Nov 2, 2013

దీప ఆవళి

నీలోని చీకట్లను
జ్ఞానపు దీప వళులతో
పారద్రోలుకో
నిన్ను నమ్ముకున్న వారి మనసున
దీప వళులను వెలుగించు
కుల దీపకుడివై ప్రజ్వరిల్లు
సత్ సమాజ నిర్మాణానికి
దారులు వేస్తూ
ఆ దారుల వెంట
దీప వళులని జ్వలింపజేయు
అదే నేటి సమాజం
రాబోయే తరానికి
నీవందించే
నిజమైన దీపావళి
దీప వళి

జై హింద్