Aug 30, 2012

Aug 23, 2012

బుల్లీయింగు చేసేవాళ్ళతో జాగ్రత్త

సూరిగాడి టెక్‌వాన్-డొ గురువు చక్కని మార్గనిర్దేశకం చేస్తున్నాడు అతని శిష్యులకు.
 సూరిగాడు గురువు నిన్న ఇలా నేర్పించాండు -
బడిలో బుల్లీయింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడ చూసినా ఉంటారు. వాళ్ళతో ఎలా నెట్టుకురావాలి అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఎలా నెట్టుకురావాలో చూపించాడు.
బుల్లీయింగు సమయంలో పాటించవలసిన ముఖ్యమైన సూత్రాలు ఎ బి సి డి
ఎవాయిడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్.
బి అంటే బి కామ్. ఎవడన్నా వచ్చి కంటి దగ్గర ఏలు పెట్టి ఏడిపిస్తున్నాడుకుందాం. వెను వెంటనే ఢమాల్ ఢిమీల్ అనకుండా కామ్ గా ఉండాలట
సి అంటే కమ్యూనికేట్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ అట. కామ్ గా ఉండి, కాన్ఫిడెన్స్ తో వాడికి చెప్పాలట, స్టే అవే ఫ్రం మి అని.
డి అంటే డోంట్ వొర్సెన్ అట, అంటె తెగిందాకా లాగకూడదట. అంటే? స్టే అవే అని వెళ్ళిపోవాలట. అంతేకానీ వాడి ముక్కు పచ్చడి పచ్చడి చేయటం తెగిందాకా లాగటం అవుతుందట.
బుల్లీయింగ్ చెసేవాడు ఐనా వెంటపడితే టీచర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలట. కొన్ని కొన్ని అక్కడే వదిలేస్తే మంచిదట. కొన్ని తప్పక టీచర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలట.
ఐ కంప్లీట్లీ ఎగ్రీ విత్ హిం.

ఏటా బుల్లీయింగ్ రాక్షసికి బలౌతున్న పిల్లలు ఎందరో. ఇలాంటి డిఫెన్సివ్ స్కిల్స్ పిల్లలకి నేర్పటం ప్రతీ తల్లితండ్రుల బాధ్యత అని నా అభిప్రాయం.

Aug 20, 2012

కెన్ ఎ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్లే విత్ మి.

[సూరిగాడు ఆడుకుంటుంటాడు వాడి బ్లోక్స్ తోటి, సరిగ్గా అప్పుడు]
అనఘ: కెన్ ఎనీవన్ ప్లే విత్ మీ
నేను: అరెయ్! చెల్లితో ఆడుకోరా
సూర్య: ఏం! నాకు స్పేస్ వద్దా. పొద్దుగూకులు చెల్లితోనే ఆడుకోవాలా? నేను బ్లోక్స్ ఆడుకుంటా. హా!
నేను: నాన్నా! చెల్లిని ఆడించాలి. నీ రెస్పాన్సిబిలిటి.
సూర్య: ఎప్పుడూ కాదు. పొద్దున ఆడించా. ఐ వాంట్ మై టైమ్.
నేను: అమ్మలూ! నే ఆడతా రా
అనఘ: నో! దట్స్ నాట్ ఫెయిర్
అనఘ కి మా: నేనాడతా రావే!
అనఘ: నో!
అనఘ: కెన్ ఎ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ప్లే విత్ మి.
సూర్య:..
అనఘ:ఐ యాం బోర్డ్...
సూర్య:..
అనఘ: కెన్ ఎ సెవెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బోయ్ ప్లే విత్ మి.
....
...
..
.

Aug 16, 2012

అమ్మ మనసు

పుట్టిన్నాటినుండి ఆలనాపాలనా చూస్తూ పిల్లలే లోకంగా ఉంటూ
వారికి అడుగులు నేర్పుతూ మాటలు నేర్పుతూ పాటలు నేర్పుతూ
జీవిత పాటాలు నేర్పుతూ వారి అడుగులో అడుగులు వేస్తూ
అన్నీ వారై అన్నిటా తానైన అమ్మ మనసు
నాలుగో ఏడున బడికి పంపిన పూట
ఒక్కసారిగా ఏర్పడే ఆ నిశ్శబబ్దాన్ని ఎలా తట్టుకుంటుందీ?
ఎలా తీస్కుంటుందీ?
వళ్ళంతా కళ్ళై తన పిల్లలు ఇంటికి ఎప్పటికొస్తారా అని
నిమిష నిమిషానికీ గోడ గడియారం వైపు చూస్తుంటుందా?
అప్పటిదాకా పరుగెత్తిన నిమిషాల ముల్లులు
ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయేంటా అని అవాక్కవుతుందా?
ప్రతీక్షణం తన వెనుక తిరిగే పిల్లల అడుగులకోసం
వెనక్కి వెనక్కి తిరిగి చూస్కుంటుందా?


ఈ పిల్లలే రేపు పెద్దై ఇంటినుండి గూటినుండి
ఎగిరిపోతే, ఏ ఏడాదికో చూట్టానికొచ్చే పక్షుల కోసం
ఆ గూటిపక్షి ఎలా ఎదురుచూస్తుంటుండో?
పుట్టిననాటి నుండి పిల్లల స్మృతులను
తలచుకుని తలచుకుని ఆనందంతో ఏడుస్తుందా?
స్మృతులు కరిగిపోతాయేమో అని భారంగా దాచుకుంటుందా?
[కండ్లలో నీళ్ళు ఇక రాయనివ్వటంలేదు]

Aug 8, 2012

అనఘ తెలుగు అనుకరణ

అనుకరణ ద్వారానే పిల్లలు అన్నీ నేర్చుకుంటారు.
నిన్న టివి5 చూస్తూఅనఘ స్క్రోలింగ్ వార్తలు చూసి ఇలావ్రాసిందిAug 7, 2012

చైనాలో ఒలంపిక్స్ మెడల్స్ కోసం...

చైనాలో, ఒలంపిక్స్ మెడల్స్ కోసం అనే ఓ స్వార్థంకోసమన్నా పిల్లలని హింసిస్తున్నారు. మరి భారతావనిలో ఏంజరుగుతున్నదీ?
ఆడ పిల్ల పుట్టిందని పుట్టగానే చంపేస్తున్నారు గోడకేసి బాత్తున్నారు పసికందుని చెత్త కుప్పలోకి కుక్కలకు కాకులకు ఆహారంగా విసిరేస్తున్నారు.


యల్.కె.జి నుండే ఐఐటి కోచింగులు
యల్.కె.జి నుండే పది కిలోల పుస్తకాల సంచులు
ఎందరు తల్లితండ్రులు పిల్లలకిష్టమైన ఆటలను ఆడిస్తున్నారూ?
వారికిష్టమైన కథలను చెప్తున్నారూ?
ఎందరు వారి మనస్సుని తెలుసుకుని వారిలో ఉన్న కళని ప్రోత్సహిస్తున్నారూ?

బలవంతంగా ఇంజనీరింగు అనో డాక్టరు అనో నెత్తిన రుద్దటంకన్నా చైనా చేస్తున్నది ఎంతపెద్ద తప్పూ?
పతకాలకోసం చైనా తల్లితండ్రుల కోరికలకోసం ఇక్కడి పిల్లలు. ఆట్టే తేడా లేదని నా అభిప్రాయం.