Apr 17, 2010

తొంభై రోజుల్లో దుమ్ములేపొచ్చంట మిత్రమా

అమ్రికాలో P90X గురించి ఓ పెద్ద చెప్పాల్సిన పని ల్యా. ప్రతీతోజూ కాకపోయినా అప్పుడో ఇప్పుడో వీడి ప్రకటన వస్తూనే ఉంటుంది.
వీడేమంటాడంటే, ఇంట్లోనే రోజుకి ఓ గంట గనక కేటాయిస్తే, బఱువును శుబ్బణంగా తగ్గించేస్కుని, చక్కటి శరీరాకృతిని పొందొచ్చని.
మొదటి ముప్ఫైరోజులు ఒకరకంగా చేస్తే, శరీరం వాటికి అలవాటైయ్యేలోపు ఇంకో రకంగా మొదలుపెడతాడు.
అలా ముఫై రోజులకొకసారి ప్యాటర్న్ మారుస్తూ శరీరాన్ని సింపేసి సేట సేసేస్తాడన్నమాట.
వీడిలెక్క ప్రకారం ఇంట్లో కావాల్సిన వ్యాయామ సాధనాలు కూడా ఓ పెద్ద ఏమీలేవు, డంబెల్స్, యోగా సాప, పుల్ అప్ బార్ అంతే.
వీడివి మొత్తం పన్నెండు రకాల డీవీడీలు ఉన్నాయి.
P90X - 01 Chest & Back
Targeted strength and definition workout emphasizes two classic upper-body exercises.

P90X - 02 Plyometrics
02 Plyometrics
Explosive jumping cardio routine proven to dramatically improve athletic performance.

P90X - 03 Shoulders & Arms
03 Shoulders & Arms
Potent combination of pressing, curling, and fly movements, that will leave you stronger.

P90X - 04 Yoga X
04 Yoga X
Combines strength, balance, flexibility, and breath work to enhance your physique and calm your mind.

P90X - 05 Legs & Back
05 Legs & Back
Get ready to squat, lunge, and pull for a total-body workout like no other.

P90X - 06 Kenpo X
06 Kenpo X
Intense cardiovascular workout with punching and kicking for endurance, balance, and coordination.

P90X - 07 X Stretch
07 X Stretch
Achieve a higher level of athleticism over a longer period of time, plus prevent injuries and avoid plateaus.

P90X - 08 Core Synergistics
08 Core Synergistics
Build and support multiple muscle groups to build and support the core while conditioning your body.

P90X - 09 Chest, Shoulders & Triceps
09 Chest, Shoulders, & Triceps
Target both large and small upper body muscles to push you to the brink.

P90X - 10 Back & Biceps
10 Back & Biceps
Flex those powerful biceps and focus on toning and tightening these showcase arm muscles.

P90X - 11 Cardio X
11 Cardio X
Low-impact cardio routine that is a fun fat-burning workout that will leave you feeling lean and mean.

P90X - 12 Ab Ripper X
12 Ab Ripper X
Sculpt the six-pack abs of your dreams and benefit your health and physical performance.

మీలో ఎవరికన్నా ఈ వీడియోలు కావాలంటే మీరూ ఇక్కడ నొక్కి, ఈ టొరెంట్ ద్వారా దింపుకోవచ్చు. http://torrents.thepiratebay.org/5276898/P90X_Complete_Disk_Collection_-_www.DietingHub.com.5276898.TPB.torrent
అన్నీ డీవీడీల కలెక్షన్ ఉందీ ఈ టొరెంట్ లో. మొత్తం 7.8GB సైజు.

హా!! అలా కాదు, పైరసి, బొంగూ భోషాణం అనుకుంటే ఇక్కడ http://www.beachbody.com/product/fitness_programs/p90x.do నొక్కండి, కొనుక్కోండి. నూట ఇఱవై డాలర్లు ఈ మొత్తం పన్నెండు డీవీడీల విలువ.
మాక్ స్కెడ్యూల్ -


మనం ప్రస్తుతానికి ఇలా ఉన్నాం.
From essersije

మరియూ
From essersije

ఇదికూడా
From essersije

పిల్లలు దడుస్కుంటారయ్యా అన్నా ఇనట్లా జనాలు. ఐతే ఐందని పెట్టేస్తున్నా ఈ పుటోబులు.
ఇక పై ఎస్సర్సైజులు సేసి అనోసరమైన కొవ్వంతా తీసేసి అవతల్నూకుతా.
మరి నాతో సెయ్యి కలుపుతావా?

4 comments:

 1. తగ్గుడు సంగతొద్దుగాని పెరుగుడు ముచ్చటేదన్నుంటె జెప్పరాదే జల్ది, నాకు శానా పనుంది...

  ReplyDelete
 2. :-)మరి నాతో సెయ్యి కలుపుతావా? meeru elaa baruvu taggaro cheppamante matram cheppaledu meeru. meetho elaa cheyyi kalapatam ?

  Ikkada chinna pillalu nijamgaane dadusukunnaaru,meeru chepthe vinlaa nenu.

  photos ki kaadu, aa lighting effect ki. Erra background avasaramaa cheppandi ?

  ReplyDelete
 3. బఱువు తగ్గటం ఎలా?
  తోందర్లో ఓ పోస్టేస్తా.
  తెఱ ఎఱ్ఱ బట్టానికి కారణం వెలుగు ఎక్కువ కావటమే. అదీ నా ల్యాపీలోంచి తీసా. నెత్తిమీదనే లైటు. నాకు సిన్న దీపాలు నచ్చవు, కానీ అలా అయ్యింది. ఆ మరుసటి వారమే ట్యూబులైటు పెట్టా.

  ReplyDelete