడు అని మా అబ్బాయి ఇక్కడ ఆడుకోవాలంటే ఈఈ పరీస్థితులు ఉండాలి అనీ.

ఈ మధ్య మా ఊళ్ళోని కొందరిని గమనిస్తే నాకు పిచ్చి కోపంవస్తోంది. తెలుగు తల్లి తండ్రులే, పిల్లల్తో ఆంగ్లంలో మాట్టాడుతున్నారు. సరే, ఆ తల్లితండ్రుల తల్లితండ్రులు చూట్టానికి వచ్చి, వాళ్ళుకూడా పిల్లల్తో ఆంగ్లంలో మాట్లాడుతున్నారు. వచ్చీరాని భాషని. ఈ మధ్య మా ఇంటికి ఇలాంటి ఒక తల్లి, ఒక కూతురు, ఒక మనుమరాలు వచ్చారు. మావాడు ఆంగ్లంలో మాట్లాడుతుంటే మావిడ అరేయ్, తెలుగులో ఏడువు అని చెప్పిందట, ఆ ముసలామే, పర్వాలేదు, నేను అర్ధం చేస్కోగలను అలవాటయిపోయింది అని సూరిగాడితో ఆంగ్లంలో మాట్లాడిందట. ఆళ్ళు వెళ్ళిపొయ్యాక మావాడికి ఘట్టి క్లాసు పీకాం. ఇంట్లో ఆంగ్లం వద్దు అని. చక్కగామాట్లాడతాడు మావాడు తెలుగు. మేమేనాడు వాడితో ఆంగ్లం మాట్లాడలేదు.

అంతదాకా ఎందుకు, నేను ఒకటినుండి పదివరకు తెలుగు మీడియంలో, ప్రభుత్వ అభ్యుదయ పాఠశాలలో, ఆం.ప్ర.రా.జి.ప్ర.ప.ఉ.పాఠశాలలోనే చదువుకున్నా. ఆగ్లం భాషలో చదవకపోవటం ఆటంకంగా నాకు ఎక్కడా ఆనిపించలా.

నేను దేశదేశాలు తిరిగాను. హెలనిక్ రిపబ్లిక్ లో పని చెసాను. రోమన్ రాజ్యంలో పని చేసా. నాకు ఇటాలియన్ వచ్చు, గ్రీక్ వచ్చు, కొంచెం రష్యన్ వచ్చు, కొంచెం జెర్మన్ వచ్చు, కొంచెం స్పానిష్ కూడా వచ్చు. భాష తెలుసుకోవటం భావాన్ని వ్యక్తపరచే ప్రక్రియలో ముఖ్యమైనది.

ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలేంటంటే - ఐరోపా దేశాల్లో తొంభైశాతం బళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ మాత్రుభాషల్లోనే భోదిస్తాయి. ఐతే వాడుక భాషలో ఆంగ్లం నేర్చుకోటానికి బడే అవసరంలేదు. *లెరనింగ్ బై ఇమిటేషన్* అని ఒకటుంటుంది. చూసి నేర్చుకో. మాట్లాడి నేర్చుకో. సింపుల్.

అలానే ఎక్కడో దేనికో వెతుకుతుంటే పిల్లలమఱ్ఱి అరవింద మరియూ కూచిమంచి రవి అనే భార్యాభర్తల దగ్గర ఆగింది నా గూగుల్ వెతుకులాట. పిల్లలమఱ్ఱి అరవింద ఈమాట లో ఓ చక్కని వ్యాసాన్ని రాసారు.
తెలుగదేల యన్న … http://www.eemaata.com/em/issues/200509/64.html
ఇలా అంటుంది ఈమె -
"కాని ఈ రోజుల్లో కూడ రెండు మూడేండ్ల వయసున్న పిల్లలు తెలుగు మాట్లాడుతుంటే, “ఇంకెంత కాలం మాట్లాడుతారట్లా?” అని అందరు అనుకుంటారే తప్ప, ఆ వయస్సులో ఉన్న కేపబిలిటీని ఎట్లా నర్చర్ చేయ్యాలి అని ఎక్కువ మంది ఆలోచించరు."
ఇది అక్షరాలా నిజం. మావాడు టీవీలో కైలాన్ అని ఓ జాపనీస్ కార్టూన్ చూస్తాడు. నిహావ్ అంటే అర్ధం తెలుసు వాడికి. అలానే డోరా డియాగో చూస్తాడు ఆయూడమే అంటే తెలుసు వాడికి. కారణం వీళ్ళు ఆంగ్లంతోపాటు ఇతర భాషల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. మనం మన మాతృభాషని చంపేస్తున్నాం. ఎంతతేడా? ఎంత దారుణం? ఇంకో ఆసక్తి కరమైన విషయం ఏంటంటే లేత వయసులో పిల్లలు కనీసం ఆరు భాషల్ని నేర్చేస్కోగలరట. అందుకే అరవింద *ఎట్లా నర్చర్ చేయాలి అని ఎందుకాలోచించరూ* అని అంది.

ఏమౌతుంది నేర్పకపోతే? *ఫన్* అనేది పోతుంది. మాడలీకం పోతుంది. దాంట్లోని *మన తనం* పోతుంది. ఈరోజు రేపట్లో నేరాసే పోస్టులు కొన్ని కొంతమందికి భలే నచ్చుతున్నాయి. కారణం? ఆ *మన తనమే*. తెలుగులో ఆలోచించలేని వాళ్ళు పధ్యంది అనే అనుకుంటారు, భాషలోని ఆనందాన్ని పట్టెసినవాళ్ళు పజ్జెంది అంటే కమ్మగా నవ్వుకుంటారు.

*తెలుగు గురించి ఇప్పుడు రాయటానికి బలమైన రెండవ కారణం: రెండు సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న మా అమ్మాయి. తనకి తెలుగు పద్యాలన్నా, పాటలన్నా, కథలన్నా చాలా చాలా ఇష్టం. తను ఇప్పటికే తెలుగు అక్షరాలు గుర్తు పట్టగలుగుతోంది కాని
తను చదవడానికి ఉన్న తెలుగు పుస్తకాలు చాలా తక్కువ. మేము గ్రామాలలో మొదలుపెట్టిన కార్యక్రమాలలో కూడా ఇదే సమస్యని ఎదురుకుంటున్నాం. చిన్న చిన్న గ్రంథాలయాలు స్థాపించి గ్రామాల్లో ఉన్న పిల్లలకు చదువుపై ఆసక్తి పెంచాలనుకుంటే మాకు తగినన్ని పుస్తకాలు దొరకటం లేదు. చిన్న వయస్సులో తెలుగు నేర్పడానికి కావలసిన పుస్తకాలు, వనరుల కొరత మాకు స్పష్టంగా
తెలుస్తోంది. పిల్లల స్థాయిలో చదువగలిగే తెలుగు పుస్తకాల ముద్రణ ఖచ్చితంగా చాలా అవసరం.*

పిల్లలమఱ్ఱి అరవింద రాసిన పోస్టులో నాకు పై పేరా ఆసక్తి కరంగా అనిపించి ఇక్కడ ఉంచుతున్నా.
చాలా ముఖ్యమైన పాయింటు ఇది. నేను ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తుంటా దీని గురించి. పెద్ద బాలశిక్ష ఉందికదా అనుకోవచ్చు, ఐతే దాన్ని ఆరగించుకోగల ప్రజ్ఞాపాటవాలు ఎందరికి ఉంటాయి? పెద్ద బాలశిక్ష అంమృతాన్ని సక్రమమైన రీతిలో అందించగల ఉపాధ్యాయ దేవుళ్ళు ఎందరు ఉన్నారూ? ఈ రెండు పెద్ద ప్రశ్నలే అని నా అభిప్రాయం.

Nov 2, 2009

విశ్వేశం మాధవం ధుణ్ఢిం

విశ్వేశం మాధవం ధుణ్ఢిం దణ్డపాణించ భైరవం
వన్దే కాశీం గుహాం గణ్గాం భవానీం మణికర్ణికాం
ఉత్తిష్ట కాశి భగవాన్ ప్రభువిశ్వనాధో
గఞ్గోర్మి-సంగతి-శుభైః పరిభూషితొబ్జైః
శ్రీధుణ్డి-భైరవ-ముఖైః సహితాన్నపూర్ణా
మాతా చ వాఞ్ఛతి ముదా తవ సుప్రభాతం

బ్రహ్మమురారిస్త్రిపురాంతకారిః
భానుః శశి భూమిసుతో బుధశ్చ
గురుశ్చ శుక్రః శని-రాహు-కేతవః
కుర్వన్తు సర్వె భువి సుప్రభాతం

వారాణసీ-స్థిత-గజానన-ధుణ్డిరాజ
తాపత్రయాపహరణె ప్రథిత-ప్రభావ
ఆనంద-కందలకుల-ప్రసవైకభూమె
నిత్యం సమస్త-జగతః కురు సుప్రభాతం

బ్రహ్మద్రవొపమిత-గాఞ్గ-పయః-ప్రవాహైః
పుణ్యైహ్ సదైవ పరిచుంబిత-పాదపద్మె
మధ్యెఅఖిలామరగణైః పరిసెవ్యమానె
శ్రీకాశికె కురు సదా భువి సుప్రభాతం

ప్రత్నైరసంఖ్య-మఠ-మందిర-తీర్థ-కుణ్డ
ప్రాసాద-ఘట్ట-నివహైః విదుషాం వరైశ్చ
ఆవర్జయస్యఖిల-విశ్వ-మనాంసి నిత్యం
శ్రీకాశికె కురు సదా భువి సుప్రభాతం

కె వా నరా ను సుధియహ్ కుధియొ.అధియొ వా
వాఞ్ఛంతి నాంతసమయె శరణం భవత్యాః
హె కొటి-కొటి-జన-ముక్తి-విధాన-దక్షె
శ్రీకాశికె కురు సదా భువి సుప్రభాతం

యా దెవైరసురైర్మునీంద్రతనయైర్గంధర్వ-యక్షొరగైః
నాగైర్భూతలవాసిభిర్ద్విజవరస్సంసెవితా సిద్ధయె
యా గణ్గోత్తరవాహినీ-పరిసరె తీర్థైరసంఖ్యైర్వృతా
సా కాశీ త్రిపురారిరాజ-నగరీ దెయాత్ సదా మణ్గళం

తీర్థానాం ప్రవరా మనొరథకరీ సంసార-పారాపరా
నందా-నంది-గణెశ్వరైరుపహితా దెవైరశెషైః-స్తుతా
యా శంభొర్మణి-కుణ్డలైక-కణికా విష్ణొస్తపొ-దీర్ఘికా
సెయం శ్రీమణికర్ణికా భగవతీ దెయాత్ సదా మణ్గళం

అభినవ-బిస-వల్లీ పాద-పద్మస్య విశ్ణొః
మదన-మథన-మౌలెర్మాలతీ పుష్పమాలా
జయతి జయ-పతాకా కాప్యసౌ మొక్షలక్ష్మ్యాః
క్షపిత-కలి-కలణ్కా జాహ్నవీ నః పునాతు

గాణ్గం వారి మనొహారి మురారి-చరణచ్యుతం
త్రిపురారి-శిరశ్చారి పాపహారి పునాతు మాం

విఘ్నావాస-నివాసకారణ-మహాగణ్డస్థలాలంబితః
సిందూరారుణ-పుఞ్జ-చంద్రకిరణ-ప్రచ్ఛాది-నాగచ్ఛవః
శ్రీవిఘ్నెశ్వర-వల్లభొ గిరిజయా సానందమానందితః (పాఠభెద విశ్వెశ్వర)
స్మెరాస్యస్తవ ధుణ్డిరాజ-ముదితొ దెయాత్ సదా మణ్గళం

కణ్ఠె యస్య లసత్కరాల-గరళం గణ్గాజలం మస్తకె
వామాణ్గె గిరిరాజరాజ-తనయా జాయా భవానీ సతీ
నంది-స్కంద-గణాధిరాజ-సహితః శ్రీవిశ్వనాథప్రభుః
కాశీ-మందిర-సంస్థితొఖిలగురుః దెయాత్ సదా మణ్గలం

శ్రీవిశ్వనాథ కరుణామృత-పూర్ణ-సింధొ
శీతాంశు-ఖణ్డ-సమలంకృత-భవ్యచూడ
ఉత్తిష్ఠ విష్వజన-మణ్గళ-సాధనాయ
నిత్యం సర్వజగతః కురు సుప్రభాతం

శ్రీవిశ్వనాథ వృషభ-ధ్వజ విశ్వవంద్య
సృష్టి-స్థితి-ప్రళయ-కారక దెవదెవ
వాచామగొచర మహర్షి-నుతాణ్ఘ్రి-పద్మ
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

శ్రీవిశ్వనాథ భవభఞ్జన దివ్యభావ
గణ్గాధర ప్రమథ-వందిత సుందరాణ్గ
నాగెంద్ర-హార నత-భక్త-భయాపహార
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

శ్రీవిశ్వనాథ తవ పాదయుగం నమామి
నిత్యం తవైవ శివ నామ హృదా స్మరామి
వాచం తవైవ యషసానఘ భూషయామి
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

కాశీ-నివాస-ముని-సేవిత-పాద-పద్మ
గణ్గా-జలౌఘ-పరిషిక్త-జటాకలాప
అస్యాఖిలస్య జగతః సచరాచరస్య
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

గణ్గాధరాద్రితనయా-ప్రియ శాంతమూర్తె
వెదాంత-వెద్య సకలెశ్వర విశ్వమూర్తె
కూటస్థ నిత్య నిఖిలాగమ-గీత-కీర్తె
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

విశ్వం సమస్తమిదమద్య ఘనాంధకారె
మొహాత్మకె నిపతితం జడతాముపెతం
భాసా విభాస్య పరయా తదమొఘ-శక్తె
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

సూనుః సమస్త-జన-విఘ్న-వినాస-దక్షొ
భార్యాన్నదాన-నిరతా-విరతం జనెభ్యః
ఖ్యాతః స్వయం చ శివకృత్ సకలార్థి-భాజాం
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

యె నొ నమంతి న జపంతి న చామనంతి
నొ వా లపంతి విలపంతి నివేదయంతి
తెషామబొధ-శిషు-తుల్య-ధియాం నరనాం
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

శ్రీకణ్ఠ కణ్ఠ-ధృత-పన్నగ నీలకణ్ఠ
సొత్కణ్ఠ-భక్త-నివహొపహితొప-కణ్ఠ
భస్మాంరాగ-పరిషొభిత-సర్వదెహ
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

శ్రీపార్వతీ-హృదయ-వల్లభ పఞ్చ-వక్త్ర
శ్రీనీల-కణ్ఠ నృ-కపాల-కలాప-మాల
శ్రీవిశ్వనాథ మృదు-పన్కజ-మఞ్జు-పాద
వారాణసీపురపతె కురు సుప్రభాతం

దుగ్ధ-ప్రవాహ-కమనీయ-తరంగ-భంగె
పుణ్య-ప్రవాహ-పరిపావిత-భక్త-సంగె
నిత్యం తపస్వి-జన-సేవిత-పాద-పద్మె
గణ్గె శరణ్య-శివదె కురు సుప్రభాతం

సానందమానంద-వనె వసంతం
ఆనంద-కందం హత-పాప-వృందం
వారాణసీ-నాథమనాథ-నాథం
శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యె

[శ్రీ కాశీ విశ్వనాధ సుప్రభాతం]
[గమనిక:- ఇది నేను సంస్కృతం నుండి తెలుక్కి మార్చింది. తప్పులున్న సరిదిద్దగలరు. సంస్కృత మూలం - http://sanskritdocuments.org/all_pdf/kAshivishvanAthasuprabhAtam.pdf]

కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా యావత్ జనులకూ -
శివతత్వంతో నిండిన పౌర్ణమి వెలుగులు మనలోని అజ్ఞానపు అంధకారాలని రూపుమాపి జ్ఞానం వైపుకి నడిపించుగాక
.

Oct 30, 2009

పిచ్చి పజ్జెంది రకాలు

ఈ సీను గుర్తుకుదెచ్చుకోండి -

ఓ ఇగ్రహం కాళ్ళకాడ సిరన్జీవి కూకోనుంటాడు.
ఇంతలో ఓతను సైకిలు మీనొచ్చి సిరన్జీవికాడ కూకొని ఇలా జెప్తాడు.
ఏటిసెయ్యమన్టావేటి.
అడవిరాముడు సీరలొచ్చినయ్యా
అయ్యి అమ్మేలోపు దొంగరాముడు సీరలు
అయ్యికొనుక్కొచ్చి అమ్ముకునేలోపు అభిలాష సీరలు
ఇలా ఒకదానెమ్మట కొత్త సినిమా కోకలన్నీ ఇలా మారుకెట్టులోకి వత్తంటే యాపారం ఎలాజేస్కోవాల

నేనో యుపాయవ్ సెప్తా ఇన్టావా
సెప్పు గురువా
ఓ తాను సైనుగుడ్డకొను
ఏటిగురువా నుసెప్పేది, ఏటిసేస్కోమన్టా దాన్ని?
సెప్తాగా

సీను కట్ సేత్తే - యాడజూసినా అభిమాన ఈరోల ఈరోవిన్ల బొమ్మలు అచ్చెసిన గుడ్డలే. లుంగీలు, టవళ్ళు, సొక్కాలు, లన్గాలు, డోరు కర్టెన్లు, సివరాకరికి కడ్డాయర్లు కూడా.
ఏందీ అన్నీ జోతిలచ్చిమి జయమాలినివేనా మా సిరన్జీవి బాయ్య బొమ్మలవి లేవా? అని ఓ డవిలాగు.
- ఛాలెంజి సిత్రం నుండి.....

ఆయాల సినిమా కాబట్టి సూస్కుని నవ్వుకున్నాం.
నిన్న వార్తల్లో ఇదిజూసినాక నవ్వాగల. పిచ్చి పజ్జెంది రకలు అని నవ్వుకున్నా -
http://timesofindia.indiatimes.com/life/parties/delhi/Designers-at-Play-in-Delhi/articleshow/5136319.cms
పైన నొక్కండి. ఎవుత్తో డిజైనరంట. ముంబై అంట. నదియా మహమ్మూద్ అంట.
గబ్బర్ జాకెట్లు, అమితాబచ్చన్ జాకెట్లు, డిజైన్ జేసి అవతలనూకింది.
గబ్బర్ జాకెట్లు -
ఈటి మీన *ఈ చేతులు, ఈ చేతులు, ఈ చేతులు నాకిచ్చేయ్ ఠాకూర్* అని రాసుంది కొన్నిటిమీన.
ఇంకొన్నిమీన *ఎంతమంది ఉన్నార్రా, మీరెంతమంది ఉన్నార్రా* * సర్కార్ మీ ఉప్పు తిన్నా సర్కార్, ఐతే ఇప్పుడు గోలీ తిను* ఇలాంటి డవలాగులు.
*ఈ కుక్కలముందు డ్యాన్స్ నృత్యం ఆడమాక బసంతీ* అని
ఇలాంటివి ఇంకా సానా డిజైన్లంట బెమ్మాండంగా సేసిందీమె.

అదీ కధ ఈ పొద్దు.

Oct 29, 2009

తీర్ధం తీస్కుంటే జరఁమొస్తుందా?

అయ్యా
కార్తీక మాసం!! మొన్నటి సోమవరం, గుడికెళ్ళాం నాయనా. సోమవార పూజ గట్రా అయ్యాక నాయనా, దండవెట్టుకుని, తీర్ధం పుచ్చుకుని ఇంటికిచేరా నాయనా. ఛిల్స్ మొదలైయ్యాయి మహాప్రభో. వణికిపొయ్యా.
ఏంటీ? ఏమైంది?
చలి
జరంగా ఉందా
ఉన్నట్టుగా ఉంది
ఏదీ సూణ్ణీ? చల్లగానే ఉందే వళ్ళు
ఏమో లోపల్లోపల ఉన్నట్టుంది
దరమామీట్రీ పెట్టుకుని సూస్కో
తొంభైతొమ్మిది
పడుకో పాలుతాగి
టైలినాల్ ఇవ్వు ఏస్కుని పడుకుంటా

అయ్యింది. పొద్దున్నే మళ్ళీ దరమామీట్రీ నోట్లోఎట్టుకుని సూస్కుంటే నూట్రెండు. కళ్ళు బైర్లు కమ్మినై. ఎంటనే డాకటేరుకాడికి పరిగెత్తా.
ఏట్రా సిన్నా
జొరం
ఏదీ సూణ్ణీ
సూడు
ఏంపర్లేదు, దీన్నే ఇన్ఫ్లుఎన్జా అంటారు. ఆడా ఈడా తిరగమాక. ఈ బిళ్ళలేస్కో.
అట్టాగే.

ఇక ఇంటికాడా,
అవును. సానా మంది చెప్పారు. గుళ్ళో తీర్ధం పుచ్చుకుంటే విరోచనాలు అయినోళ్ళు ఉన్నారు, ఇలా జరాలొచ్చినోళ్ళూ ఉన్నారు, స్టమక్ అప్సెట్ ఐనోళ్ళూ ఉన్నారూ అని.

బెదరూ!! కాబట్టి జాగరత్త.

Oct 27, 2009

ఈ కధేంటో కాస్త చెప్తారా?

ఈ పిల్ల ఛగ్గు ఛగ్గు అని ఏంటేంటో చెప్తోంది. ఇక్కడ చూడండి.మీకేమైనా *కధ* అర్ధం ఐతే కాస్త చెప్పరా?

Oct 26, 2009

దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం

దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం,
వ్యాళయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం కృపాకరం
నారదాదియోగిబృందవందితం దిగంబరం,
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే

భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్దితారకం పరం,
నీలకంఠమీప్సితార్ధదాయకం త్రిలోచనం
కాలకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం,
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే

శూలటంకపాశదండపాణిమాదికారణం,
శ్యామకాయమాదిదేవమక్షరం నిరామయమ్
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం,
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే

భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం,
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోకవిగ్రహమ్
నిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకింకిణీలసత్కటిం,
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే

ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం,
కర్మపాశమోచకం సుశర్మదాయకం విభుమ్
స్వర్ణవర్ణశేశపాశశోభితాంగమండలం,
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే

రత్నపాదుకాప్రభాభిరామపాదయుగ్మకం,
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనం
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రమోక్షణం,
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే

అట్టహాసభిన్నపద్మజాండకోశసంతతిం,
దృష్టిపాతనష్టపాపజాలముగ్రశాశనమ్
అష్టశిద్ధిదాయకం కపాలమాలికంధరం,
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం,
కాశివాసిలోకపుణ్యపాపశోధకం విభుమ్
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్ప్రభుం,
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం,
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనమ్
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం,
ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రిసన్నిధిం నరా ధ్రువమ్

కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే
కాలభైరవం భజే
కాల భైరవం భజే

[కాలభైరవాష్టకం]


[సంస్కృత మూలం - http://sanskritdocuments.org/all_pdf/kaalabhairava.pdf]

Oct 24, 2009

ఆలోచింపజేసే రెండు నిశ్చలనచిత్రాలు
ఆలోచించండి..నిర్ణయం మీచేతిలోనే ఉంది!!!!

Oct 23, 2009

గడనిచిపోయిననిన్నటికి రాబోయే రేపటికి మధ్యనున్న నిశ్శబ్దం

నా పాత పోస్టు ఓ తోటమాలి కధ - బాగ్బాన్ http://ramakantharao.blogspot.com/2008/12/blog-post_11.html లో ఓ విన్నపాన్ని పెట్టాను ఇలా
ఓ చిన్న విన్నపం: పై అమితాభ్ ప్రసంగాన్ని ఎవ్వరైనా తెలుగులోకి అనువదించగలరా?
కృష్ణ గారు, పెద్దమనస్సుతో అమితాభ్ ప్రసంగాన్ని తెలుగీకరించి అందించారు. ఆయనకు ధన్యవాదాలు.
ఈ అమితాభ్ ప్రసంగాన్ని రాసింది జావేద్ అక్తర్. అక్తర్ ఈ సినిమాకి రచయిత కాదు, కానీ కేవలం ఈ ప్రసంగం రాసిచ్చారాయన.
కేవలం మీతో పంచుకుందాం అని ఇక్కడ పెడుతున్నా..చూడండి..నేను రచయిత ని కాదు...రచయితలయితే ఆలోచనల సముద్రాలలో మునిగి ఎన్నో మంచి ముత్యాలు వెలికి తీస్తారు. నేనేదో జీవితం నాకు చూపించినవే కథ గా రాశాను. 'బాఘ్బన్' (తోట మాలి) నా కథో ఇంకెవరి కథో కాదు. ఈ కథ గడనిచిపోయిననిన్నటికి రాబోయే రేపటికి మధ్యనున్న నిశ్శబ్దాన్నిగురించి రాసింది. ఇది ఒక తరానికి మరొక తరానికి మధ్య కూలిపోయిన ఎన్నో వారధుల కథ. తమపై కూర్చున్న పిల్లలకి జీవితం అనే వేడుకని చూపించి ఇప్పుడు అలసిపోయి కుంగిపోయిన భుజాల కథ ఇది. తమ పిల్లలకి తప్పటడుగులు వేయడం నేర్పించి..ఇప్పుడు ఊతం లేక వణుకుతున్న చేతుల కథ....ఒకప్పుడు జోల పాటలు పాడి..ఇప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మాటలు లేక అదురుతున్న పెదవుల కథ కూడా. కాలం మారిపోయింది..జీవితం మారిపోయింది..మా వయసు వాళ్ళకి గుర్తే[మాత్రమే] ఉంటుంది..బంధాలు అనుబంధాలు అంటూ ఎలా వెంపర్లాడేవాళ్ళమో....తండ్రి ముఖంలో పరమ శివుడ్ని చూసేవాళ్ళం..తల్లి పాదాల వద్ద స్వర్గం కనిపించేది...కాని ఇపుడు జనాలు ఇంగితం కలవాళ్ళు. ఈ తరం తెలివి, లోకజ్ఞానం కలిగినది. వీళ్ళకి ప్రతి బంధం పైకి వెళ్ళడానికి ఒక మెట్టు లాంటిదే. ఆ మెట్టు అవసరంలేదు అనిపించినపుడు ..ఇంట్లో విరిగిపోయిన కుర్చీలాగా, అరిగిపోయిన గిన్నెలాగా, చినిగిన పాత బట్టల్లా నిన్నటి వార్తా పత్రికలా ఏమూలనో పారవేస్తారు. కాని జీవితం మెట్లలా పైకి వెళ్ళదు..జీవితం చెట్టులా పెరుగుతుంది. తల్లిదండ్రులు పైకి వెళ్ళే నిచ్చెనలో మొదటి మెట్టు కాదు. తల్లిదండ్రులు, జీవితం అనే చెట్టుకి తల్లి వేరు లాంటివాళ్ళు. చెట్టు ఎంత పెద్దదైన ఎంత పచ్చగా పుష్పించినా..తల్లి వేరు కొట్టేస్తే అది పచ్చ గా మనలేదు. అందుకే ఈ రోజు నేను సాదరంగా సవినయంగా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, ఏ పిల్లల సంతోషం కోసం ఒక తండ్రి తను కష్టపడి సంపాదించిన ప్రతి పైసా నవ్వుతూ ఖర్చు చేస్తాడో..ఆ పిల్లలు ఆ తండ్రి కళ్ళు మసక బారినప్పుడు ఆ కళ్ళకి కాస్త వెలుగు నివ్వడానికి ఆలోచిస్తారెందుకు? తన జీవితంలో మొదటి అడుగు వేయడం నేర్పిన తండ్రి జీవితం చివరి దశలో ఆ కొడుకు ఆసరాగా నిలబడలేడెందుకని? జీవితం అంతా తమ సంతోషాలను పిల్లలకోసం త్యాగం చేసే తల్లిదండ్రులకి ఏ నేరం చేసారని కన్నీళ్ళు ఒంటరితనం శిక్షగా విధిస్తున్నారు? మాకు ప్రేమని పంచలేని వాళ్ళు మా ప్రేమను తీసుకునే అధికారం ఎవరిచ్చారు? ఈ పిల్లలు ఎం అనుకుంటున్నారు? ప్రేమ అనే బంధంతో భగవంతుడు కలిపిన తల్లిదండ్రులను రెండు భాగాలుగా విడదీసి ఎవరికీ వారుగా బాధ పడేలా చేస్తారా? ఈ రోజు కోసమేనా ఒక మనిషి పిల్లలను పెంచేది? పిల్లలు మర్చిపోయిన విషయం ఒకటి ఉంది. ఈ రోజు మాకు జరిగింది రేపు వాళ్ళకి జరగవచ్చు. ఈ రోజు మేము ముసలి వాళ్ళం ఐతే వాళ్ళు ఒక రోజు ముసలి వాళ్ళు అవుతారు. ఈ రోజు మేం అడిగే ప్రశ్నలు రేపు వాళ్ళు అడుగుతారు. ఇక మా గురించి మీరు ఆలోచించకండి. ఎందుకంటే ఎంమాట్లాడలేని, నడవలేని అర్థం చేసుకోలేని పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేసినవాళ్ళం..మమ్మల్ని మేము పోషించుకోలేమా? మాకు ఎవరి అండ అవసరం లేదు. నేను అదృష్టవంతుడిని. ఎందుకంటే జీవితం నాకొక అద్భుతమైన తోడూ నిచ్చింది. తనతో నడుస్తూ ఉంటె దారి తేలిగ్గా అనిపించేది. తనతో నడుస్తూ ఉంటె జీవితం లో ఎంత చిక్కు సమస్య అయినా ఇట్టే విడి పోయేది. ఆ తొడు..నా భార్య. అందరు ప్రేమిస్తారు. కాని ఈ విషయం చెప్పవలసినన్ని సార్లు చెప్పరు. ఆ తప్పు నేను చేయదలచుకోలేదు. "పూజా, నువ్వంటే నాకు అంతు లేని ప్రేమ..అంతు లేని ప్రేమ..thank you for being there". "నీవు ఉంటే మనం ఉంటాం. మనం ఉంటే అన్ని ఉంటాయి..లేకపోతె ఏది ఉండదు....ఏది ఉండదు.."..నేను చెప్పవలసినది ఇంతే.

Oct 22, 2009

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే

జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే
గలేవలంబ్యలంబితాం భుజంగతుంగమాలికాం
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం
చకారచండతాండవంతనోతునశ్శివశ్శివం

జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ
విలోలవీ చివల్లరీ విరాజమానమూర్ధని
ధగద్ధగద్ధగజ్వలల్లలాట పట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరేరతి:ప్రతిక్షణంమమ

ధరాధరేంద్రనందినీ విలాసబంధుబంధుర
స్పురద్ధిగంతసంతతి ప్రమోదమానమానసే
కృపాకటాక్షధోరణీ నిరుద్ధ్దుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనోవినోదమేతు వస్తునీ

జటాభుజంగపింగళ స్ఫురత్ఫనామణిప్రభా
కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిహ్వధూముఖే
మదాంధసిందురస్ఫుర త్వగుర్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతంభిభర్తుభూతభర్తరి

సహస్రలోచన ప్రభుత్యశేషలేఖశేఖర
ప్రసూనధూళిధోరణీవిధూసరాంఘ్రిపీఠభూ:
భుజంగరాజమాలయానిబద్ధజాటజూటక:
శ్రియైచిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖర:

లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా
నిపీతపంచసాయకంనమన్నిలింపనాయకం
సుధామయూఖలేఖాయావిరాజమానశేఖరం
మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తున:

కరాళ ఫాలపట్టికా దగద్ధగద్ధగజ్జ్వల
ద్ధనంజయాహుతీకృతప్రచండపంచసాయకే
ధరాధరేంద్రనందినీ కుచాగ్రచిత్రపత్రక
ప్రకల్ప నైకశిల్పిని త్రిలోచనే రతిర్మమ

నవీన మేఘమండలీ నిరుద్ధధుర్ధరస్ఫురత్
కుహూ నిశీధినీ తమః ప్రబంధ బద్ధకంధరః
నిలింపనిర్ఝరీ ధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధాన బంధురః శ్రియం జగుద్ధురంధరః

ప్రపుల్లనీలపంకజ ప్రపంచకాలిమప్రభా
వలంబి కంఠకందలీ రుచుప్రబద్ధకంధరం
స్మరచ్ఛిధం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే

అఖర్వసర్వమంగళా కళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధూవ్రతం
స్మరాంతకం పురాంతకమ్ భవాంతకమ్ మఖాంతకం
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే

జయత్వదభ్రవిభ్రమ భ్రమద్భుజంగ మశ్వస
ద్వినిర్గమత్ క్రమస్ఫురత్ కరాళఫాలహవ్యవాట్
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిద్ధ్వనన్మృదంగతుంగతుంగమంగళ
ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవశ్శివః

దృషద్విచిత్రతల్పయో ర్భుజంగమౌక్తికస్రజో
ర్గరిష్ఠరత్న లోష్టయోః సహృద్విపక్ష పక్షయో:
తృణారవింద చక్షుషోః ప్రజామహీ మహేంద్రయోః
సమప్రవృత్తికః కదా సదాశివం భజామ్యహమ్

కదానిలింపనిర్ఝరీ నికుంజకోతరేవసన్
విముక్తదుర్మతిః సదాశిరఃస్థమాంజలింవహన్
విలోలలోలలౌర్చనో లలాలబాలలగ్నహః
శివేతిమంత్రముచ్ఛరణ్ సదాసుఖిః భవావ్యహం

నిమగ్ని నిత్యమేవముక్తముక్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరంబృవనరో విశుద్ధిమేతిసంతతం
హరేగురౌ సుభక్తిమాసుయాతినాం యధాగతిం
విమోహనం హి దేహినాంసు శంకరస్య చింతనం
[శివ తాండవ స్తోత్రం]


యావత్ లోకం కార్తీక మాసం సందర్భంగా శివధ్యానంలో మునిగిపోయి ఆ సదాశివుని కృపకు పాత్రులౌవ్వాలని కోరుకుంటా

Oct 15, 2009

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా
యా శుభ్ర వస్త్రాన్వితా
యా వీణా వర దండ మణ్డిత కరా
యా శ్వేత పద్మాసనా
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్
దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ
నిశ్శేష జాడ్యాపహా

సరస్వతి స్తుతి. ఎంతకమ్మగా ఉంటుంది!! ఇక్కడ వినండి లేక ఇక్కడ -

చిన్నపిల్లలు అనుకుంటా ఎంత చక్కగా స్తుతించారో!!

నాకోరిక!! మా సూరిగాడు పిల్ల, ఇంకొంచెం పెద్దైయ్యాక ఇలా చక్కటి శృతిలో పాడుతుంటే, నేను నరసరావుపేట కుర్చీలో విశ్రమించి అలా మైమరచి వింటూవుండలని...

Oct 14, 2009

పేరు సూసి మోసపోకు మిత్రమా

మోసాలు ముఫైఆరు రకాలైతే మోసపోటాలు మూడొందలరవై రకాలు.
మొన్నీమధ్య ఇంటికాడి ఓ కొట్టుకెళ్ళాం, అయి ఇయి కొంటా సూపుల సందుకి వెళ్ళి సూసి ఎతికి, ఇది కొన్నాం - పేరు Savory Vegetable Barley Progresso Soup. బార్లీ సానా మంచిది వారోగ్యానికి అన్నిటికీ అని తోపుడుబండిలో ఏస్కున్నాం.

నిన్న ఆపీస్ నుండి ఇంటికి రాంగనే "కాపీతాగుతావా సూపు తాగుతావా? టీతాగుతావా మంచీళ్ళు తాగుతావా?" ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చింది శ్రీమతి.
"సూపుతే"
"ఏ సుపు?"
"ఏమున్నాయ్?"
"కార్న్ సూపు, టమాటా సూపు, రోస్టెడ్ పెప్పర్ సుపు, పైన సెప్పిన సూపు"
"ఐతే పైన సెప్పిన సూపుతే"
"ఏడిసేయాల్నా?, పొయ్యిమీన మాడగొట్టాల్నా?, మైక్రోవేవులో పెట్టి గోరెచ్చగా ఇవ్వాల్నా? అసలు ఇవ్వాల్నా వద్దా?"
"మైక్రోవేవులోపెట్టి ఏడిసేసి ఇవ్వు"
"సరే"
..
ఇంతలో కెవ్వుమని కేక.
"ఏంది సంగతి?"
"బాసూ ఏంసూపు తెచ్చావ్? దాంట్లోని ఇన్గ్రేడియంట్స్ చూస్కోవాల్సిన పనిల్యా?"
"ఏమీ? బార్లీ వెజిటేబుల్లు ఇంకేంగావాల?"
"అదేమరి క్యా-బే-జి అంటే"
"ఏంసంగతి"
"ఇది చూడు -
Ingradiants - Water, Beef broth, Celery, Tomatoes యాట యాట యాట"అదీ సంగతి. కాబట్టి, వళ్ళు తగ్గిచ్చుకునే మార్గంలో సూపులు గట్రా కొనుక్కునేప్పుడు తక్కువ సోడియం ఉన్నవి వెత్తుక్కుని, బీఫులు గట్రా తిననివారైతే సరిగ్గా ఇన్గ్రేడియంట్స్ చదువుకుని కొనుక్కోండి. నాలా మోసపోవద్దు.

Oct 13, 2009

రాయుచ్చుక్కొడతా!!

ఈ మధ్య ప్రతీదానికీ ఏదోటి చేసేయటం ఫ్యాషన్ అయ్యింది.

పెన్షన్ అందట్లేదు, లేక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఆర్జీ అందుకోట్లేదు..సంబంధిత మంత్రి పత్రికా ముఖాముఖీకి వెళ్ళు చెప్పులిసురు.
ఇంట్లో మట్టివాసనేస్తోంది, నీళ్ల గొట్టాలు తుప్పుపట్టినై, ఏదోక పత్రికా ముఖాముఖీకి వెళ్ళు ఏదోటి చెయ్యి.
లేకపోతే కనీసం ఓ బస్సునన్నా పగల్నూకటం. పొయ్యేదేముంది బస్సుతప్ప!!

ఓ వైపు జలం ప్రళయం ఇంకోవైపు జనం ప్రళయం
సందట్లో సడేమియా జగన్ని ముఖ్యమంత్రిన్జేయండి.

ఇంకోవైపు కెసీఆర్ పొన్నాలపై సవాళ్ళు
పొన్నాల ప్రతి సవాళ్ళు
దానికి కాంగ్రేస్ - "కెసిఆర్ తాగుబో[తు]టు[ఆబోటెక్కినోళ్ళందరికి ఓ సుక్క పోస్తాట్ట], అందుకే తూలిపడ్డాడు"
దీనికి టిఆరెస్ - "రాశేరె సచ్చినాక కాంగ్రేసోళ్ళకు పిచ్చెక్కింది"

ఇయి ఇంటా జనాలకి పిచ్చెక్కే స్టేజి వచ్చింది. ఈళ్ళెమ్మ ఈళ్ళనెట్టా గెలిపించాంరా బగమంతుడా అని తలకాయలు గోడలకేసి నూక్కుంటాఉన్నారు జనాలు.

ఇంతలో ఎవుడో గన్నారావు [జూపూడి ప్రభాకర్] వై.యస్.ఆర్ ని పెల్చేసారా? లేకపోతే శవాలు అట్టా సెల్లాసెదురుగా ఎలా పడిపోతాయ్? ఎవురో ఆ హెలీకాప్టర్ ని *ఆ రెండు* కొండల మద్దిన పేల్చేసారు. దీనిపైన ఓ ఇరవైరెండు ప్రశ్నలు రాసుకొచ్చాట్ట గన్నారావ్ [జూపూడి ప్రభాకర్], సిబీఐ క్కూడా ఇచ్చాట్ట.

నేనూ ఓ పాతిక ప్రశ్నలు రాసుకొస్తా!!

ఇంతలో మన ముక్యమంత్రిగారు కర్నూలు ఎళ్ళనే ఎళ్ళారు, ఆ!! జగను మరియూ బృందానికి ఇయ్యన్ని యాడ గుర్తుంటైలే, మరి వరదలొచ్చి అన్నీ తుడిసిపెట్టుకొపాలా [జగన్ సియం కావాలా! అనే డిమ్యాండు] అనుకున్నాడు పాపం రోతయ్య [పాపము శమించుగాక] అర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ రోశయ్య. అలా ఎళ్ళాడు, ఇలా రాళ్ళేసారు కొందరు. పాపం పెద్దముండావాడు ఒగ్గేయ్యండర్రా!!!

Oct 9, 2009

మనోళ్ళ అంగ్లం :):)

ఫార్వర్డ్ కాబడిన ఓ మెయిల్, సరదాగా నవ్వుకోటానికి -
 *Funny Killer English


Principal to student..." I saw u yesterday rotating near girls hostel
pulling cigarette... ? "

************ ********* ***

Class teacher once said :

" pick up the paper and fall in the dustbin!!!"

************ ********* ***

once Hindi teacher said...."I'm going out of the world to America.."

************ ********* ***

"..DON'T TRY TO TALK IN FRONT OF MY BACK.."

************ ********* ***

don't. laugh at the back benches...otherwise teeth and all will be fallen
down.....

************ ********* ***

it was very hot in the afternoon when the teacher entered.. She tried to
switch the fan on, but there was some problem. and then she said

" why is fan not oning" (ing form of on)

************ ********* ***

teacher in a furious mood...

write down ur name and father of ur name!!

************ ********* ***

"shhh... quiet... the principal is revolving around college"

************ ********* ***

My manager started like this

"Hi, I am Madhu, Married with two kids"

************ ********* ***

"I'll illustrate what i have in my mind" said the professor and erased the
board

************ ********* ***

"will u hang that calendar or else I'll HANG MYSELF"

************ ********* ***

LIBRARIAN SCOLDE ," IF U WILL TALK AGAIN , I WILL KNEEL DOWN OUTSIDE"

************ ********* ***

Chemistry HOD comes and tells us...

"My aim is to study my son and marry my daughter"

************ ********* ***

Tomorrow call ur parents especially mother and father

************ ********* ***

"why are you looking at the monkeys outside when i am in the class?!"

************ ********* ***

Lab assistant said this when my friend wrote wrong code..

"I understand. You understand. Computer how understand??

************ ********* ***

Seeing the principal passing by, the teacher told the noisy class..

"Keep quiet, the principal has passed away"

************ ********* ***--Oct 8, 2009

పిన్నీ!!!

నేను నిఖార్సైన తెలుగు బిడ్డని.
నేను వోల్ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున మాట్టాడుతున్నా.
తెలుగు తల్లి అందరు తెలుగోళ్ళకు తల్లి.
[మరి తెలంగాణా తల్లి?]
౪%@#%@&‌%&‌‌
తెలంగాణా తల్లి కాదు!
[మరి?]
పిన్ని

- కెసిఆర్.

Oct 6, 2009

ఇదెక్కడి గోల??

౧. శుక్రవారం రాత్రి: బెజవాడ: ఐన్యూస్ -
ఒకవైపు ముంపు ముంచెత్తుకుంటూ వస్తుంటే బెజవాడ ప్రకాశం బ్యారేజిమీద వేలకొద్దీజనాలు నీళ్ళని చూట్టానికి వేంచేసారు. ట్రాఫిక్కు జ్యాం.
౨. ముందుగా, మొట్టమొదటగా వరగ ముంపు గురించి చెప్పింది ఐన్యూసే - ఐన్యూస్
౩. ఆదివారం సాయంత్రం టివి తొమ్మిది - పొరపాటున ఎలా ఉందో పరీస్థితి చూద్దాం అని పెట్టా. తలగిర్రున తిరిగింది.
వార్తాహరులు రోడ్లెమ్మట, వాళ్ళ కార్యాలయం ముందు అక్కడా ఇక్కడా -
"తండోపతండాలుగా కదలి వస్తున్న జనం. ఇది సైన్యమా కాదు మాన్యవత్వంతో నిండిన సైన్యం. యుద్ధానికి వెళ్ళే సైన్యం కాదు, ఆపన్నులను ఆదుకునే మానవత్వపు సైన్యం." ఇంతవరకు బాగనే ఉంది. అప్పుడుమొదలయ్యింది గోల.
"టివి నైన్ వాళ్ళ పిలునందుకుని వచ్చాం - చాలా మంచి పనిచేస్తున్నారు"
"ఇప్పుడే విమాణం దిగాం. టివినైన్ వాళ్ళ ఈ డ్రైవ్ మాకెంతో నచ్చింది. విరాళం అందివ్వటానికి వచ్చాం"
"మా అమ్మాయి టివి నైన్ కార్యక్రమంలో భాగం అవ్వాలని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఇటైపేమన్నా వచ్చిందా?"
ఇలా!!
ఇక ఏ ఇతర ఛానలూ పెట్టాలనిపించలా.
-----------------------------

మొన్నటిదాకా మీటర్లపై మీటర్లు ఎత్తుపెంచిన కర్ణాటక, నీళ్ళు ఇవ్వండ్రా అంటే ఏడుపిచ్చుకుతిన్న కర్ణాటక.
ఎంత గొడవ. ఆ ట్రైబ్యునల్ అని ఇది అని మనకి నిద్రలేకుండా చేసారు కృష్ణా జలాలకోసం.
ఇవ్వాళ్ళ మా ఊళ్ళకు ఊళ్ళు మునిగిపోటున్నాయర్రా ఎర్రిపీనుగుల్లారా అన్నా నీళ్ళు వదుల్తూనే ఉన్నారు.
---------------------------

తాజాగా -
మంత్రాలయం లాంటి అత్యంత దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో జనాలు ఉన్నపళంగా ఇళ్ళు ఖాళీచేనందున, ఒక బ్యాచి లూటీలు చేస్తున్నారట.

కర్నూలు వైపు కొందరు వ్యాపారస్తులు బ్రహ్మాండమైన తెలివితేటలతో కిలో బియ్యాన్ని వందకి, పాల పొట్లం ఒకటి యాభైకి అమ్ముతున్నారట.

నాకో అనుమానం మనం మధ్యతారియుగంలో ఉన్నామా?

Oct 3, 2009

మానవతప్పిదం కొంత

గత కొన్ని ప్రభుత్వాలదగ్గరనుండి ఈనాటి ప్రభుత్వం వరకూ చేసిన కొన్ని తప్పులు, తప్పుడు నిర్ణయాలు పేరుకుపొయ్యి ఈనాటి ఈ ఘోరప్రమాదానికి ఊతానిచ్చినై.
ఎలా?
౧. ఒకానొకప్పుడు ఎప్పుడూ నాగార్జునసాగర్ ని నింపి శ్రీశైలాన్ని ఖాళీగా ఉంచేవారట.
కర్ణాటక నుండి వచ్చే వరద శ్రీశైలం చేరటానికి కనీసం పన్నెండు గంటలు పట్టొచ్చు. సిద్ధాంతం ప్రకారం, నాగార్జునసాగర్ లోకి శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ ని కనీసం సగం ఖాళీగా ఉంచి ఉంటే వరద నీళ్ళు చేరి, రిజర్వాయర్ నిండి, సాగర్ కి నీళ్ళు వదిలి అది నిండి, సాగర్ కి నీళ్ళు వదిలి అది నిండి, సాగర్ నుండి కిందకి వదిలటానికి టైం దొరికి ఉండేది. అలానే శ్రీశైలం నిండటానికి కనీసం వంద టీయంసీలు కావాల్సొచ్చి, వరద వెనక్కి తన్నకుండా కర్నూల్ మునక్కుండా ఉండేది.
తప్పిదం - శ్రీశైలంలో నీళ్ళని ఫుల్లుగా నింపి ఉంచటం, పైనున్న రాష్ట్రాలతో సత్ సంబంధాలు లేకపోవటం, సరైన కమ్యూనికేషన్ లేకపోవటం.
౨. ఇక ప్రకాశం బ్యారేజి. దీని కెపాసిటి అతి తక్కువ. క్యాచ్మెంట్ ఏరియాని పెంచుకోలేకపోవటం పెద్ద తప్పు
౩. దేశం మొత్తానికీ ఓ బాడి ఉంటుందట. దానిపేరు ఏదో ప్రకృతి వైపరీత్యాల హెచ్చరిక కేంద్రం. వీళ్ళు, ప్రతీసమచ్చరం, జూన్ నుండి అక్టోబర్ చివరివరకూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని హెచ్చరికలు పంపుతూనే ఉంటారట. మనోళ్ళు వాటిని పెడచెవిన పెట్టారు.

ఇంకోవిషయం - పాలనావ్యవస్థల *సీరియస్నెస్*. ఇలాంటి హెచ్చరికలు గట్రా వచ్చినా వ్యవస్థలోని బ్యూరోక్రసి, ప్రోటోకాల్ సమస్యలు, నాకు ముందు తెలియదు అనే మనఃస్తత్వం ఇలాంటివి వ్యవస్థ మొత్తాన్నీ నిర్వీర్యంచేసి జననష్టానికీ ప్రాణానష్టానికీ దోహదపడుతున్నాయి

Oct 2, 2009

వరదలు - అరవైఏళ్ళ దేశ చరిత్ర - ఏంలాభం?

బాబు హైదరబాద్ *అభివృద్ధి*లో గడిపేసాడు.
దివంగత రా.శే.రె ఆనకట్టలు కడదాం అన్నాడు మొదలెట్టాడు. [కొన్ని ఇప్పుడు కొట్టుకుపొయ్యాయి. కొన్ని పోతాయి. కొన్నిటి ఆనవాళ్ళుకుడా దొరక్కపోవచ్చు రేపటికి]

మొదట - ఇంతనీరు వృధా
రెండు - ఆపత్తు, దానికి ముందే సమాయత్తమయ్యే మేనేజిమెంటు, మేనేజిమెంటు ఫోర్స్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫోర్స్, నిబద్ధత, సరైన డైరెక్షన్
మూడు - ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బెడ్. స్టాటిస్టిక్స్, మనం ఎక్కడ? ఏంకావాలి?
నాలుగు - డిజాస్టర్ రికవరి, డిజాస్టర్ ప్లాన్స్
ఐదు - ఫ్యూచర్ గోల్స్
ఆరు - ప్లాన్స్ విత్ రిస్క్ ఎసెస్మెంట్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ గోల్స్.
అరవైఏళ్ళ స్వతంత్రభారతం!! పైవాటికి సమాధానాలు లేవు, ఉండవు. మనదంతా యాడ్-హాక్. ఓ వాన పడితే అతలాకుతలం. ఓ వైపు పెరుగుతున్న అప్పులు. ఇంకోవైపు ప్రపంచ పట్టీకలలో ప్రతీ దాంట్లో అట్టడుగు స్థానం.

ఇప్పుడేంటి? -

కృష్ణానది ఉగ్రరూపం. గడచిన రెండొందల సమచ్చారలలో ఇంత ఉధృతి ఎప్పుడూ రాలేదని వార్త.

చదువరి గారి టపా పోటెత్తిన కృష్ణ -ప్రమాదంలో రాష్ట్రం
నా వ్యాఖ్య -
కర్నూలు, మహబూబ్ నగర్, తెలంగాణ వైపు వరద ఉధృతంగా ఉందని విన్నా.
శ్రీశైలం డ్యాం పైనుండి నీళ్ళు ప్రవహిస్తున్నాయి అని వార్త.
డ్యం కి ఏమైనా ప్రమాదమా?
సాగర్ కి ఏమైనా ముప్పుందా? విజయవాడకి ఏమైనా ముప్పు ఉండొచ్చా?చేతులెత్తేసిన ప్రభుత్వం!! అంతకన్నా ఇంకేంచేయగలదూ? ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఇదే పరీస్థితి. ప్రకృతికి ప్రభుత్వం ఎవరిదీ అనేది పట్టదు కాని, ఓరి సన్నాసుల్లారా ముందుగానే సమాయత్తం కాండిరా అనిమాత్రం సంకేతాలు పంపుతుంది. వాతావరణ శాఖ తమ బూజుపట్టిన వ్యవస్థను ఒక్కసారి కదిలించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని నా నమ్మకం.
ఇది ప్రభుత్వ చేతగానితనం కన్నా, ప్రభుత్వ *పాలనా వ్యవస్థల అట్టర్ ఫైల్యూర్*
ఐతే - ప్రమంచంలో ఏమూలకెళ్ళినా కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ఉద్యోగాల్లో మనోళ్ళని కనీసం ఒక్కళ్ళనైనా చూస్తాం. ప్రపంచదేశాలకు సేవలు అందిస్తున్నాం. మనకి మనం సేవలు ఎప్పటికి అందించుకుంటాం? అలా అందించినా స్వీకరించే స్థాయిలోకి ప్రభుత్వాలు ఎప్పటికి వస్తాయి?
శశాంక్ రాసిన పోస్టు -
కృష్ణమ్మ కొంచం కోపం తగ్గించుకోమ్మ..
http://aakasam.blogspot.com/2009/10/blog-post.htmlపోయినేడాది, గాంధీజయంతి సందర్భంగా నే రాసిన పోస్టు -
గాంధి ని చంపేసాను http://ramakantharao.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
అవును. నేనే. గాంధిని అత్యంత దారుణంగా, హేయంగా, ఆతని అరుపులు ఎవ్వరికీ వినబడనీయకుండా నేనే చంపేసాను. దేనికంటే.. సత్యాగ్రహమంటాడా? అహింసా? ఖాదీయా? ఉపవాసం చేయమంటాడా?
కట్నాలకోసం అమ్మాయిల్ని అతిదాఋణంగా హింసిస్తున్న సమాజాన్ని చూసి దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా అఱవకుండా, తిలాపాపంలో పాలుపంచుకుని గాంధీని చంపేసాను.
అడుగడుగునా లంచాలతో జనాల రాక్తాన్ని పీల్చుకుంటున్న అధికారగణం మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటించకుడా, నాకు చేతనైనంతవఱకూ లంచాల్ని ప్రోత్సహిస్తూ గాధీని చంపేసాను.
కులం కులం అని కుచ్చితాలుపెంచుకుంటున్న జనాల్ని సరైన మార్గంలో పెట్టకుండా నేనూ ఒక కుల కుంపట్ని వెలింగించి గాధీ చంపేసాను.
మతం తన పరిధులు దాటి గజ్జిగా మాఱితే నేను దాన్ని కడుక్కోకుండా అందఱికి అంటిస్తూ గాంధీని మళ్ళీ చంపేసాను.
సత్యాగ్రహం అనేపదానికి సమాజం "అ" చేర్చినప్పుడు కిమ్మనకుండా నేనూ అసత్యాగ్రహాన్ని ప్రచారం చేస్తూ గాంధీని అతిదారుణంగా చంపేసాను.
అహింస పరమో ధర్మహ కి బూజు పట్టించి దాన్ని హింస పరమో ధర్మహ లా మార్చినప్పుడు సమాజాన్ని ఎదురించటం మానేసి నేనూఒక కత్తి పట్టి గాంధీని నఱికేసాను.
పేదరికాన్ని రూపుమాపేందుకు అప్పులు చేస్తున్నామని చెప్పే ప్రభుత్వాన్ని ఎదురించటం పక్కనబెట్టి ప్రపంచీకరణ పేరుతో మన సహజ వనరుల్ని అమ్ముకుంటూ గాంధీని చంపేసాను.
అభివృద్ధి పేరుతో సంస్కృతినీ సంప్రదాయాన్ని గాలికొదిలేస్తూ గాంధీని మళ్ళి చంపేసాను

అవును నేనే, గాంధీని, నాలో ఉన్న గాంధీని చంపేసానుసోదరుడు మలక్ ఆలోచన -
http://malakpetrowdy.blogspot.com/2009/10/blog-post.html
ఇవన్నీ ఎందుకడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడే శరత్ తో మాట్లాడాను. కెబ్లాస అధ్యక్షుడిగా ఆయన సహాయానికి ముందుకు వచ్చారు. ఎక్కువా తక్కువా కాకుండా సహాయం చెయ్యదలచుకున్న వారి దగ్గరనుండి కనీసం 50 డాలర్ల చొప్పున సేకరిద్దామన్న ఆలోచన వచ్చింది.
- మలక్

మంచి ఆలోచన. మనం అందరం ముందుకి రావాల్సిన సమయం. అక్కడి సహాయక బృందాలకు స్పూర్తినివ్వాల్సిన సమయం.

Oct 1, 2009

జ్ఞాపకాల దొంతర - వ్యాపార అవకాశాలు ఓ మూడు కధలు

ఆ రోజుల్లో ....
కధ వన్ -
మేము తోటల మహానగరం, గదేన్వయా, బంగళూరులో ప్రాజెక్టు వర్కు ఎలగబెట్టేవాళ్ళం.
జెపినగర ఫేజ్ ఒకటి లో ఉండేవాళ్ళం. మాంచి రంజు పసందైన పేట అది. మా అపార్టుమెంటు కిరికిటీ తీస్తే యస్.యస్.యం.ఆర్.వి కళాశాల. రంగురంగులు. అహా ఓహోలు.
అలా ప్రాజెక్టువర్కుని సాగదీస్తూ సాయంత్రాలు గోలచేస్తూ వచ్చేపొయ్యే జనాలను గెలుకుతూ వీళ్ళేవరండీ బాబూ అని అనిపించుకుంటు ఉన్నరోజుల్లో ఓ పెద్దాయన ఓ రోజు మమ్మల్ని ఆపాడు.
"అబ్బాయిలూ ఏందీ కత" అన్నాడు
"అబ్బే ఏంలేదు మాదీఊరుకాదు" అన్నాం
"ఐతే ఓకే మరీమంచిది ఓ పలి మా ఇంటికి రండా, మాట్టాడాల" అన్నాడు.
ఏందిరో నాయనో అసలే ఊరుకాని ఊరు
పేటకానిపేట
ఇల్లుకాని ఇల్లు
స్థానబలం నేదు
పిలిత్తే పలికే నాధుడే లేడు వచ్చి నాలుగుతికేవాడేగాని అనుకున్నాం
ఎవురన్నా కంప్లైంటుజేసిన్త్రారా మనమీన అనుకున్నాం
జెస్తే ఎవత్తె జేసుండాచ్చూ అనుకున్నాం
ఏదైతే అదైంది. మనం గుంటూరోళ్ళం నాయ్యాల్ది జైహో అనుకున్నాం
ఎళ్ళాం. లోన ఓ పదిమంది కూకోనున్నారు. రెండు పిల్లిగడ్డాలు ఒకటి తెల్లది ఇంకోటి నల్లది. రెండు బోడిగుండ్లు ఒకటి తెల్లది ఇంకోటి నల్లది. ఓ పెద్డాయన ఓ సిన్నాయన ఒకడు నలుపు ఇంకోడు తెలుపు.
ఓ బోర్డు పెన్నులు, మార్కర్లు ఒకటి తెల్లది ఇంకోటినల్లది. హడావిడిగా ఉంది. దీనెక్క మనమీన ఎవురూ కంప్లైంటుజెయ్యలా అనుకుని లోనకి అడుగేసినం. అందరు సేతులు సేతులు పట్టుకుని లాక్కున్నరు.
ఇక ఓ తెల్ల పిల్లిగడ్దం ఏదో మొదలెట్టాడు. ఇంగిల్పీస్ లో తెగసెప్తున్నడు. బొమ్మలు గీస్తున్నాదు. మనకి ఇంగిల్పీస్లో కొంచెం ఈక్ [రహస్యం].
అర్ధంగాలే, సమఝ్గాలే. మాటల మధ్యలో ఎదో ఆడిగారు నన్ను. అహ, ఇహి, ఉహు అన్నా. సరే సరే అని మా దోశ్తుని అడిగారు వాడూ భాషమార్చి అహ ఇహి ఉహు అన్నాడు. అంతే వాళ్ళు మమ్మల్ని లెక్కలోకేసేస్కున్నారు. చివరికి ఉండబట్టలేక అడిగా మావా ఏందిరా ఈ గోల. కాపీ ఇచ్చారు, స్పీటుపెట్టారు అసలేంది కత అని?
సరే క్లుప్తంగా సెప్తా ఇనుకో అని ఆంవే అని, ఒక్కోడు ముగ్గుర్నో నలుగునో జేర్చాల అని, ఆళ్ళు ఒక్కోళ్ళు ముగ్గుర్ని జేర్పించాల అని ఏందో సెప్పకొచ్చాడు.
మేము పారిపోయివచ్చేసాం. ఒకడు బుక్కు. అది వేరే సంగతి.....

కధ రెండు -
రగతం మరిగే రోజుల్లో
మనమా ఓడికింద పనిసేయటమా అనుకునే రోజుల్లో
ఆదివారం పనిసెయ్యాలి లేకుంటే పీకేస్తాం అంటే ఏందిరా నువ్వుపీకేది, నేనే పీకేస్కుంటా అని లేచిఎళ్ళిపోయిన రోజుల్లో
జావా ప్రాజెక్టు అయ్యింది జెరెండుఈఈ ప్రాజెక్టుకి వెళ్ళు, ఈ పరీక్షరాయాలి ఐతే అంటే పోబే నేరాయ, ఇదినాకు అవమానం అనేసి పారెళ్ళొచ్చిన రోజుల్లో
యండిగాడిపెళ్ళాంతో డ్యాన్సుచెయ్యబోతే ఉద్యోగం ఊడబీకుచ్చుకుని రోడ్డునపడిన రోజుల్లో
కనిపించిన ప్రతీ బిజినెస్సూ సేసేద్దాం దానెక్క అని కాలుదువ్వేరోజుల్లో
డేటాఎంట్రీ వ్యాపారం రంజుగా సాగుతున్నరోజుల్లో
డేటాఎంట్రీలో పాతికలచ్చలు పోగొట్టుకుని నెత్తిన తెల్లగుడ్డేస్కుని ఇంకో పాతిక ముఫై యాణ్ణుంచైన ఎత్తుకొచ్చి మళ్ళీ వ్యాపారం మొదలెట్టాల అనుకునే రోజుల్లో హైద్ లో కేఫుల్లో కూకొని డెగిశాలు డేగిశాలు చాయ తాగుతూ పిరంగులు ఊత్తూ ఏదో సేసేయ్యాల అని రగిలిపోతూ ఊగిపోతూన్న రోజుల్లో
ఒకానొక రోజున పేపర్లో ఓ ప్రకటన
బ్రహ్మాండమైన వ్యాపారావకాశం. మీరు సొతంత్రభావాలు కలవారా? కలలు కంటారా? ఇరానీకేపులో చాయ తాగుతారా? ఫిరంగులు కాలుస్తారా? మీది గుంటూరా? బ్రాడీపేటా? ఐతే మాదగ్గర మీకోశం కలలోకూడా ఊహించని వ్యాపారావకాశం ఉంది, ఎమ్మటే వచ్చేయండేం. ఇదిగో పలానాసోట.
నాయాల్ది మనకోసమే ఎలా పడిందిరా అన్నాడొకడు. మనది గుంటూరని ఆళ్ళకెట్టా తెలుసుబావా అన్నాడింకోడు. మనది బ్రాడీపేట అని ఎట్టా పట్టేసార్రా అని అన్నాడింకోడు...
సరే ఆ రోజు రానే వొచ్చింది.
ఓ నాలుగు ట్రాక్టర్లు, రెండు లారీలు, పది సుమోలేస్కుని ఎళ్ళాం ఆడికి. అదో సినిమా హాలు.
లోనకి అడుగెట్టాం. కేకలు ఈలలు అరుపులు. కూకున్నాం.
స్క్రీన్ ముంగట నలుగురు నిల్చోని మైకులు పట్టుకుని నడిపిస్తున్నారు కార్యక్రమాన్ని. కూకున్న జనాలు మహా జోశ్ మీదున్నారు.
"మనం హైదరబాద్ లో ఉన్నాం"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"మనం మనుషులం"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"మనం"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"మ"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు

ఎదోతేడాగా అనిపించింది.
ఇంతలో ఓ బండది ముందుకి దూకి తెరకాడికొచ్చింది.
ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"నువ్వు సిద్ధమా"
ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"ఔను"
ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు

సమఝ్గాలే!! మనకు సమఝ్గాలే. అప్పుడు కిందకి పడింది చూపు.
లూజ్ వెయిట్, ఆస్క్ మి హౌ. హెర్బల్ ప్రాడక్ట్స్.
సీన్ కట్ చేస్తే మేము మా లారీలు ట్రాక్టర్లు సుమోలు గాయబ్...అక్కణ్నుంచి పరుగో పరుగు.

కధ మూడు -
ట్రింగ్ ట్రింగ్.
"మాఁమా!!"
"ఏరా ఏంసంగతి"
"అంతా మంచేనా"
"మంచేలేరా సంగతిజెప్పు"
"మవా మీఊళ్ళో ఓ మీటింగు ఉందిరా. మా వాళ్ళు అరేంఝి జేస్తున్నరు"
"ఎవుర్రా మీవాళ్ళు"
"అయన్నీ తర్వాతజెప్తా. నువ్వు ఎల్లితీరాల."
"అట్టకాదురా కర్త కర్మ క్రియ సెప్పకుండా ఎట్టారా"
"ఆడికిబో మావా అన్నీ తెలుసుకొస్తై"
"ఏం కంపెనీరా అది"
"మావా నేనేమిజెప్ప, తప్పుజెప్తానేమో అని భయం. ఆడికిబో ఆళ్ళే జెప్తారు"
"సరే"
"ఇవిగో ఇవరాలు"

సీన్ కట్ జేస్తే
హాలిడే ఇన్, లేతం, న్యూ యార్క్ -
హడావిడి. లోనకిపోంగనే ఓ ఇద్దరు కుర్రాళ్ళు మనోళ్ళె సూటూబూటు.
"హిహిహి రండి రండి రండి"
"నేను మికు తెలుసా?"
"దాందేముంది తెలుసుకుంటే అదే తెలుసుద్ది ఇంతకీ మీటింక్కేగా ఒచ్చింది అటు అటు వెళ్ళి లెఫ్ట్కి తిరిగితే అక్కడ. ఎళ్ళండి"
సమఝ్గాలే ఎడంకన్ను ఎగిరెగిరిపడతా ఉంది
లోనకెళ్ళినా
మళ్ళి అవే అరుపులు కేకలు ఐతే సూట్లు బూట్లు అత్తరులు సంపంగులు
"మనం అందరం ఒకే ఇది"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"మనం ఓ కమ్యూనిటీ"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"మీరందరూ ఫైర్ అప్ప్ అయిఉన్నరా"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"మళ్ళీ"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"మళ్ళీ"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"ఎక్సైట్ అయ్యిఉన్నారా"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకోసం"
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"ఉండండి ఉండండి."
ఔను ఈహా హాహహా ఓహో చప్పట్లు అరుపులు కేకలు
"మీరు రోజుకి ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తారు"
నన్ను- "ఎనిమిది"
"నువ్వెప్పుడైనా ఊహించావా గంటకి కొన్ని వందల మ్యాన్ అవర్స్ ని?"
"యా కార్యాలయంలో "
"అదే నీ జీవితంలో జరిగితే"
"బొంగు"
"నీకు రెసిడ్యువల్ ఇన్కం అంటే ఇంటరెస్టా? ఓ గంటకి నీతోపాటు కొన్ని వందలమంది పనిచేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించావా?"
"సంగతేంది."
"నువ్వు చేరు, ముగ్గుర్ని చేర్పించు. ఆళ్ళు ఒక్కోళ్ళు ముగ్గురిన్ చేర్పిస్తారు. యాట యాట యాట."
"ఇదేం కంపెనీ?"
"క్విక్స్టర్"
మనం మాయం.

Sep 30, 2009

పిల్లలూ!! కీర్తన పాడుకుందామా?

మొన్నటి వారాంతం సంగీత విభావరిలో సునీత, కొన్ని పాతవి కొన్ని కొత్తవి పాడుతూ, మధ్యలో సరే ఇప్పుడు ఓ కమ్మని కీర్తన పాదుకుందామా అంది, స్టేజివద్ద గుమిగూడిన చిన్నచితక పిల్లలవైపు చూస్తూ..
ఓ అమ్మాయి, బహుశా ఆరేడేళ్ళు ఉంటాయేమో...
ఓ!! భలె భలె!! ఐతే *బంగారు కోడిపెట్ట* కీర్తన పాడు సునీతా అని అరిచింది.

Sep 28, 2009

అప్పుడే సమచ్చరం అయ్యిందేం!!

http://ramakantharao.blogspot.com/2008/10/blog-post_10.html
పోయినేడాది, ఇదే రోజున, అనగా ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి, శ్రవణా నక్షత్రంలో ఈ పిల్ల పుట్టింది. అనఘ అని పేరు పెట్టాం. అనఘ అనగా అనగనగా, దత్తాత్రేయస్వామి వారి సతి, మరియూ *సిన్లెస్* అని అర్ధం. అప్పుడే సంవత్సరం అయింది.
అన్న అన్నా అంటోంది. ఒరేయ్ ఒరేయ్ అంటోంది. బుడిబుడి అడుగులు వేస్తోంది. మమ్మల్ని ఆనందసాగరంలో ముంచెస్తోంది.
విజయదశమి, మాకు జంట ధమాక. అమ్మవారు సకల గుణాలనూ హరించిన వేళ, విజయకేళ!! మరియూ పిల్లపుట్టినరోజు వేడుక.
ఈరోజు పూజలు పునఃస్కారాలు మరియూ పుట్టినరోజు సంబరాలతో తేలియాడుతాం మేము. మీరూ ఈ విజయదశమి అమ్మవారిని పూజించి ఆనందంతోపాటు అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందాలని శ్రీ విజయదుర్గ కృపకు పాతృలౌవ్వాలనీ కోరుకుంటాం -
భాస్కర్, హరిత, సూర్య మరియూ అనఘ.


ఇక మా ఊళ్ళో ఓ పడుచుంది, పాట అంటే ఇష్టమన్నది. నిజం!!
నిన్న మా ఊళ్ళో సునీత, శ్రీకృష్ణల బృందం వారి సంగీత విభావరి జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి నేనూ ఓ కార్యకర్తను, స్పాన్సర్ని కూడా.
ఆ వివరాలు -
ఆల్బనీలోని హిందూ దేవాలయం వారి హిందూ కల్చెరల్ సెంటర్ నందు, ఆల్బనీ తెలుగు సంఘం వారి ఆధ్వర్యంలో నిన్న (సెప్టెంబర్ 27) శ్రీమతి సునీత గారి "సంగీత విభావరి" వీక్షకులకు సంగీత విందునందించింది.
మహార్ణవమి మధ్యానం 2 గంటలకు మొదలైన కార్యక్రమం 3.30 గంటలపాటు ఆధ్యంతం ఉర్రూతలూగించింది. కేరింతలు కొట్టించింది. పిన్నలనుండి పెద్దలవరకూ అందరిచేతా నాట్యం చేయించింది. కార్యక్రమానికి వేంచేసిన దాదాపు 400 మంది సునీత శ్రీకృష్ణల గానాంమృతపు జడివానలో తడిసిముద్దైయ్యారు.
గణేశస్తుతి తో మొదలైన కార్యక్రమం, సునీత పాడిన సోలోలనుండి, శ్రీకృష్ణతో కలిపిన యుగళాగీతాలు, ఆపాత మధురాలు, కొత్తసింగారాలతో కలిసి, ఈవేళలో నీవు ఏంచేస్తు ఉంటావో నుండి తకిటతధిమి తకిటతధిమి థిల్లానా లను తాకుతూ,
సిరిసిరిమువ్వ లోని ఘుమ్మంది నాదం నుండి సిరివెన్నెలలోని విధాత తలపున వరకూ, నేటి యమదొంగ నుండి జల్సా, మగధీర చిరుతల నుండి గోదావరి, ఆనంద్ ల వరకూ ప్రేక్షకులకు వీనులకు విందు చేసింది.
http://albanyandhra.com/

Sep 23, 2009

చదువు శక్తిని బయటకి లాగుద్ది

Education unlocks potential - Obama.

నిన్న, పెసినెంటు మాఊరొచ్చాడని చెప్పాకదా. ఆయన తన ప్రసంగంలో పైమాటలు చెప్పాడు.
ఔను నిజమే. చదువు పొటెన్షీల్ ని బయటకు తెచ్చుద్ది. ఐతే, అది సరైన విద్యావిధానంతో మాత్రమే సాధ్యం. జ్ఞానాన్ని ఇవ్వలేని చదువు వ్యర్ధం.
నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి, ఆరోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి...చక్రాలు చక్రాలు...
ఆరోజుల్లో, నేను స్థానిక రాయపాటి వెంకట రంగారావు మరియూ జాగర్లమూడి చంద్రమౌళి కాలేజి ఆప్ వింజనీరింగు [అ.క.అ RVR & JC College of Engineering] లో సదివే రోజుల్లో, మా కాలేజిఓళ్ళు పదేళ్ళ సరిత్రకి అద్దంగా ఓ పెద్ద బిల్డింగు కట్టి *డెసీనియల్ బిల్డింగ్* అని నామకరణం జేసి, దాన్ని ఓపెనింగుకి పెదానమంత్రి గారిని పిల్చారు.
టట్టడాయ్, పెదానమంత్రి ఎవురు ఎవురు ఎవురు!! ఎవురు ఎవురు ఎవురు!!! అని అలోచిస్తున్నరా? ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ, హరిదనహళ్ళి దొడ్డగౌడ దేవెగౌడ.
ఇంకేముంది. హడావిడి. బ్యారికేడ్లు, అవీఇవి, *బ్లీచింగుపౌడర్లు* కుమ్మేసారు మొత్తం.
హెలీకాప్టరు రానేవచ్చింది.
ధడ్ ధడ్ ధడ్ మని దిగింది. కమేండోలు, బ్లాక్ క్యాట్లు తెల్ల క్యాట్లు...నింగికెగసిన దుమ్ము, నా కళ్ళల్లో నీళ్ళంటే నమ్ము [ఆ దుమ్ము వల్ల].
ఎవురెవరు దిగిన్రుమియా అంటే
ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ, హరిదనహళ్ళి దొడ్డగౌడ దేవెగౌడ, శ్రీమతి శారద [సినీనటి అప్పటి తె.దె.పా తెనాలి సిట్టీంగు యమ్మ.పియ్య [యం.పి] ఇంకా ఎవురో ఉన్నరయ్యా, గుర్తొస్తల్లే.
సరే వచ్చారు. మొదటగా సినీనటి, యం.పి ఊర్వశి శారద గారు మాట్టాట్టం మొదలెట్టారు. మరి వేదిక మీద సానామంది పెద్దలు కొలువుతీరారు. ఆమేదో సినీమాటిగ్గా వాగేస్తోంది.
ముందుకూర్చున్న కొందరు కుఱ్ఱాళ్ళు ఆమెవైపు ఆశగా సూత్తన్నారు. నాలాంటి ఎనకబెంచి కుఱ్ఱాళ్ళు సూడాల్సింది సూసేసారు.
అదేమరి, అలా అడక్కూడదు. ఏంజూసాం?
సెప్తాగా -
ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ, హరిదనహళ్ళి దొడ్డగౌడ దేవెగౌడ, సమయం దొరికిందికదా అని గురకతీసున్నడు.
పాపం శారదాదేవి వాగేసి మంచీళ్ళు తాగటానికని బాయ్ అని సెప్పేసింది. ఇంకెవరో అందుకున్నారు. వాళ్ళు మైకుమీన మామీన పగతీర్చుకున్నారు. ఇలా అందరూ అయిపోతున్నారు. ఆయన గురక ఎక్కువైంది. అందరూ అయిపొయ్యారు. మరి దొరగార్ని ఎవురు లేపాల?
కొంటెకుఱ్ఱకారు ఊర్కుంటరానే, సప్పట్లు నాలుగంతలు పీకవతలేస్తే, పాపం దెబ్బకి దడ్సుకుని లేచికూకున్నాడు దొర.
ఏదో సెప్పాడు. అర్ధంకాలే. ఇప్పటికీ ఏంజెప్పాడో అర్ధంకాలే, మద్దెన ఓ పెద్దగా ఆవులు మేకలు [ అనగా ఆవులింతలు] ఇచ్చి, ఆ ఓపెనింగు స్పిచ్చి నొక్కెసి హెలీకాప్టర్ ఎక్కేసి దొబ్బెసాడు.

సరే ఇక ఇప్పటికి వస్తే -
నిన్నటి పెసినెంటుగారి ప్రసంగం -
President Obama’s address text:

Thank you, Jill. Dr. Jill Biden has been a teacher for almost three decades and she’s spent most of that time in community colleges. She understands, as you do, the power of these institutions to prepare students for 21st century jobs, and to prepare America for a 21st century global economy. That’s what’s happening right here at Hudson Valley Community College. This is a place where anyone with the desire to take their career to a new level or start a new career altogether has the opportunity to pursue that dream. This is a place where people of all ages and backgrounds – even in the face of obstacles, even in the face of very difficult personal challenges – can take a chance on a brighter future for themselves and their families.

I know that here in Troy, you want and need that chance after so many years of hard times. Communities like this one were once the heart of America’s manufacturing strength. But over the last few decades, you’ve borne the brunt of a changing economy which has seen many manufacturing plants close in the face of global competition. So while all of America has been gripped by the current economic crisis, folks in Troy and upstate New York have been dealing with what amounts to a permanent recession for years: an economic downturn that has driven more and more young people from their hometowns.


I also know that while many have come here promising better news, that news has been hard to come by, despite the determined efforts of the leaders who are here today and many who are not. Part of the reason is that while the people of this city work hard to meet their responsibilities, some in Washington haven’t always lived up to theirs. For too long, as old divisions and special interests reigned, Washington has shown neither the inclination nor the ability to tackle our toughest challenges. Meanwhile, businesses were saddled with ever-rising health care costs and the economy was weakened by an ever-growing dependence on foreign oil; our investments in cutting-edge research declined and our schools fell short; growth focused on short-term gains and fueled by debt and reckless risk led to cycles of precipitous booms and painful busts.

మిగతాది మాఊరి వార్తాపుత్రిక సమించండి పత్రికలో సదూకోండేం!! టైంస్ యూనియన్ వార్తాపత్రిక

Sep 21, 2009

ఎట్టెట్టా!!

పెదానమంత్రి మనూరొత్తన్నాడంటే -
బ్యారికేడ్లు
మైకులు
పాటలు
బిర్యాని
సారాయి
లారీలు
ట్రాకటేర్లు
పందిళ్ళు
తాటాకుల చప్పుళ్ళు
సర్విబాదులు
తాడిచెట్లమానులు
రంగురంగుల త్రికోణాకార కాయితకాలు
నులక తాళ్ళు
గుండిగలకొద్ది ఉడకబెట్టే మైదా
వాల్పోస్టర్లు
పెద్దపోస్టర్లు
నిలువెత్తు బొమ్మలు
గులాబీదండలు
కొండకచ్చో పాలాభిషేకాలు
గోడలనిండా రాతలు
ఆవులు బఱ్ఱెలనిండా గీతలు
హెలీకాప్టర్ ధనధనలు
పోలీసుల పహారాలు
సెక్కింగులు
ట్రాపిక్కు జాములు
ఓ!! ప్రతీ స్థానిక నాయకుడి బలిమి ప్రదర్శన
నిరసన ప్రదర్శనలు
అలిగేవాళ్ళు
బుజ్జగించేవాళ్ళు
.....ఉఫ్!!!

ఇయ్యాల మా ఊరికి అమెరికా ప్రెసిడెంటు పుల్లయ్య అదేనయ్యా, బారక్ ఒబామా వస్తండు
హడ్సన్ వ్యాలీ కమ్యూనిటీ కాలేజి లో ఏదో ఓపెనింగు
అయ్యాక
ఏయండి వాడి చిప్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ ఓపెనెంగు

ఎక్కడా ఆ ఊసేలేదు
బ్యారికేడ్లు లేవు
పోలీసుల బూట్ల చప్పుడు లేదు
మందు లేదు లేరీల్లేవు ట్రాక్టర్లమీన జనాల్ని తోలించండంలేదు
చివరాకరికి బిర్యానీపొట్లాకూడా లేవు
జెండా రెపరెపల్లేవు
కాయితకాల కట్టింగుల్లేవ్
నిలువెత్తు బొమ్మలేవు
ఆటికి దండల్లేవు

అలిగే వాళ్ళు అలుగుతున్నారు
ఏడ్చేవాళ్ళూ ఏడుత్తున్నారు
నవ్వేవాళ్ళు హెపీస్ గా నవ్వుకుంటన్నారు..

మనలాటి జనం ఇలా బ్లాగుల్రాస్కున్టన్నారు
అదీ కధ


ఇప్పుడే అందిన వార్త -
హడ్సన్ వ్యాలీ కం। కా॥ లో ఇచ్చే స్పీచ్ అందరికీ కాదని, కేవలం ఆహ్వానితులకి మాత్రమే అని విశ్వసనీయవర్గాల భోగట్టా.
కొందరు కుళ్ళేవాళ్ళు ఇలా కుళ్ళుతున్నారనిన్నిన్నిన్ని కూడా భోగట్టా *ఆహ్వానాలను* ఈబే లో పెద్ద మొత్తాలకు అమ్ముతున్నారటటట.

పెసిడేంటుని *యూ ఈడియట్* అనేసి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందగోరేవాళ్ళు కూడా ముసుగులో ఉన్నారని జనాలు జుట్లలో పేలు పీక్కుంటూన్నారు [చెవులు కొరుక్కోటం రోటీను, మనం ఎప్పటిలాగే రొటీనుకి భిన్నంగా].

Sep 17, 2009

ఏడ్చే మనసులు

పరీస్థితుల సంకెళ్ళు
నడకలునేర్చిన కాళ్ళు
అక్కరకురాని వాళ్ళు
కళ్ళల్లో నీళ్ళు
కాదని దూరంలాక్కెళ్ళే రోడ్లు
పాడైపోయిన గూళ్ళు
ఎండిపోతున్న చిగుళ్ళు
ఒంటరైపోతున్న బతుకులు
నవ్వుకుంటున్న స్వార్ధం
బిక్కచచ్చిపోతున్న అభిమానం
ఇదేనా జీవితానికి అర్ధం?
ఇది అర్ధంచేస్కోలేని మన బతుకులు వ్యర్ధం!!

Sep 7, 2009

బడిబాగోతం - 200వ పోస్టు

ఆరోజుల్లో బళ్ళోజేరడం అంటే, ఎళ్ళటవ్, జేరడం అంతే. ఒకటో కలాసు అంటే ఓ పలక, ఓ బలం, ఓ జోలెసంచి గుడ్డదే. నెత్తికి నాలుకిలోల ఆవుదం. బుగ్గలమీన పౌడ్రి. కాళ్ళకి సిల్పర్లు. [అనవర్గారూ - ఈ వర్ణనతో ఓ బొమ్మ, ప్లీజూ]
ఇక రెండో మూడో కలాసుకొస్తే, లెపాక్షి నోటుబుక్కు. ఒకటో రెండో. అంతే. నాలుక్కో ఐదుకో నాలుగు నోటుబుక్కులు.
తర్వాతర్వాత నోటూబుక్కులు పెరిగిపొయ్యి ఒక్కో సబ్జెక్టుకి ఒక్కోటి. మరి లెక్కలు గట్రా సేసోటానికి పొడుగు నోటుబొక్కు. యాణ్ణుంచీ? కుట్టుకోడమే.
ఠావులు తెచ్చుకుని, పెద్ద సూత్తో [కొందరు టంకంతో], టయందారం పెట్టి కుట్టుకునేవాళ్ళం. భలే ఉండేయి ఆ నోటుబొక్కులు. సిరిగిపొయ్యేవి కావు. కొన్నికొన్ని సార్లు ఠావులు సింపి సగం నోటుబొక్కులు కుట్టుకునేవాళ్ళం. ఎలా, రెండుమూడు ఠావుల తీస్కుని మద్దన దారంపెట్టి సింపేసి కుట్టుకునే వాళ్ళం
ఇక అట్టలు. సోవియట్ భూమి పుస్తకాలు తెచ్చుకుని, పిన్నులు పికేసి, అట్టలేస్కునే వాళ్ళం. మమూలట్ట, దొంగట్ట. దొంగట్టేస్తే సెక్కుసెదిరేది కాదు సమచ్చరం మొత్తం. అట్టానే ప్రంట్ లైన్ మద్దెన మూడు పేజీలు, సివరి రెండుపేజీలి భలే గట్టిగుండేవి.
ఏందయ్యా ఈ ఉపోద్ఘాతం అంటే, సూరిగాడు బళ్ళో పడ్డాడు. బడి దారిన పడ్డాడు. ప్రి-కె అంట, కె-ఫోర్ అంట. పొద్దున్నే 8.10 కి దింపాల్నంట. 11.30 కి ఇంటికెత్తుకెళ్ళొచ్చంట. పోయినేడాది జేర్చాం కే-త్రీలో. అమ్మవస్తే వెళ్తా లెకపోతే ఎళ్ళ అన్నాడు. ఓ రోజు దింపేసి ఆళ్ళ అమ్మ దాక్కుంది ఏంజేస్తాడో చూద్దాం అని. అంతే లంకించుకున్నాడు. గో ఎవే, ఐ వాంట్ మై మాం, లెట్ మి గో హోం, ఆల్ బై మైసెల్ఫ్ అని అందర్నీ తోసేసి నెట్టేసి గందరగోళం చేసాడు. ఈసారి, పపం వాళ్ళ అమ్మ బాగనే ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది నెల ముందునుండి. పాటీ ట్రైనింగ్ అయ్యాడు. వాడికి వాడే బ్రష్ చేస్కుంటున్నాడు. అన్నీ *ఆల్ బై మైసెల్ఫ్* అనే ట్యాగ్ పెట్టేస్కుంటాడు. ఈ మద్దన స్నానం కూడా ఆడే. జలకాలాటలు. రోజుకి నాలుగుసార్లు. తొట్టిస్నానం కూడా చేస్తున్నాడు.
మొట్టమొదటిరోజు, ఏంచేస్తాడో నాయనా అని గుండెలు దడదడలాడతా ఎళ్ళినా. మొత్తానికి, పాతికమంది పిల్లకాయలు. పారెనర్స్ మాత్రం నలుగురున్నారు. నిగతా అంతా మనోళ్ళే. సగం తెలుగే అనుకుంటా. ఆణ్ణి దింపి ఓ ఐదునిమిషాలున్నా. కొంతమంది లంకించుకున్నారు. ఏదుపులు, శోకాలు. మనోడుమాత్రం గుంభనంగా కూకున్నాడు. అరేయ్, ఎళ్తన్నా, అనిసెప్పా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, టెన్షన్ పడకూ అని చెప్పాడు. 11.30 వచ్చా. ఏట్రా అన్నా. నేను ఏడ్వలేదు, నేను గుడ్బాయ్, నాకు మిస్ ఓబులేసు [ఏదోపేరు నాకు నోరు తిరగటల్లా] స్టికర్లు రెండు ఇచ్చింది అని పొంగిపొర్లి కిందపడి దొర్లాడు. ఇప్పటికి మూడ్రోజులు అయ్యింది. నాలుగు స్టిక్కర్లు అందుకున్నాడు, అంటించుకున్నాడు.
మూడ్రోజులకే తెలుగు మారింది. మేము ఇంటికాడ తెలుగే అని నిక్కొవక్కాణిస్తున్నాం.

ఇదీ సూరిగాడి బడిబాగోతం

200 వ పోష్టు సందర్భంగా నా 10k నడక, అంకితమిస్తున్నా
Name: iMapMyRun Sep 6, 2009 11:02 PM
Type: Regular Walk
Date: 09/06/2009
Start: 21:14:52
End: 23:00:54
Time Taken: 01:46:02

Workout Route: iMapMyRun Sep 6, 2009 11:02 PM
Total Distance: 6.38 mi.
Workout Stats
Pace: 16:36 (avg)
Speed: 3.61 (mi/hr) (avg)

http://www.mapmyfitness.com/view_workout?w=590125229256021045

Sep 5, 2009

ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

మాతృదేవోభవ
పితృదేవోభవ
ఆచార్యదేవోభవ
తల్లి తండ్రులతర్వాత గురువే ప్రత్యక్ష దైవం.
"ప్రిన్సిపాలు కుక్కలా తిరుగుతున్నాడు" అనే సంస్కృతినుంచి మళ్ళీ గురువుని పూజించే రోజులు రావాలని ఆశిస్తూ, ప్రపంచెమ్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులందిరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్న.
నాకు ఈరొజున నా నాలుగు వేళ్ళు నోట్టోకి వెళ్ళేందుకు సరిపడా జ్ఙానాన్ని ప్రసాదించిన అందరు గురువులను(కూ), నా తండ్రీ, గురువు ఐన మా నాన్న(కి) ఒక్కసారి తల్చుకుంటు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా.

Sep 4, 2009

నే ఊహించింది కరెక్టే అన్నమాట

మొన్నటి నా పోస్టు వై.యస్.ఆర్ మిస్సింగ్, ఆతర్వాత ఏంటీ? లో
నా కామెంట్లు -
బాస్కర్ రామరాజు said...
ఏవరేజిన గంటకి 100 మైళ్ళచొప్పున హెలీకాప్టర్ వెళ్తే, వై.యస్.ఆర్ 8.35 కి బయలుదేరితే, 9.12 కి కర్నూల్ కి దగ్గర్లో కనెక్స్తన్ తెగిపోతే, కర్నూల్, శ్రీశైలం మరియూ మాల్యాల/ఆత్మకూరు దరిదాపుల్లో ఎక్కడో ల్యండ్ అయి ఉండాలి. ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్. ఐతే, ఆ ప్రాంతం అంతా రాయి, కొండలమయం కాబట్టి ల్యాండింగ్ అంత స్మూత్ కాదు అని నాకనిపిస్తోంది. తక్కువ ఎత్తులో ఒకవేళ ప్రాణాలు కాపాడుకోటం కోశం దూకినా, ఒక దరికి చేరటం అంత ఈజీకాదేమో అనిపిస్తోంది. కారణం, ఆ కొండలు క్లిఫ్స్ లాగా ఎరోజ్షన్స్ కి గురైనట్టుగా ఉంటాయ్. స్లిప్ ఐతే పది ఇరవై లేక అంతకన్నా ఎక్కువ అడుగుల కిందకి జారిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
......................
భాస్కర్ రామరాజు said...
చదువరి గారూ!!
రేపటికి అనగా 3 september పొద్దునకల్లా ఏమైనా తెలిసే అవకాశం ఉందంటారా?
నాకెందుకో రాంగ్ ప్లేస్ లో వెతుకుతున్నారేమో అనిపిస్తోంది.
కర్నూల్ శ్రీశైలం ల మధ్య వెతుకుతున్నారు. కర్నూల్ నుండి ఆత్మకూరు కు ఒక గీతగీస్తే పైన ఉండేది శ్రీశైలం అడవులు గట్రా. ఇవి వందకిలోమీటర్ల రెంజి హై. నుండి.
కింద (గీతకి కిందవైపు) నందికొట్కూర్ నుండి నంద్యాల వైపుగా ఏమైనా గాలిస్తున్నారా?
...................
భాస్కర్ రామరాజు said...

కారణం ఏంటంటే
కొందరు 9:12 కి రాడార్ లోంచి మాయం అన్నారు. అది వంద కిలోమీటర్ల రేంజి.
కొందరు 9:35 కి అన్నారు. అది నూట అరవై కిలోమీటర్ల రేంజి అయ్యింది.
..........

హైద్ నుండి వంద కిలోమీటర్ల రేంజ్ అంటే శ్రీశైలం
హైద్ నుండి 160 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అంటా ఇంకా కిందకి.

నేనూహించిందే కరెక్టు అయ్యింది.
పావురాళ్ళగుట్ట అనేది ఆత్మకూరుకన్నా కిందకి ఉంది. వెలుగోడు ప్రాజక్టుకి దగ్గర్లో.సరే!! పెద్దలకి నాదొక ప్రశ్న.
ఇది కొంచెం తిక్కగా ఉండొచ్చు, కానీ ఉత్సుకతతో అడుగుతున్నా.
ప్రయాణించే ప్రతీవారి జాతకాల్లో ఏదోక కామన్ పాయంట్, అన్నీ కలిపితే ఒకే సరళరేఖపైకి వస్తాయా? లేకపోతే ఇలా ఎలా జరుగుతుంది?

Sep 3, 2009

ఎన్నో పాఠాలు - మరెన్నో గుణపాఠాలు

ప్రతీమనిషి, తనజీవత ప్రయాణంలో ఎన్నో తప్పులు చేస్తాడు. కొన్ని అవసరంకోసం, కొన్ని అవకాశంకోసం, కొన్ని తెలియక కొన్ని తెలిసి. చేసినతప్పులు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయకుండా తననితాను ఒక మార్గంలో పెట్టోగలిగనవాడు గొప్పవ్యక్తి.
డా॥ రాజశేఖర్ రెడ్డి ఇకలేరు అని తెలిసినప్పుడు నా కళ్ళలో నీళ్ళు లిప్తపాటు ఉబికాయ్. నాలుగురోజుల క్రితందాకా నాకు ఆయనంటే మహా ఇష్టం. అది వంతెన కూలినట్టు కూలిండానికి కారణం - మతప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్స్ అని దళితక్రిస్టియన్లను యస్.సి లో చేర్చాలన్నప్పుడు. ఇందులో ఆయనకి ఒరిగేది కేవలం ఓట్లే.
ఏమైనా, కొన్ని కొన్ని తెలుసుకోవాలంటే యూనివర్సిటీలకో లేక లైబ్రరీలకో వెళ్ళి గంటలు గంటలు రోజులు రోజులు సమచ్చరాలు శ్రమపడేకన్నా మన కళ్ళముందు తిరుగుతున్న నడుస్తున్న జనాలనుండి సమాజంనుండీ నేర్చుకోవచ్చు. అందుకే మనం సంఘజీవులం.
రాజశేఖర్ రెడ్డి నుండి నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి.
ధైర్యం
చెయ్యదల్చుకున్నది చేసేయ్యటం
మొండితనం
పట్టుదల
దీక్ష
అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది - రెస్పానిబిలిటీ. నే ఛాలెంజ్ చేస్తా, ఏ రాజకీయనాయకుడైనా, ఓడినా గెలిచినా నాదే బాధ్యత అనగలడా? బెట్. ఈయన అన్నాడు. ఒక్కడు, ఒక్కడు కూడా కాంగ్రేస్ కి ఎలక్షన్ క్యాంపేయిన్ చేయలేదు, కేవలం రెడ్డే చేసాడు. కాంగ్రేశ్ అంటే రెడ్డే అనేలా నిలబడ్డాడు. కాదంటారా?


ప్రతీమనిషిలో చెడు ఉంటుంది, మంఛీ ఉంటుందీ. చెడుని వదిలేయండీ, మంచిని గ్రహించండి.

ఇదో గుణపాఠం కావాలి రాజకీయనాయకులకు - ఎన్ని వేషాలు వేసినా, ఎంత సంపాదించినా, చివరకి మిగిలేది చేసిన మంచి మాత్రమే. యాభైవేల కోట్లు సంపాదించినా, శుద్ధ దండగ. పైకి పట్టుకెళ్ళలేరు. కాబట్టి కనీసం ఇకనైనా ప్రజలకు అంకితం కండి.

ఇకనైనా పాలనా యంత్రాంగం గట్టి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. సి.యం లాంటి వ్యక్తి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తీస్కోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ముందుగుగానే రాబోయే రిస్క్స్ ని ఎసెస్ చేయగల మేనేజ్మెంట్ని దత్తత తీస్కోవాలి.

ఇక -
ఇప్పుడేంటి?
కాంగ్రేస్ కి ఇది ఘోరమైన దెబ్బ. మన రాష్ట్రానికి కూడా. 2004 వరకూ, కాంగ్రేస్ లో ప్రతీ చెంచా నాయకుడే. అలాంటి, నెత్తిన పావలా పెట్టినా పదిపైసలక్కూడా ఎవడూ కొనని పార్టీని, భుజానేస్కుని, గెలిపించి, చెంచాలన్నిట్నీ వంచేసి ఇరగ్గొట్టి కరిగించేసి, అన్నిటా తానై, అన్నీ తానై వొంటిచేత్తో రెడ్డి నడిపించాడు. 2009 ఎన్నికల్లో కూడా అదే పున్రావృతం అయ్యింది. రెడ్డితప్ప మరే గొంతుకా కనీసం వినపళ్ళేదు. చాలా ప్రాజెక్టులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయ్. ఇంకోవైపు రెసిషన్. ఇలాంటి పరీస్థితుల్లో ఇలా జరగటం పెనుతుపానులో చుక్కాణి లేని నావలా అయ్యింది.

ఏమైనా - రెడ్డి ఆత్మ శాంతి పొందాలని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్ధిద్దాం.

[ప్రతీ ప్రాజెక్టుకీ, ప్రతీ రోడ్డుకీ ప్రతీ పెన్నుకీ కలానికీ కాయితకానికీ రాజీవ్ అనే పేరుపెట్టిన రెడ్డి, పాపం రాజీవ్లా అర్ధాంతరంగా, రాజీవ్లా గుర్తుపట్టాలేనట్టుగా శరీరాన్ని విడవటం కేవలం యాధృచ్చికం]

Sep 2, 2009

వై.యస్.ఆర్ మిస్సింగ్, ఆతర్వాత ఏంటీ?

రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి శ్రీ వై.యస్.రాజశెఖర్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న హెలీకాప్టర్ చిత్తూరు వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో గల్లంతయ్యింది. నల్లమల అడవుల మీదుగా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.
లేట్ చేసారు వార్త బయటికి రాకుండా, వాతావరణం అనుకూలంగా లేదు, ఒక వేళ నక్సలైట్లకి చిక్కి ఉండవచ్చు, లేక హెలీకాప్టర్ ఘోరప్రమాదానికి దారితీసి ఉండవచ్చు(శుభం పలుకుదాం, ఆయన ఏ ఆపదా కలుగకుండా బయటపడాలని కోరుకుందాం) బ్లా బ్లా బ్లా.

ఐతే, తర్వాత ఏంటీ?
ఒకవేళ అనుకోని ఘోరమే జరిగితే - తర్వాతి పరిణామాలు ఏంటీ?
తె.దె.పా సంస్థల మీద దాడులు జరగవచ్చు.
ఆర్టీసీ బస్సులు తత్క్షణమే డిపోల్లో నిలిపివేయటం మంచిది.
మత సంస్థలమీద కూడా దాడులు జరగవచ్చేమో.
ఈ సారి రంగా/రామారావ్/ లాంటి వాళ్ళు పోయినప్పడు జరిగిన దానికన్నా ఎక్కువ లూటిలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది.
కాబట్టి, తస్మాత్ జాగ్రత్త.

Aug 27, 2009

కొంతమంది కోరిక తీర్చా(రింది)

కొందరు ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు. గున్డెలమీన సేతులేస్కుని.
కొన్దరు అయ్యో పాపం అనుకోవచ్చు, తప్పునేదు.
కొన్దరు ఆచ్చర్యపోవచ్చు ఎలా? అని.
ఇన్కొన్దరు మిత్రులు ఇదెలాగ? ఎట్టేట్టా ఏడే ఉండాలిగా, ఎనివిదెట్టున్నై అనుకోచ్చు.
ఎవ్వుని లెక్కలు ఆళ్ళయి. ఏంపర్లేదు. ఎట్టాకావాలంటే అట్టా అనేస్కొన్డి.
ఎదవనా@#@$#%$#%!! ఛీఛీ!! ఇంతబతుకూ బతికి ఛాఛా!!

[%$‌$‌#%@#$@#$$%&‌*()&*(‌&(ఓ&%‌&% - ఇది దిస్టిసుక్క]

Aug 23, 2009

ముదాకరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం

ముదాకరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం
కలాధరావతంసకం విలాసి లోక రక్షకమ్ |
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకం ||1||

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం
నమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరమ్ |
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరన్తరమ్ ||2||

సమస్త లోక శఙ్కరం నిరస్త దైత్య కున్జరం
దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరమ్ |
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ ||3||

అకిఞ్చనార్తి మర్జనం చిరన్తనోక్తి భాజనం
పురారిపూర్వనన్దనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ |
ప్రపఞ్చనాశ భీషణం ధనఞ్జయాది భూషణం
కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణమ్ ||4||

నితాన్త కాన్త దన్తకాన్తిమన్తకాన్తకాత్మజం
అచిన్త్యరూపమన్తహీనమన్తరాయ కృన్తనమ్ |
హృదన్తరే నిరన్తరం వసన్తమేవ యోగినాం
తమేకదన్తమేకమేవ చిన్తయామి సన్తతమ్ ||5||

మహాగణేశ పంచరత్న మాదరేణ యోన్వహం
ప్రగాయతి ప్రభాతకే హృదిస్మరన్ గణేస్వరం |
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం
సమాహితాయురష్టభూతిమభ్యుపైతి సోచిరాత్ ||6||

జయగణేశ జయగణేశ జయగణేశ పాహిమాం
జయగణేశ జయగణేశ జయగణేశ రక్షమాం
జయగణేశ జయగణేశ జయగణేశ పాహిమాం
జయగణేశ జయగణేశ జయగణేశ రక్షమాం
అందరికీ వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు

- భాస్కర్, హరి, సూర్యా మరియూ అనఘ

"ముదాకరాత్త మోదకం" ఇక్కడ వీక్షిస్తూ వినండి


అలానే నా పోస్టెరస్ లో శ్రీ సిద్దివినాయక స్తోత్రం ఆడియో పెట్టా విని ఆనందించండి -
http://bhaskar.posterous.com/2427226
http://nalabhima.posterous.com/2441686

Aug 22, 2009

సాధించా ఈ రోజు

నిన్ననే సాధిద్దాం అనుకున్నా. ఐదు మైళ్ళు నడిచా, అంతే, నడుము కలుక్కు మంది.
ఈ రోజు సంకల్పించా. ఇయ్యాల శుక్రవారం, రేపొద్దున లేటుగా లేచినా పర్వాలేదు, ఏసేయ్ అనుకున్నా!! పట్టుదలగా వాన మబ్బులు కమ్ముకొచ్చినా లెక్క చేయకుండా ఏసేసా!!
6.2 మైళ్ళు, అనగా పది కిలోమీటర్లు నడిచా!!!!!
Name: iMapMyRun Aug 21, 2009 10:56 PM
Type: Regular Walk
Date: 08/21/2009
Start: 21:06:57
End: 22:52:08
Time Taken: 01:45:10

Workout Route: iMapMyRun Aug 21, 2009 10:55 PM
Total Distance: 6.26 mi.
Workout Stats
Pace: 16:48 (avg)
Speed: 3.57 (mi/hr) (avg)
MapMyFitness.com - Regular Walk: iMapMyRun Aug 21, 2009 10:56 PM on 08/21/2009