Apr 28, 2011

ఆఫీసు కబుర్లు

మా డెవలప్మెంట్ లీడ్ బాబ్ గాడు నా సీటు దగ్గర ఆగి -
"భాస్కర్ ఈ బ్లూబెర్రి పై తింటావా"
"ఏం బెర్రీ? బులుగు బెర్రీయా?"
"ఔను భాస్కర్! బులుగు బెర్రీనే. రెండు ముక్కలే మిగిలాయి. మరింక నీ ఇష్టం"
అంతలో గస్ అగాడు నా సీటు దగ్గర
"బాగుంది బాబ్ పై"
"నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇట్లాంటివి చేస్తుంటుంది. తనకు ఆటిజం ADHD - Attention deficit hyperactivity disorder. తనని తాను బిజీగా ఉంచుకోటం కోసం ఇలా"
"ఇవ్వు నాకూ ఓ ముక్క బాబ్" [నేను]
ఓ కాయితపు సిబ్బిరేకులో పెట్టి ఇచ్చాడు
అందరూ ఎవరి సీట్ల దగ్గరకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.
రుచి చూద్దాం అని నేనూ ఓ ముక్కని నోట్లో వేస్కున్న.
బాగనే ఉంది.
ఆటిజం ఉన్న అతని స్నేహితురాలు నిజీగా ఉంటంకోసం ఇలా వంటలు గట్రాలతో బిజీగా ఉంటున్నది. హ్మ్. ఇంటరెస్టింగ్ అనుకున్నాను.


గస్ అనేవాడికి మొన్న మోకలికి ఏదో చిన్న సర్జరి అయ్యింది. ఈవేళనే వచ్చాడు ఆఫీసుకి పునఃప్రవేశం అన్నమాట. మరి వెళ్ళి పలుకరించాలి కదా? వెళ్ళాను. అడిగాను. ఏవిటి తాతయ్యా ఎలా ఉన్నావూ అని. బాగనే ఉంది అని తతంగం ఎలా జరిగిందీ ఏవిటీ చెప్పకొచ్చాడు. మాటల మధ్యలో నీ లాస్ట్ నేం ఎలా పలకాలీ అన్నాడు. గస్ అంటే వాడు మెహీకన్ అన్నమాట, ఇస్పాన్యుల్. వాళ్ళకి జ=హ అన్నమాట. Jose అంటే హొసె అని. San Jose సాన్ హొసె అని. రామరాహు అనుకుంటున్నాడు పాపం తాతయ్య. కాదయ్యా, మీకులాగా మాకు ఇలా జ ని హ అనటాలు ఉండవు. మా భాష ఇండో యూరోపియన్ భాషలకు మూల భాష అయిన సంస్కృతానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. మకు యాభైఆరు అక్షరాలు ఉన్నాయీ, క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ప్రతీ మాటా పల్కుతామూ అని చెప్పకొచ్చాను. రామరాజు అని సుస్పష్టంగా చెప్పాను. మరి మన ఆఫీసులో రాజ్ ఉన్నాడుకదా అతని లాస్ట్ నేం నాకు నోరు నో తిరుగ్స్ అన్నాడు. అతని లాస్ట్ నేం సోమసుందరం అని చెప్పి, తతయ్యా, అతను తమిళ్స్. నేను తెలుగ్స్. మావి పక్క పక్క రాష్ట్రాలు. మాకు యాభైఆరు అచ్చరాలుంటే వాళ్ళకి పట్టుపని ముఫై కూడా లేవు (మొత్తం ముఫై ఒకటి అనుకుంటా). వాళ్ళు మా రాష్ట్రం వస్తే జుట్స్ పీక్స్. మేము వారి రాష్ట్రం వెళ్తే జుట్టు పీక్స్. ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాదయ్యా అంటే ఆశ్చర్యంతో నోరెల్లబెట్టాడు. లాస్ట్ నేం పోర్వోత్తరాలు ట్రడిషన్ని బట్టి మారుతుంటాయబ్బా అని చెప్పుకొచ్చాను. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో లాస్ట్ నేం అనేది మగపిల్లవాడికి స్టాటిక్ అంటే మారదు. కానీ తమిళులకు తండ్రిపేరు లాస్ట్ నేం అవుతుంది నాయనా అని చెప్పాను. అలానే, భారత దేశంలో కులాలను కూడా పేర్లో పెట్టుకుంటారు అని చెప్పకొచ్చాను. ఈ కులాల గొడవేందిరో అన్నాడు పాపం తాతయ్య కదా. తెలియదు కదా. వృత్తుల్ని బట్టి ఏనాడో జరిగిన కేటగొరైజేషన్ అని చెప్పి, అయ్యా, మనుషులు కోతుల జాతికదా. మంకీయింగ్ చేసేసారులే నాయనా అని కూడా చెప్పాను.
కులాలు వర్గీకరణ వాటిపై సరైన అవగాహన లేకుండా వికీలోనో లేక ఏ తెల్ల తొండయ్యో నల్ల నండయ్యో తెలిసీ తెలియకుండా రాసిన సో కాల్డ్ చరిత్రని చదివి మీరు ఇల అటకదా మీరు అలా అట కదా అని కొన్ని రకాల కళ్ళద్దాలతో కొన్నిరకాల ఇజాలను తలకెక్కించుకుని చూస్తారు మాట్లాడతారు చాలా మంది. అలాంటివారు ఇజాలతో మాత్రమే చరిత్రను చూస్తారు. అందుకని చివరికి అతినికి ఇలా చెప్పా చివరికి -
చరిత్రని సాధ్యమైనంత న్యూట్రల్ దృష్టితో చదవాలి. ఏ చరిత్రనైనా. బైయాస్డ్ గా చదివితే చరిత్రలో చదివేవాడి ఇజపు కోణమే కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకు, నిన్న రాత్రి పిబియస్ ఛానల్లో నాజ్సిల యూదు ఊచకోత చూపించాడు. వెర్బ్ మరియూ వెట్జలర్ అనే స్లొవక్ యూదులు నాజ్సిల Auschwitz death camp నుండి ఎలా తప్పించుకున్నారో చూపించాడు. ఆ గాస్ ఛాంబర్స్, వాటిలో చూపిన శవాల గుట్టలు, స్లావెక్ నుండి వచ్చే యూదులను అట్నుండి అటే గాస్ ఛాంబర్లోకి తరలించి మట్టుపెట్టటం ఇట్లాంటివి చూపించాడు. ఐదేళ్ళలో ౫.౬ మిలియన్ అంటే యాభైఆరు లక్షల మంది యూదులను మసిచెసారు నాజ్సీలి.
బయాస్డ్ గా చదివితే జర్మనులను కనీసం స్పృశించను కూడా స్పృశించలేము. వారు చేసిన దమనకాండకు వారితో కనీసం మాట్లాడలేము.  సో, చరిత్రని చూసేప్పుడు యూదుల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకు చూస్తే చరిత్ర చదవగలమా? సానుభూతి వేరే. ఏ ఇజమూ లేకుండా చదవాలి అని చెప్పుకొచ్చాను. ఆ మాటకొస్తే అమెరికన్లు చేసిన దమన కాండని కూడా ఉటంకించాను. ఈవేళ అమెరికన్ జనాభాలెక్కల్లో ఒక్కశాతానికి పడిపొయ్యారు నేటివ్ అమెరికన్స్ అని చెప్పకొచ్చాను. అలానే మా హిందూ జాతి, అధోపాతాళంలోకి నెట్టబడింది. కనీసం యూదు ఊచకోత కనుచూపుమేర చరిత్రలో జరిగింది. లెక్కా పత్రం అంటూ పుటల్లోకి ఎక్కించారు. వెయ్యేళ్ళనాడు మాపై దండెత్తిన ఛంఘీజ్ ఖాన్ సంతతి ఎన్ని తలలను కొట్టేసిందో ఎన్ని ప్రాణాలను బలి తీస్కుందో ఎందరు పొయ్యరో ఎన్ని దోపిడీలు జరిగాయో ఎక్కడా ఏ చరిత్రలోనూ లేదు, లిఖింపబడలేదు, లిఖించేవారే లేరు, లిఖించటానికి పుస్తకాలు లేవు. అంతే కాదయ్యా తాతయ్య ఆతర్వాతి బ్రిటీషువారు ఏమాత్రమూ తక్కువకాదు బాబూ. అని చెప్పకొచ్చాను.

అదన్నమాట.

Apr 26, 2011

బఱువు తగ్గటం ఎలా?

బఱువు తగ్గటం ఎలా?
భలే ప్రశ్న కదూ?
బఱువు తగ్గటం ఎలా అనే ప్రశ్నకన్నా ముందు, అసలు బఱువు ఎందుకు తగ్గాలనుకుంటన్నా? అనేది కూడా మాంచి ప్రశ్నే.
బఱువు తగ్గటానికి ముందు ఎందుకు తగ్గాలి ఎంత తగ్గాలి అనేవి తెల్సుకోవాలని నా అభిప్రాయం. దానికొఱకు నువ్వు ఏ బ్రాకెట్లో ఉన్నావో లేక ఏ కేటగిరీలో ఉన్నావో తెలుసుకోవాలి. అంటే అధిక బఱువా? సన్నవా? లావా? ఇట్టాంటివి.
ముందు ఎందుకు తగ్గాలి అనేది ప్రశ్న.
ఎందుకూ అంటే -
ఉండాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే డేంజరు అని తెలుసుకోవాలి. సరదాగా గూగుల్ని అడుగినా *బఱువెందుకు తగ్గాలా?* అని. ఎంటనే ఈ లింకు కొట్టింది గూగులు - http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=3040449
ఎందుకు బఱువు తగ్గాలా అంటే అందంగా కనిపిచ్చటం కోసం కాదట గురూ, కానీ ఆరోగ్యం కోసమట.
బఱువు పెరగటం వల్ల సావుని తెచ్చిపెట్టుకున్నట్టేట.
౩౦-౬౦ మధ్యన ఉన్నవాళ్ళలో రెండు మూడు కిలోల అధిక బఱువు కూడా ఒక్కోసారి డేంజరపాయంట.
ముఖ్యంగా, మూడు-తొమ్మిది కిలోల అధికబఱువు వెనువెంటనే టైప్-౨ మధుమేహానికి దారితీస్తుందట.
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఎనభైశాతం మంది అధికబఱువుతో ఉన్నవారేట.
---------------ఇంకచాలు. రాస్కుంట పోతే పేజీలు సాలవు.
కాబట్టి, బఱువు తగ్గాల.
ఇప్పుడు తర్వాతి ప్రశ్న, ఎంత తగ్గాలా?
దానికీ ఓ లెక్క ఉంది. అదేంటంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్.
What is the body mass index (BMI)?

Body mass index assesses your body weight relative to height. It's a useful, indirect measure of body composition because it correlates highly with body fat in most people. Weight in kilograms is divided by height in meters squared (kg/m2). In studies by the National Center for Health Statistics,

  • BMI values less than 18.5 are considered underweight.
  • BMI values from 18.5 to 24.9 are healthy.
  • Overweight is defined as a body mass index of 25.0 to less than 30.0. A BMI of about 25 kg/m2 corresponds to about 10 percent over ideal body weight. People with BMIs in this range have an increased risk of heart and blood vessel disease.
  • Obesity is defined as a BMI of 30.0 or greater (based on NIH guidelines) — about 30 pounds or more overweight. People with BMIs of 30 or more are at higher risk of cardiovascular disease.
  • Extreme obesity is defined as a BMI of 40 or greater.
నీ బాడీ మాస్ ఇన్డెక్స్ ఎలా తెలుసుకోవటం? గూగుల్ ఉందిగా. కొట్టటమే. బి.యం.ఐ కాల్క్యులేటర్ అని కొట్టటమే. ఉదాహరణకి ఈ క్రింది లింకు.
http://www.bmi-calculator.net/
మీ బి.యం.ఐ తెలుసుకోవాలంటే కావాల్సింది, మీ ఎత్తు, మరియూ బఱువు పై కాల్క్యులేటరుకిస్తే వెంటనే మీ రెంజ్ ఏంటో చెప్తుంది.
నా ఎత్తు, ప్రస్తుత బఱువు ప్రకారం నేను ఓవర్ వెయిట్. అధికబఱువు కిందకి వస్చా.

ఇక హిప్పుడు ముఖ్యమైన/అసలు ప్రశ్న, బఱువు తగ్గటం ఎలా?
అన్నగారు ఇలా చెప్పారు *You are what you eat అని ఆంగ్లోక్తి. అందులో కొంచెం కూడా అతిశయోక్తి లేదు.* http://kottapali.blogspot.com/2010/10/26.html
నిజమే. నీ తిండినిబట్టే నువ్వు. కబట్టి, బఱువుతగ్గాలంటే నీలోకి నువ్వు చూస్కోవాలి. నువ్వేంచేస్తున్నావో చూస్కోవాలి. నీ శరీరానికి ఏం కావాలో ఏం అఖర్లేదో చూస్కోవాలి.
వెనువెంటనే మొదలుపెట్టగలిగేది - నీళ్ళు తాగటం. ఎంత నీళ్ళు తాగితే అంత మంచిది. వెనువెంటనే ఆపగలిగేది ఉత్తిపుణ్యానికి కాఫీలో టీలు కుమ్మటం. అతిగా నూనె పదార్థాలు అంటే రోజూ ఓ గంపెడు బజ్జీలు పునుగులు, మా౨క్ లాంటివి కుమ్మటం.
బఱువుతగ్గాలంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది - ఓ గోల్. సెట్ యువర్ గోల్. ఇంత తగ్గాలి అనిపెట్టుకోవాలి. ఐతే, రియలిస్టిక్ గోల్ ఐతే రీచ్ కావచ్చుకానీ అన్ రియలిస్టిక్ గోల్స్ పెట్టుకుని నడుములు ఇరగ్గొట్టుకుని జీవితాన్ని నాశనం చేకోకూడదు.
నీ గోల్ పది పౌండ్లు తగ్గుట అనుకుందాం. ఎన్ని రోజుల్లో అనేది ప్లాన్ ని బట్టి నిర్ణయించుకోవాలి. ఇది ఎలా? ప్లాన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ?
బఱువు తగ్గాలంటే డయట్ మార్చడమో, వ్యాయామం చేయడమో ఏదోకటి చేయాలిగా? ఏవీ చేయకుండా ఉత్తిగా పదిహేను రోజుల్లో పదిహేను పౌండ్లు తగ్గుతా అనుకునేసి ముసుగుతన్ని బబ్బుంటే ఎలా తగ్గుతా? ప్లాన్ ఎలా చేస్కోవాలీ అంటే -
౧. తినే కేలరీస్‌ని ఎంతో చూస్కోవాలి.
౨. వాటిని ఖర్చుపెట్టే విధానం చూస్కోవాలి.

What It Takes to Lose a Pound

Diet and Weight Loss Tutorial

Unit of Weight Approximate Calories Approximate Kilojoules
Pound 3,500 14,644
Kilogram 7,716 32,284

A pound of body fat equates to approximately 3500 calories. So if you have a calorie deficit of 500 calories (meaning that you burn 500 calories more than you eat each day) you would lose approximately one pound per week:

500 x 7 = 3,500

రోజుకి 500 కేలరీస్ ఖర్చుపెడితే వారానికి 3,500 ఖర్చుచేసినట్టైతుంది, అంటే ఒక పౌండు తగ్గినట్టు. అదీ కథ. రోజుకి 500అనే ఓ మార్కుని సెట్ చేస్కుంటే, ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి అనేది ఆలోచించొచ్చు.
ఇలా చేయచ్చు
౧. నడక
౨. సైకిల్ తొక్కుట
౩. పరిగెత్తుట
౪. ఎరోబిక్స్ చేయుట
౫. ఈత కొట్టుట
౬. బఱువులు ఎత్తుట

బఱువు తగ్గాలంటే మీ దినచర్యలో మార్పులు తెచ్చుకోవాలి. ఏదోకపనిలో పడేలా చేస్కోవాలి. యాక్టివిటీ పెంచుకోవాలి. ఎక్కువ కేలరీలు ఖర్చైయ్యేలా చూస్కోవాలి. ఎన్ని కేలరీలు తీస్కుంటున్నారూ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారూ అనేది గమనించాలి.

బఱువు తగ్గటానికి నడక - రోజుకి ౩౦-౬౦ నిమిషాల నడక క్రొవ్వుని కరిగిస్తుంది, మెటబాలిజాన్ని పెంచే కండరాలను బిల్డ్ చేస్తుంది. రోజుకి గంట నడిస్తే హృద్యోగం, బ్రెస్ట్ కాన్సర్, కాలన్ కాన్సర్, మధుమేహం, పక్షవాతం లాంటి వాటి బారిన పడే రిస్కుని తగ్గిస్తుంది.

Calories burned per mile by walking
Speed/Pounds 100 lb 120 lb 140 lb 160 lb 180 lb 200 lb 220 lb 250 lb 275 lb 300 lb
2.0mph 57 68 80 91 102 114 125 142 156 170
2.5mph 55 65 76 87 98 109 120 136 150 164
3.0mph 53 64 74 85 95 106 117 133 146 159
3.5mph 52 62 73 83 94 104 114 130 143 156
4.0mph 57 68 80 91 102 114 125 142 156 170
4.5mph 64 76 89 102 115 127 140 159 175 191
5.0mph 73 87 102 116 131 145 160 182 200 218

కార్డియో చేయటం మంచిది. దాని గురించి మరోటపాలో...

చివరాకరి చెప్పేదేందయ్యా అంటే
బఱువు తగ్గాలంటే - వ్యాయామం అంటే నడక ఇత్యాదివి చెయ్యాలి. ఏం తింటున్నామో చూస్కుని తినాలి. హోల్ ఫుడ్స్ తినాలి. చెత్త మానేయాలి. లో కాలరీస్, లో కార్బొహైడ్రేట్స్ అనేది మంత్రం. అమ్తే కాక హై ప్రొటీన్ కూడా ముఖ్యమే.
ఒకానొక సీజన్లో నేను దదాపు పదహారు పౌండ్లు తగ్గాను.
ఎలా?
ప్రతీరోజూ గంట నడిచాను. తెల్ల బియ్యం మానేసాను. మధ్యాహ్నం భోజనం రొట్టెలు, రాత్రి భోజనం రాగి జావలో రెండు గుప్పెళ్ళు దంపుడు బియ్యం. ఇలా నాల్గు నెలలు చేసాను. పదహారు పౌండ్లు తగ్గాను.
ఇప్పుడు కొంత పెరిగాను మళ్ళీ. వాతావరణం మారుతోందిగా, మళ్ళా నడక మొదలెట్టబోటున్నాను.

Apr 21, 2011

ఎన్ని కత్తులు ఎన్ని మెడలు

పాఠశాలలో టీచర్‌ హత్య
విశాఖపట్నం జిల్లాలో దారుణం
విద్యార్థుల ఎదుటే ప్రేమోన్మాది ఘాతుకం
అరకులోయ - న్యూస్‌టుడే
విశాఖపట్నం జిల్లా అరకులోయ మండలం ఆర్‌.డుంబ్రిగుడ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్న లొక్కోయి సుందరమ్మ(27) బుధవారం దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. మధ్యాహ్నం ఆమె పాఠశాల ప్రాంగణంలో విద్యార్థులతో కలసి భోజనం చేస్తుండగా కొర్రా గ్రామానికి చెందిన తాంగుల సుబ్బారావు(29) కత్తితో ఆమె మెడ కోసి హత్య చేశాడు. సుందరమ్మ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు.


ఎన్ని కత్తులు
ఎన్ని మెడలు
ఎన్ని ప్రభుత్వాలు
ఎన్ని కోర్టులు
ఎన్ని చట్టాలు
ఎన్ని అడ్వకేటు గుమ్మాలు
ఎన్ని పోలీసు ఠాణాలు
ఎన్ని పోలీసు టోపీలు
రాలిపోతున్న మగువ ప్రాణాలు

ఆపలేవా ఈ ఘోరకలులు

యాపిల్ వివాదం

యాపిల్ని తెలుగులో ఏవంటారూ?
ఇదో పెద్ద ప్రశ్న ఏమాత్రమూ కాదు. యాపిల్ని తెలుగులో యాప్లీసు కాయా అంటారు అనుకోవచ్చు.
బ్రౌను నిఘంటువులో ఇలా ఉంది -
http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/romadict.pl?query=apple&table=brown
అనాస (p. 0051) [ anāsa ] anāsa. [Tel.] n. Ananas sativa or the Pine Apple, Or, Bromelia saliva.
ఉమ్మెత్త (p. 0167) [ ummetta ] or ఉమ్మెత ummetta. [Tel.] n. The thorn apple (Datura) a Indian night shade; దుత్తూరము.
కపిత్థము (p. 0244) [ kapitthamu ] kapiththamu. [Skt.] n. The wood apple. Fcronia elephantum (Roxb.) వెలగవండు.
An apple రేగుపండు.
చీకివెలగ (p. 0423) [ cīkivelaga ] chīki-velaga. [Tel.] n. The thorny wood apple tree. వెలగ.
జంబునేరేడు the roseapple
పాపర (p. 0745) [ pāpara ] pāpara. [Tel.] n. The bitter apple, or colocynth (coloquintida), విశాలా, ఇంద్ర వారుణి.
The pineapple, అనాసచెట్టు
రామఫలము or రామాఫలము rāma-phalamu. n. The great red custard apple called Bullock's Heart or Sweet sop, Anona reticulata
కర్పూరవంకాయ the plant called a love apple.
http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/search3advanced?dbname=gwynn&query=apple&matchtype=exact&display=utf8
gwynn వారి నిఘంటువు ప్రకారం -
వెలక్కాయ అంటే వుడ్ యాపిల్, సీతాఫలము అంటే కస్టర్డ్ యాపిల్ అని ఉంది
ఇక బూదరాజు వారి నిఘంటువు ప్రకారము -
వుడ్ యాపిల్ = వెలక్కాయ
కస్టర్డ్ యాపిల్ = సీతాఫలము
యాపిల్ అంటే మాత్రం దొరకల్యా
లిటిల్ మాష్టర్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు డిక్షనరి (వెంకటాచార్యులు) వారి ప్రకారం -
apple :(n)  ఆపిల్ పండు అన్నారు, అంతటితో ఆక్కుండా,
ఫ్రూట్స్ అనే ఓ విభాగంలో
Apple: సీమరేగుపండు అన్నారు
నాకు తెలిసినంతలో సీమరేగ్గాయ అంటే పియర్. పియర్ అనేకానేక సార్లు తిన్నాను. దేశంలో సీమరేగ్గాయ అనేకానేక సార్లు తిన్నాను. రోజూ యాపిల్ తింటుంటాను. నా ఎరుకలో యాపిల్ సీమరేగ్గాయ ఒకటి కాదని నా వాదన.

యాపిల్ని కాశ్మీరు ఫలం అంటారని కొందరు సూచించారు.
పియర్ అంటే బేరీపండు అని డా। కౌటిల్య బల్లగుద్దిమరీ చెప్పారు.
నేనైతే బేరీపండు అనే పేరుని మొట్టమొదటిసారి వింటున్నాను.

సీమరేగ్గాయే యాపిలా? బేరీపండు పియరా? పియరే సీమరేగ్గాయా? నా తలకాయా? ఎలా తెలిసేదీ?
పియర్ -
pear-d%27anjou.jpg


యాపిల్ -
apple.jpg

Apr 15, 2011

మా నాయన జిమ్ముకెళ్ళినాడహో

సూరిగాడి బళ్ళో ఓ కాయితకం ఇచ్చి ఓ బొమ్మేసి, దాన్ని గూర్చి ఓ రెండు మాటలు సొంతగా ఊహంచి రాయమంటారట.
ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంటుంది నాకు. అలా ఎలా చేయగలరూ అని. స్పెల్లింగులు ఏవీ చెప్పరట. పిల్లకాయలే ఊహించుకుని రాయాలట.
నిన్న సూరిగాడు ఇలా తెచ్చాడు.
My dad went to the jim. My dad ran and punched the bean bag.

నా మనసులో ఎన్నో కోఱికలు

నా మనసులో ఎన్నో కోఱికలు
మరెన్నో తపనలు
ఏవేవో వ్రాయాలని కలలు
ఎంతో వ్రాయాలని ఆశలు
కానీ కలం పెగలటంలేదు
కానీ కలం కదలటంలేదు
మాటలు చాలటంలేదు
పదాలు దొర్లటంలేదు
నాకలలు పండించుకోవాలంటే
ఎన్నో గ్రంధాలు చదవాలి
నా కలంలో కాలం ఇంకు నింపాలి
ఆ కలాన్ని కాలంతో నృత్యం చేయించాలి
ఆలోచనావేశాలను కాలచక్రంలో
వెనక్కి పయనింజేయాలి
ఆశలను చారిత్రాత్మక ఐతిహాసాలపై
విహరించజేయాలి
కానీ అందుకు సమయం లేదు
ఆ సౌకర్యమూ లేదు.
అక్కడున్నప్పుడు ఈ యావలేదు
ఇటొచ్చాక ఆ సంపదలేదు

Apr 2, 2011

33 రన్లు 34 బంతుల్లో

రండి రండి రండి


కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన ధోని
బాట వేసిన గంభీర్
సహకరించిన కోహ్లి
స్పూర్తినిచ్చిన సచిన్
వెన్నెముక యువి
వెరసి కప్పు

కాయ్ రాజా కాయ్ - లైవ్ బ్లాగింగ్

కాయ్ రాజా కాయ్
రండి రండి బెట్టింగ్ బంగార్రాజులందరూ రండి

ఎవురు గెలుస్తారూ?
274 సేజ్ సేయగల్రా మనాళ్ళూ?

Apr 1, 2011

ఎవడబ్బ సొమ్మని కూలస్తారు

ఎవడబ్బ సొమ్మని కూలస్తారు
మా జాతి విగ్రహాలు
ఎవడబ్బ సొమ్మని కూలుస్తారు
మా జాతి సౌధాలు
మా కాయకష్టపు పెట్టుబడులు
ఎవడబ్బ సొమ్మని కూల్సుస్తారు
ప్రజల డబ్బుతో కట్టిన సౌధాలను
ఎవడబ్బ సొమ్మని కూలస్తారు
లేచిన గడ్డపారలను
ప్రజలసొమ్ము తినే
రాజకీయ రాక్షసుల గుండెల్లో
దింపలేని కుజాతి మీది
రాజకీయ నాయకులను
నిలదీయలేని దైన్యత్వం మీది
అవినీతిమీద పోరాటం చేయలేని
పిరికితనం మీది
కొత్త రాజ్యాన్ని నిర్మించాలంటే
ఉన్నవాట్ని కూలగొట్టుడు
ఆనాడు చెల్లిందేమో
ఉన్నవాటిను కూలగొట్టి
ఉన్న రాజ్యాలను మట్టుపెట్టి
అణువణువూ కాజేసి
ప్రాణాలు తోడేసి
మడిసి దట్టాలపై
ఎముకల బజారులో
కట్టిన తురుష్క సామ్రాజ్యపు
దుర్గంధం ఇంకా కొడుతోంది నీ ఆలోచనలో
నీ దిగజారిపోయిన ఆలోచనలో
నీ మతిలేని ఛాందసవాదంలో
పసలేని నీ కవితా ఇదిలింపులో
లేపిన పలుగులు నీ గుండెల్లో దింపే రోజు
అవి నీ గుండెల్లో దిగేరోజు
ఎంతో దూరంలో లేదు
ఎత్తిన పలుగుకు
గమ్యం ఒక్కటే తెలుసు
చేపకన్ను ఒక్కటే అగుపిచ్చి
ఆ కన్నులోన పలుగు నాటినరోజున
కన్నులోనుంచి గుండెలోకి దిగబడే
ఒకే పోటు............................
ఒకే పోటు వేసే సమయం వచ్చింది
వేసే చేతులు
వెయ్యగలిగే గుండెలు
గుండెల్లో మంటలు
రగుల్కొన్నాయ్
మంటలు రగుల్కొన్నాయ్
ఖపడ్దార్ కొడకా
రగతం మరుగుతా ఉది
గుండెలు ఎగసి పడతా ఉన్నాయ్
పలుగులు సేతిలో ఉన్నాయ్
ఖపడ్దార్