Mar 28, 2012

తెలుగు నేర్పకపోతే ఎలా?

మాతృభాష నేర్పకపోతే పిల్లలకి ఎలా?
పిల్లలు అవసరానికి ఏవైనా నేర్చుకోగలరు, వారి లెరనింగ్ కర్వ్స్ హైగా ఉంటాయని గుర్తించకపోతే ఎలా?
పిల్లలు *లెరనింగ్ బై ఇమిటేషన్* అనే ప్రక్రియ ద్వారా పదహారు భాషల దాకా అవలీలగా నేర్చుకోగలరనీ, అంచేత మాతృభాషని ముందు నేర్పుకుంటే, అవసరానికి మిగతా భాషలు నేర్చుకోగలరనీ ఎందుకు గుర్తించరూ అమెరికాలోని భారతీయులు, అందునా తెలుగువాళ్ళూ?
నాల్గు గోడలమధ్య, అదే ప్రపంచం అనుకుని, ఆ నాల్గు గోడల రాజ్యానికి తనే అధికారినని విర్రవీగుతూ, తీస్కునే నిర్ణయాలలో తప్పొప్పులు చెప్పే మహానుభావులు లేక, సరిచేసే పెద్ద హస్తంలేక చేసే పనులవల్ల, మన సంస్కృతి భూస్తాపితం అవుతుందని గుర్తించు!!
ఒక మెక్సికన్ తన పిల్లలతో స్పానిష్ లోనే మాట్లాడతాడు
ఒక మెక్సికన్ తన సహ మెక్సికనులతో స్పానిష్ భాషలోనే సంభాషిస్తాడు
ఒక పనామా వాసి తన పిల్లలతో స్పానిష్ లోనే మాట్లాడతాడు
ఒక బ్రజీలియన్ తన పిల్లలతో పోర్చుగీసులోనే మాట్లాడతాడు
ఒక తెలుగువాడు తన పిల్లలతో ఆంగ్లంలో ఎందుకు మాట్లాడాలీ?

Mar 23, 2012

ఉగాది ముగ్గులు

ఏ పండక్కైనా హైందవ స్త్రీలు ముందు చేసేది, ఇల్లు అలికి ముగ్గులు వేయటం.
మరి మా హోము గారు కూడా అదేబాటలో ముగ్గులు వేద్దామని పూనుకున్నారు. పిల్లలిద్దరికీ ఈ ముగ్గు, చుక్కలు, మెలికలు భలే నచ్చాయి. కేరింతలు పెట్టారు. వావ్!! అమ్మా!! నువ్వు డిజైనర్వి, ఆర్టిస్టువి అని పొగిడి, మేవూ వేస్తాం మెవూ వేస్తాం అని చెరొక నోటుపుస్తకం లాక్కొచ్చుక్కుని కూర్చున్నారు. పాపం అనఘకి ఇంకా అంత రాలేదు కావున ఇలా వేసింది


సూరిగాడు తల్లి గీసిన ముగ్గుని ఇలా వేసి *నఖలు పిల్లి* అనిపించుకున్నాడు


వాళ్ళ అమ్మ వేసింది ఇది


ఏదేవైనా
యావత్ తెలుఁగు దేశానికి
నందన ఉగాది మేల్తలపులు

Mar 22, 2012

ఏది నిజం? ఏది మాయ?

వేదాంతి వెంట ఒక ఏనుగు తరుముతుంటే, అతడు తప్పించుకోడానికి పరిగెడుతున్నాడు. అప్పుడు అతనికి ఎదురైన ఒక సామాన్యుడు. :
స్వామీ అంతా మాయ అన్నారుగదా మరి ఏనుగు మిథ్య అయితే తమరు పరుగెత్తడం దేనికి అని సందేహం వెలిబుచ్చాడు. గోచీ చేతబుచ్చుకుని రొప్పుతూ, పరిగెత్తడం కూడా మిథ్యే నాయనా అన్నాడట !
ఇంతకూ ఏది నిజం ? ఏది మాజిక్ ?


అదన్నమాట!! ఏనుగు తరువుతున్నది కేవలం వేదాంతినే, ఏనుగులు సామాన్యుడిని తరవవు. అంచేత, ఏనుగు తరువుకుంటూ వస్తున్న వేదాంతిని, నింపాదిగా, హాయిగా అలా నిల్చుని ఏటి వేదాంతీ అని అడుగుతున్నాడన్న మాట సామాన్యుడు.
తరువుతున్నది ఏనుగు - భౌతికాంగా కనిపిస్తున్నదా?
*మరి ఏనుగు మిథ్య అయితే?* అంటారేవిటీ ఇన్నయ్యగారు?
ఫండమెంటల్స్ లోనే తప్పటడుగులు వేసి ఇదే జీవితం అనే మిథ్యా ప్రపంచంలో విహరిస్తూ ఏనుగులు కేవలం వేదాంతులనే వెంటాడతాయనుకుంటూ అనువాదాలు పుంఖానుపుంఖాలు గోచీ ఊడగొట్టుకుని మరీ ప్రచురించి ప్రయోజనం ఏవిటీ?
సరీసృపాలు అంటే డైనోసార్లా?
ఉన్నదంతా నిజం అని ఎలా చెప్తారూ?

మరి మాజిక్, మాయ సృష్టి సంగతేమిటి.. వేదాంతులు చెప్పే సంగతులేమిటి?
మాజిక్కుకీ వేదాంతానికి సంబంధం ఏవిటయ్యా ఇన్నయ్యా?
ఆధ్యాత్మిక వ్యాపారమా? భలే ఉందే!! నక్షత్రాలు జ్యోతిషాలూ అంటూ మీ సంతతి వార్తాస్రవంతుల్లో కాలమ్స్ వ్రాయటం వ్యాపారం కాదు. ఆధ్యాత్మికత, వేదాంతాం మాత్రం వ్యాపారం అవుతుంది.

మరికొందరు ప్రేక్షకుల బలహీనతను ఆసరాగా తీసుకొని, దైవం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, యిత్యాదులు అల్లేస్తారు. క్రమంగా మోసాల గూడు కడతారు. అది మానవ ద్రోహం.

చదువరుల బలహీనతలను ఆసరాగా తీస్కుని వార్తాపత్రికలలో జ్యోతిషాలను వ్రాయటం కూడా మోసమే కదా? మానవ ద్రోహమే కదా? ఎందుకు ఇలా ద్రోహం చేస్తున్నారు ఇన్నయ్యగారూ?

సైన్స్.లో ఎంతో మాజిక్, మాయవుంది. దానిని పొరలుగా విప్పి చూపుతుంది. అది మానవ ప్రయోజనం. ప్రకృతిలో జరిగిన జరుగుతున్న క్రమ మార్పుల్ని గ్రహించిన ఛార్లెస్ డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం చెప్పాడు. సహజంగా ఎంపిక చేసుకుంటూ మార్పులు జరిగే తీరు ఓపికగా గ్రహించి, చూపాడు. దీని వెనుక దైవసృష్టి వున్నదంటూ, పవిత్ర గ్రంథాలు రాసి, జనాన్ని మానసిక దాసులుగా మార్చేశారు.
ఆహా!! ఎన్నాళ్ళకు ఒక్క నిజాన్ని ఉటంకించారు. నిజ్జం. డార్విన్ దేశపు పవిత్ర గ్రంథాలు జనాన్ని మానసిక దాసులుగా చేసాయి, చేస్తున్నాయి. అంతటితో ఆగక, హైందవ రాజ్యాన్ని ధనాశతో మార్చేస్తున్నాయి, తమవైపుకి తిప్పుకుంటున్నాయి. మీబోటివాళ్ళు దాన్ని అడ్డుకోక, సహకరిస్తున్నారు.

ఇప్పుడిప్పుడే ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్రీయ నిజాలు ఆ భ్రమల్ని మాయల్ని తొలగిస్తూ పోతున్నది. దీనికి మరెంతో కాలం పట్టొచ్చు.
ఎక్కడదకా వచ్చిందేవిటీ? వాషింగుటన్ను దాకా వచ్చెనా?
http://innaiahn.blogspot.com/2012/03/blog-post_20.html

Mar 17, 2012

ఐప్యాడు మూడు


అదన్నమాట సంగతి. ఈపొద్దు ఉర్కుతాబోయి ఐప్యాడు కొనక్కొచ్చినా. రాంగనే ముందర ఈనాడు.నెట్, రమాకాంరతావు.బ్లాగుస్పాటు.కాము అని కొట్టుచూసినా. క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉంది కథ

ఫోటో చెప్పలేనంత క్లియర్గా ఉంది
హోము గారితో ముఖసమయం (బుర్ర తిరిగిందా? అనగా! ఫేస్ టైం అని, అదియునూ తెలవదు తమకు...) ద్వారా మాట్లాడినాను, ఐఫోనుకి కాలు చెయ్యి చేసి. ఎక్సలెంటుగా ఉంది కథ.

ఇట్టా తీసింది నన్ను ఐప్యాడు ఈప్యాడు పుటోబు కసక్కున

Mar 10, 2012

రాట్నంవడికేటి సేతుల్ల టీవీ రిమోట్లొచ్చె

మితృడు లక్ష్మీ నరేష్ ఇట్టా ఓ టపా ఏసినాడు
మీలో ఎంత మందికి వ్యవసాయం చెయ్యాలని ఉంది....ఈ జీవితానికి దూరం గా, పచ్చని పొలాల మద్య సేద తీరుతు, అలిసిపోఏంత పని చేసి చద్దన్నం ఆవురావురు మంటూ తిని...మద్యాన్నం కాగానే మర్రి చెట్టు కింద ఓ కునుకు తీసి పొద్దు వాలేప్పుడు ..బారులు తీరిన పక్షులతో పాటు మనము ఇంటికి చేరి, వేడి వేడి అన్నం లో రోట్లో తొక్కినా పచ్చడి, నెయ్యి పప్పు ...గడ్డ పెరుగుతో ముగించి...ఆరు బయట మంచం వేసుకొని ఎద్దుల కట్టిన మువ్వల సవ్వడి వింటూ...పుచ్చ పువ్వుల విరిసిన వెన్నల్లో లేదా చుక్కలు నిండిన ఆకాశాన్ని చూస్తూ రేపటి కోసం ఆలోచిస్తూ నిదురలోకి జారుకుంటే...ఉదయాన్నే తొలి కోడి మీకు మేలు కొలుపు పాడి మిమ్మల్ని నిద్ర లేపి సూరిడోచ్చే వేళకి బద్ధకం ఆమడ దూరం పారిపోయి...ఇది మనకి దేవుడిచ్చింది...మరి మనం దేనికోసం వెతుకుతున్నాం....ఉన్నారా మీరంతా, మీ EMI అన్ని తీర్చేయండి, మనలా మన పిల్లల్ని మండల ప్రాధమిక పాఠశాలా లో చేర్పించండి.....అందరం కల్సి ఎడ్లు కట్టి , పొద్దునే పొలం పోదాం...ప్రతి వారం టౌన్ కెళ్ళి రెండో ఆట చూద్దాం...ప్రతి ఏడు జరిగే తిరునాళ్ళ కెళ్దాం...మన ఊర్లో ఆటలా పోటీలు పెడదాం...మళ్ళి పల్లెల్ని బ్రతికిద్దాం..మనం బ్రతుకుదాం....ఏముంది ఈ జీవితం...ప్రకృతి ఇచ్చిన చల్ల గాలిని AC తో నింపాం,కలుషితం చేసాం ...పారే ఏటిని కలుషితం చేసాం....భూ జలాలు లేకుండా తూట్లు పొడిచాం..ఎం చేస్తే మనకి శాంతి ...మీలోకి ఓ సరి తొంగి చూడండి...మీరు ఎక్కడో ఓ మూలాన బిక్కు బిక్కు మంటూ కూర్చుని ఉంటారు...ఓ సారి నోరు తెరిచే అవకాశం ఇస్తే ఇదే చెప్తారు....మరి మీరేమంటారు....నాకు సమాధానం కావాలి...చేయలేమా అలా...

నా సమాధానం

గిప్పుడా మఱ్ఱిచెట్లూపాయే
గాలీ పాయే
మువ్వలూపాయే
పట్టెడగంటలూ పాయే
యాడ్జూసినా కలుస్జితం
నీళ్ళులేవు
సెట్లు లేవు
అన్నీ కొట్టేసిన్రు తుక్కునాకొడుకులు
కరెంటుగావాల పెద్దానికి
డీజిలుగావాల దున్ననీకి
ఎడ్లు ఎవునింట ఉన్యాయీ? సీపెట్టూ?
పొలాలగొట్టిన యూరియా దెబ్బకి నీళ్ళంతా ఎరువుకంపే కొడతాఉన్యాది
సెట్టు పుట్ట ఇల్లూ వాకిలి ఎరువుకంపు
పెతోడు ఎరువుకంపు
పాడి పాడెక్కనే ఎక్కినాది
సిక్కంకట్టిన దూడలు కలల్లోనే మిగిలె
రాట్నంవడికేటి సేతుల్ల టీవీ రిమోట్లొచ్చె
రోట్లో పోటేసే సేతులు ఊరక కూసోబట్టినై
తిరగలి సిరామిక్ టైల్స్ కిందకిబాయె
బావుల గిలకలు తుప్పుబట్టిపాయె
సేంతాళ్ళు ఎవునికి తెలుసూ
ఎద్దులకు గట్టే ముక్కుతాళ్ళను నేసిన చేతులు ట్రాక్టరు స్టీరింగు తిప్పుతన్నయి
యాభై బుంగలు నీళ్ళు తోడి కాగులు మోసిన గూడలు మోటరు స్పిచ్చులు ఏస్చన్నయి
బగమంతుడా, ఏంసిచ్చరా నాయనా
పొట్టసేతపట్టుకుని పట్నాలకు అంపించినావు మమ్ముల్ని
థూ!! ఎదవబతుకైపోయనే!! దేవుడా

Mar 6, 2012

పా౨స్టల్ ఆర్ట్ బై అనఘ

నిన్న మధ్యాహ్నం ఓ అరగంట ఎక్కువ నిద్రపోయినందుకు రాత్రి పదిన్నరదాకా ఆడింది అనఘ. పదింటప్పుడు కార్పెట్ మీద కూర్చుని, ఏదో పాడుకుంటూ సూరిగాడి ఆయిల్ పా౨స్టెల్ తీస్కుని ఇలా గీసింది.
వాటి డిస్క్రిప్షన్స్ గట్రా పక్కనపెడితే, పిల్లల బుల్లి బుల్లిచేతుల్లో ఇంత సృజనాత్మకత ఉంటుందా అనిపిస్తుంది, అలానే ఆ సృజనత్మకతకి మూలమైన వారి చిన్న బుల్లి మైండు. అబ్బురపరుస్తాయ్ ఒక్కోమారు.

Mar 2, 2012

రోడ్డెమ్మట, గోడలనిండా సుట్టూతా నా వాళ్ల రక్తం సాక్ష్యంగ.......

వాడు నవ్వుతున్నడు
ముక్కలైన జన దేహం
పగిలి వక్కలౌతున్న కుటుంబాలు నా కళ్ళల్లో

పొద్దున్నే లేచి బువ్వ డబ్బాకెత్తుకుని
ఎప్పట్లాగనే అదే దారిలో
పనికోసం పొట్టకోసం
రోడ్డంతా నా వాళ్ళ రక్తం

చెల్లాచెదురైన దేహఖండాల మధ్య నిలబడ్డ మృగం
చేతిలోని రిమోటుని ఎగరేస్తూ గర్వంగా నవ్వుకుంటూ
ముఖాన చిందిపడ్డ రక్తాన్ని నిర్లక్ష్యంగా తుడుచుకుంటూ
కాలిన దేహాల్లోంచి వచ్చే పొగని ఆశ్వాదిస్తూ

నిర్లక్ష్యం
జిందగీ పొడుగూతా...

వాడు నవ్వుతున్నడు
అస్మంటోళ్ళు అందరూ నవ్వుతున్నరు
సందు సివర బాంబుపెట్టిన ప్రతోడు నవ్వుతున్నడు
అమాయకుల ప్రాణాలు తునాతునకలుజేసిన ప్రతోడు
గర్వంగా హేయంగా విలాసంగా జేబులనిండిన బలంతో నవ్వుతున్నడు
రోడ్డెమ్మట, గోడలనిండా సుట్టూతా నా వాళ్ల రక్తం సాక్ష్యంగ.......

(నా గుండె లోతులనుండి ఈ మంట)

Mar 1, 2012

నా రగతం మరగదా?

నేను ఈ దేశంలోనే పుట్టినా
కొన్ని వేల ఎండ్లుగా ఇక్కడ్నే
బతికి బట్టకట్టింది నా జాతి
నల్దిక్కులా నమ్మిన మతానికి
కన్పడని ఓ బలాన్కి గుళ్ళు కట్టింది నా జాతి
ఎక్కడ్నుండి ఊడిపడిండో తెల్వదు
కొడుకు, వంకర కత్తుల్తో
శాంతితో
ప్రశాంతంగా
వెల్గుతున్న నా ఇండ్లలోనికి
కుశాలుగా వెళ్తున్న జీవితాల్లోకి
బలవంతంగా సొచ్చుకుని ఒచ్చినాడు కొడుకు
కత్తి చేతబూని
రక్తం మరకల కత్తి
నా నమ్మకాలను నేలకంట కూలగొట్టిండు
ఎందర్ని సంపిండో కొడుకు
వచ్చినోడు కన్పడ్డ కుతికని
తెగ నరికిండు
జాలిలా
దయలా
పిల్లలని జుడలా
పెద్దలని జూడలా
కన్పించిన ఆడదాన్ని చెరిచిండు
కన్పించిన ప్రాణాన్ని నరికిండు
తెగ నరికిండు
నా మతంల మారు అన్నడు
నా మతం కానోడు కాఫిర్ అన్నడు
నా గుళ్ళను కూల్చిండు
నా జాతి మానాన్ని దోచిందు
నా జాతి ప్రాణాలను దోచిండు
అరె, ఇప్పుడేమైందిబై?
మతం మారిన కొడుకు
మరో దేశం గావాలె అన్నడు
నా దేశాన్ని ముక్కలుజేపించిండు
సరే, పో!! ఫైసల్. ఖతం అనుకుంటి
లే!! అప్పట్నుండి ప్రతేళ
పక్కలో బల్లెం
పొడుస్తనే ఉన్నడు
రైల్ల పోతుంటే, నిప్పుపెట్టిండు
కాలికట్టైన ప్రాణాలని జూసి
నే కన్నెర్ర జేయగూడదు
కిందా పైన సేపెట్టి మూస్కుని కూకోవాలె
ఏం? ఎందుకు?
నే మనిడిసిని కాదా?
నాలో రగతం లేదా?
న రగతం ఎరుపెక్కదా?
నేను నీకూ, ఎన్నెముకలేని ప్రభుత్వానికి వెట్టోణ్ణా?
నా రగతం మరగదా?
నా ప్రాణం ప్రాణం గాదా?
నా జనం ప్రాణం ప్రాణం గాదా?


'పహ్‌లీబార్ సబ్ కుచ్ బచా
దూస్రీబార్ బచీ జాన్‌
తీస్రీబార్ నామో నిషాన్ మిట్ జాయేగా'
                               - గుజరాత్ గోడ మీది వాక్యాలు