Sep 23, 2009

చదువు శక్తిని బయటకి లాగుద్ది

Education unlocks potential - Obama.

నిన్న, పెసినెంటు మాఊరొచ్చాడని చెప్పాకదా. ఆయన తన ప్రసంగంలో పైమాటలు చెప్పాడు.
ఔను నిజమే. చదువు పొటెన్షీల్ ని బయటకు తెచ్చుద్ది. ఐతే, అది సరైన విద్యావిధానంతో మాత్రమే సాధ్యం. జ్ఞానాన్ని ఇవ్వలేని చదువు వ్యర్ధం.
నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి, ఆరోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి...చక్రాలు చక్రాలు...
ఆరోజుల్లో, నేను స్థానిక రాయపాటి వెంకట రంగారావు మరియూ జాగర్లమూడి చంద్రమౌళి కాలేజి ఆప్ వింజనీరింగు [అ.క.అ RVR & JC College of Engineering] లో సదివే రోజుల్లో, మా కాలేజిఓళ్ళు పదేళ్ళ సరిత్రకి అద్దంగా ఓ పెద్ద బిల్డింగు కట్టి *డెసీనియల్ బిల్డింగ్* అని నామకరణం జేసి, దాన్ని ఓపెనింగుకి పెదానమంత్రి గారిని పిల్చారు.
టట్టడాయ్, పెదానమంత్రి ఎవురు ఎవురు ఎవురు!! ఎవురు ఎవురు ఎవురు!!! అని అలోచిస్తున్నరా? ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ, హరిదనహళ్ళి దొడ్డగౌడ దేవెగౌడ.
ఇంకేముంది. హడావిడి. బ్యారికేడ్లు, అవీఇవి, *బ్లీచింగుపౌడర్లు* కుమ్మేసారు మొత్తం.
హెలీకాప్టరు రానేవచ్చింది.
ధడ్ ధడ్ ధడ్ మని దిగింది. కమేండోలు, బ్లాక్ క్యాట్లు తెల్ల క్యాట్లు...నింగికెగసిన దుమ్ము, నా కళ్ళల్లో నీళ్ళంటే నమ్ము [ఆ దుమ్ము వల్ల].
ఎవురెవరు దిగిన్రుమియా అంటే
ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ, హరిదనహళ్ళి దొడ్డగౌడ దేవెగౌడ, శ్రీమతి శారద [సినీనటి అప్పటి తె.దె.పా తెనాలి సిట్టీంగు యమ్మ.పియ్య [యం.పి] ఇంకా ఎవురో ఉన్నరయ్యా, గుర్తొస్తల్లే.
సరే వచ్చారు. మొదటగా సినీనటి, యం.పి ఊర్వశి శారద గారు మాట్టాట్టం మొదలెట్టారు. మరి వేదిక మీద సానామంది పెద్దలు కొలువుతీరారు. ఆమేదో సినీమాటిగ్గా వాగేస్తోంది.
ముందుకూర్చున్న కొందరు కుఱ్ఱాళ్ళు ఆమెవైపు ఆశగా సూత్తన్నారు. నాలాంటి ఎనకబెంచి కుఱ్ఱాళ్ళు సూడాల్సింది సూసేసారు.
అదేమరి, అలా అడక్కూడదు. ఏంజూసాం?
సెప్తాగా -
ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ, హరిదనహళ్ళి దొడ్డగౌడ దేవెగౌడ, సమయం దొరికిందికదా అని గురకతీసున్నడు.
పాపం శారదాదేవి వాగేసి మంచీళ్ళు తాగటానికని బాయ్ అని సెప్పేసింది. ఇంకెవరో అందుకున్నారు. వాళ్ళు మైకుమీన మామీన పగతీర్చుకున్నారు. ఇలా అందరూ అయిపోతున్నారు. ఆయన గురక ఎక్కువైంది. అందరూ అయిపొయ్యారు. మరి దొరగార్ని ఎవురు లేపాల?
కొంటెకుఱ్ఱకారు ఊర్కుంటరానే, సప్పట్లు నాలుగంతలు పీకవతలేస్తే, పాపం దెబ్బకి దడ్సుకుని లేచికూకున్నాడు దొర.
ఏదో సెప్పాడు. అర్ధంకాలే. ఇప్పటికీ ఏంజెప్పాడో అర్ధంకాలే, మద్దెన ఓ పెద్దగా ఆవులు మేకలు [ అనగా ఆవులింతలు] ఇచ్చి, ఆ ఓపెనింగు స్పిచ్చి నొక్కెసి హెలీకాప్టర్ ఎక్కేసి దొబ్బెసాడు.

సరే ఇక ఇప్పటికి వస్తే -
నిన్నటి పెసినెంటుగారి ప్రసంగం -
President Obama’s address text:

Thank you, Jill. Dr. Jill Biden has been a teacher for almost three decades and she’s spent most of that time in community colleges. She understands, as you do, the power of these institutions to prepare students for 21st century jobs, and to prepare America for a 21st century global economy. That’s what’s happening right here at Hudson Valley Community College. This is a place where anyone with the desire to take their career to a new level or start a new career altogether has the opportunity to pursue that dream. This is a place where people of all ages and backgrounds – even in the face of obstacles, even in the face of very difficult personal challenges – can take a chance on a brighter future for themselves and their families.

I know that here in Troy, you want and need that chance after so many years of hard times. Communities like this one were once the heart of America’s manufacturing strength. But over the last few decades, you’ve borne the brunt of a changing economy which has seen many manufacturing plants close in the face of global competition. So while all of America has been gripped by the current economic crisis, folks in Troy and upstate New York have been dealing with what amounts to a permanent recession for years: an economic downturn that has driven more and more young people from their hometowns.


I also know that while many have come here promising better news, that news has been hard to come by, despite the determined efforts of the leaders who are here today and many who are not. Part of the reason is that while the people of this city work hard to meet their responsibilities, some in Washington haven’t always lived up to theirs. For too long, as old divisions and special interests reigned, Washington has shown neither the inclination nor the ability to tackle our toughest challenges. Meanwhile, businesses were saddled with ever-rising health care costs and the economy was weakened by an ever-growing dependence on foreign oil; our investments in cutting-edge research declined and our schools fell short; growth focused on short-term gains and fueled by debt and reckless risk led to cycles of precipitous booms and painful busts.

మిగతాది మాఊరి వార్తాపుత్రిక సమించండి పత్రికలో సదూకోండేం!! టైంస్ యూనియన్ వార్తాపత్రిక

8 comments:

 1. చదువు శక్తిని బయటికి లాగదు.చదువు మన మనసును ,ఆలోచనలను, భావనలను,దృక్పధాలను మారుస్తుంది.

  ReplyDelete
 2. Well it all depends on how you take potential as. potential is not just power, its also capability,possibility etc etc and of course education unlocks potential..
  You if you are educated, you can be more capable than what you are, you will have confidence and you can make things possible, atleast there will be a hope that your dreams can come true :)

  ReplyDelete
 3. శక్తి అనేది చాలా వైడ్ పదం అనేది గుర్తించాలి...:)
  అజిత్ కుమార్ గారూ - ధన్యవాదాలు
  వండర్ గరల్ గారూ - ధన్యవాదాలు

  ReplyDelete
 4. మీ కాలేజీ అని తెలిసి దేవెగౌడ నిద్ర పోలేదేమో అనుకున్నా... హన్నా.. గుంతూరన్నా బయ్యం లేదన్న మాట పెతానికి...

  ReplyDelete
 5. మురళి భాయ్
  నువ్వు మరీనూ. దేవెగౌడ యాడికెళ్ళినా ఓ గురకతీస్తాడు. :):)

  ReplyDelete
 6. guru nuvvu cheppe ee RVRJC kalasala echata galadu?

  ReplyDelete
 7. Yes, as Wonder Girl rightly said...'if you are educated, you can be more than what you are..' the question comes to my mind is that What kind of education ? Is that the education that makes a man to get a job in 21st century job market ? I think the inherent meaning in Obama's statement is that he wished the institutions must prepare the students capable of getting a job in the International job market, so very soon he makes his nation a supplier of manpower with a better patent rights. His dream is to make his nation globally strong in economy.That's good ! but...

  It is very regretting that he is conveniently forgetting the need of moral education which is essential to his fellowmen who are committing atrocities against to the civilians.

  Is it going on seriously..no.no.. I drop here.
  However, nice post.

  ReplyDelete
 8. naa blog ni kuda okasari chudandi naanna mi nalaBimaki nenu poti raalenulendi

  ReplyDelete