Apr 5, 2010

టెస్టింగ్ అనగా పరీక్షించుట - కొనసాగింపు - ౨

మొన్నటి టపాhttp://ramakantharao.blogspot.com/2010/04/blog-post.htmlలో ఏందేందో మాట్టాడుకున్నాం.
ఇయ్యాల్టినుండి ప్రతీ టపాలో ఒక్కో ఇషయాన్ని ఇవరంగా సూద్దాం, ఏటంటావ్?
ఈ టపాలో మృదూపకరణ అభివృద్ధి జీవిత చక్రం,మృ.అ.జీ.చ, అనగా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి ఇవరంగా చూద్దాం
ఇది మృ.అ.జీ.చ ప్రవాహ పట్టిక అనగా ఫ్లో చార్ట్ అన్నమాట


పై ప్రవాహాన్ని రకరకాలుగా సాధించవచ్చు. వాటిల్లో అతి పురాతనమైన నమూనాల్లో ఒకటి నీటిప్రవాహ విధానం. ఈ పురాతనమైన విధానాలనే ట్రెడిషనల్ డెవలప్మెంట్ విధానాలు అని కూడా అంటుంటారు.
ఉదా||

ఈ విధానాల్లో, ప్రతీ ప్రక్రియ మధ్యనున్న అంతరాయం, ఒక ప్రక్రియ తనకి ఇటు అటు ఉన్నవాటిని మాత్రమే చూడగలగటం లాంటివి కొన్ని లోపాలు. దానివల్ల వెనక్కివెళ్ళి ఏమన్నా సవరణలు చెయ్యాలంటే క్షష్టం అని ఉద్దేశం.
అట్టానే, పరీచ్చాదశ ఎప్పటికో సివరాకరికి వస్తుందీ ఇధానంలో.
అసలు ఏంఏం తప్పులు ఏఏ దశలో జరగొచ్చూ? ఈ కింద సూడుసరే ఈ సోది దేనికి, మనకి కావాల్సింది, ఇప్పుడు రాంసాఁవి. ఇవ్వాళ్ళా రేపట్లో - వీ అనేది బాగా ఖ్యాతి గడించిన విధానం. దాని గురించిన కధేంటో సూద్దాం.
ఈ విధానాంలో ప్రతీ దశ మిగతాదశలన్నిటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన సంగతి. అలానే పరీక్షావిధానం నిరంతరం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రింద చూడండోసారి -ఓ సారి దీన్ని తొవ్వి ఈ టపాని నుగిద్దాం
పై బొమ్మలో
ఎడంచేతివైపు పైనుండి మృదూపకరణ అభివృద్ధి మొదలౌతుంది.
మొదటి దశ - రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్, దానితోపాటే మొదలయ్యే పరీక్షా ప్రక్రియ యాక్స్పెటెన్స్ పరీక్షా రూపకల్పన, ఈ రూపకల్పనని ఆదరువుగా తీస్కుని చేసే పరీక్షనే యాక్స్పెటెన్స్ పరీక్ష అంటాం.

తర్వాతి దశ - సిస్టం డిజైన్ లేక సిస్టం హై లెవల్ డిజాఇన్ అనగా సిస్టం రూపకల్పన. దీనికి సమాంతరంగా సిస్తం టెస్ట్ రూపకల్పన జరిగుతుంది. దీన్ని ఆదరువుగా చెసే పరీక్షనే సిస్టం టెస్టింగ్ అంటారు

ఆ తర్వాతి దశ - లోలెవల్ డిజైన్ లేక మాడ్యూల్ డిజైన్. ఈ దశలో జరిగే ప్రఈక్షా ప్రక్రియ ఇంటిగ్రాహన్ టెస్ట్ డిజైన్. దీన్ని ఆదరువుగా చెసుకుని జరిపే పరీక్షలనే ఇంటిగ్రేఅషన్ టెస్టింగ్ అంటారు

ఆ తర్వాద్ది - కోడింగ్. ఈ దశలో జరిగే పరీక్షా ప్రక్రియ యూనిట్ టెస్ట్ డిజైన్. ఈ డిజైన్ని ఆదరువుగా చేస్కుని, యూనిట్ టెస్టిం చేస్తారు.

ఇప్పటివరకూ ఎడమచేతివైపున్న దశలు అయ్యాయా. ఇక ఇప్పుడు కుడి చేతివైపుకి వెళ్ళటానికి సిద్ధం. ఐతే ఈ ఎడమ కుడి కలిసే చోట కోడింగ్ జరుగుతుందా. యూనిట్ పరీక్షల డిజైన్ కూడా జరిగిందా. మరి యూనిట్ పరీక్షలను ఎలా చేస్తారూ?
సాధారనంగా కోడ్ రాసినోడే యూనిట్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తాడు. కాబట్టి ఈ రెండు దశలు అనగా కోడింగ్ మరియూ యూనిట్ టెస్టింగ్ తరెంటినీ ఒకే దశకింద జమ చేస్తాం.
అయ్యాక, కుడిసేతివైపు మొట్టమొదటి దశ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. దీనికి మూలం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ డిజైన్.
ఇది అయ్యాక వచ్చే దశ సిస్టం టెస్టింగ్.
ఆ తర్వాద్ది యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అన్నమాట.

వచ్చే టపాలో అసలు టెస్టింగ్ అనగా ప్రఈస్ఖీంచటం అంటే ఏంటీ, ఈ యూనిట్, బీనిట్ బోయినిట్ ప్రఈచ్చలంటే ఏంటీ చూద్దాం.

4 comments:

 1. read it. Since i knew the topic it was easy to understand. kaani topic teliyani vallaki, nakshatrale! :)

  ReplyDelete
 2. Sravya - How is the topic?
  Vijaya garu - Thanks a lot for reading. Please let me know if you feel anything is not clear, view it as a non tester and let me know. :)

  ReplyDelete
 3. టాపిక్ బాగుందండి ! కాని ఆ టెక్నికల్ టెర్మ్స్ ని తెలుగు లోకి మార్చాలంటారా? మొత్తం మీ ఈ సిరీస్ అయ్యాక ఒక ప్రశ్న అడుగుతా :)

  ReplyDelete