Jul 25, 2011

అతిరాత్ర అగ్నిచయన

athi_657836f.jpg


నాలుగు వేల ఏళ్ళనుండి ఓ పరంపరగా కొనసాగుతూ వస్తున్నది ఈ యజుర్వేదీయ అగ్ని కార్యం. అతిరాత్ర అగ్నిచయన అంటారు దీన్ని. కేరళలోని ఓ మారుమూల ప్రాంతంలో ప్రతీ ఏడాది ఈ కార్యం జరుగుతుంటుంది.

The Atiratra Agnicayana (ati-rātrá agní-cayana "the building up of the fireplace performed over-night") or Athirathram (Malayalam: അതിരാത്രം); the piling of the altar of Agni is a Śrauta ritual of the Vedic religion, the predecessor of modern day Hinduism which is considered to be the greatest ritual as per the Vedic ritual hierarchy.[1] It is also the world's oldest surviving ritual.[2] Its mantras and theological explanations in the Brahmana texts are first attested in the Yajurveda Samhitas (Taittiriya, Kathaka; Vajasaneyi). The practice of this ritual was generally discontinued among Brahmins by the late Vedic period, during the rise of Jainism and Buddhism in India. Nevertheless, a continuous, unbroken 3,000 year tradition has been found to exist among a few Nambudiri Brahmin families in Kerala, South India.

కొందరు శాస్త్రవేత్తలు మరి అగ్ని కదా? పొగ, అది ఇది, వాతావరణ కాలుష్యం అని గగ్గోలుపెట్టేవాళ్ళను ఊరడించటానికి శాస్త్రీయ పద్ధతిలో స్టడి చేసారట ఈ తంతుని.

దానికి సంబంధించిన వార్త ఇదిగో!!

http://www.thehindu.com/sci-tech/article2103881.ece

A 4,000 year old fire ritual conducted in the remote village in Kerala in April this year has a positive impact on the atmosphere, soil and other environment effects, according to scientists who are now ready with their findings.

The "Athirathram" ritual held on April 4— 15 at Panjal village in Thrissur district was the focus of a detailed study by a team of scientists led by Prof V P N Nampoori, former director of the International School of Photonics, Cochin University of Science and Technology.

The scientists had focused on the fire ritual's scientific dimensions and impact on the atmosphere, soil and its micro—organisms and other potential environmental effects.

The yagna seems to have accelerated the process of seed germination and also the microbial presence in air, water and soil in and around the region of the fire ritual is vastly diminished, according to a statement released by the Varthathe Trust, who organised the ritual.

The team had planted three types of seeds — cowpea, green gram and Bengal gram — on all four sides of the ritual venue at varying distances. They found that the growth was better in case of pots kept closer to the fire altar.

This effect, the study says, was more pronounced in the case of Bengal gram with growth about 2,000 times faster than in other places.

According to Nampoori, sound is a vibration and continuous positive vibrations through chanting, accelerates the process of germination.

"The findings would not only help dispel superstitious notions associated with Vedic rituals but also help in continuation of such tradition for the betterment of nature and the environment," says Nampoori.

He added that further research on the phenomenon were on which could prove that some bio—amplifier generated in the atmosphere because of the ritual, had a selective effect on Bengal gram.

4 comments:

 1. /microbial presence in air, water and soil in and around the region of the fire ritual is vastly diminished/
  :) Naturally! If it is only around the region of the fire, what is new in that?! Similar effect can be seen with nuclear leak/bomb explosion, I think.

  How it is different from using a pesticide, unless it is selective in killing only harmful germs, leaving germs that help agriculture.

  Please elaborate further.

  ReplyDelete
 2. >>Snkr
  అయ్యా!! నేను శాస్త్రవేత్తను కాదు. నా మతం నాకు చెప్పిన కార్యాలను గుడ్డిగా నేర్చుకుని అమలుజరుప ప్రయత్నించే ఓ సాధారణా హిందువుని.
  పై దాంట్లో తమకి ఏవైనా సమస్యలు ప్రశ్నలు లేక వేరే ఏవిధమైన సమాచారం కావాలన్నా హిందూ పత్రిక వారినో లేక పై కార్యం జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ప్రయోగాలు చేసిన శాస్త్రవేత్తలనే కలుసుకుని మీ సామ్దేహ నివృత్తి చేస్కోగలరు.
  నేను సమాచారాన్ని సేకరించి ఇక్కడ పెట్టిన సమాచార హరుణ్ణి మాట్రమే.
  -ధన్యవాదాలు.

  ReplyDelete
 3. నేనూ అంతే, నమ్మకంతోకొన్ని, విధిలేక కొన్ని, మనవారి మనోభావాలు దెబ్బతింటాయేమో అని కొన్ని చేస్తాను. దేవుడు చేయమని అడగడు, కాని సమాజం కోసమైనా చేయాలి, తప్పదు.
  ఈ మాయదారి సైన్స్ తోక పట్టుకుని విశ్వాసాలను ఈదాలనుకుంటే ... ఇప్పటికి బానే వుంటుంది, ఆ తరువాత ఈక్వేషన్లేసి పరిమితులు(limits, conditions) విధిస్తారు. h/n -->God as n--> zero, where h is Plank's constant అని నిరూపించేశారనుకోండి... లేని పరేషాని! :D

  ఈరోజు ఒక రిపోర్ట్, రేపు ఖండిస్తూ ఇంకో PhD... నమ్మలేమండి. అందుకే... దేని కదే... రెంటినీ కలిపి కొడితే డేంజరే :)

  ReplyDelete
 4. >>దేవుడు చేయమని అడగడు, కాని సమాజం కోసమైనా చేయాలి, తప్పదు.<<
  నేను నాకోసం మాత్రమే చేస్తాను. నాకు చెయ్యాలనిపిస్తేనే చేస్తాను.

  జై హింద్

  ReplyDelete