May 6, 2010

రాజన్ నాగేంద్ర


రెండు వారాల క్రితం, ఈనాడు టీవీలో పాడుతా తీయగా కార్యక్రమానికి రాజన్ ముఖ్యఅతిధిగా ఓ రెండు ఎపిసోళ్ళు ప్రసారం అయ్యయి. రెండో ఎపిసోడ్లో పార్టిసిపెంట్స్ పాడిన కొన్ని పాటలు ఇవి -

చినుకులా రాలి నదులుగా సాగి వరదలై పోయి కడలిగా పొంగు
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ నీ పేరే నా ప్రేమ

చినుకులా రాలి..నదులుగా సాగి..
వరదలై
పోయి..కడలిగా పొంగు..

నీ ప్రేమ..నా ప్రేమ.. నీ పేరే ప్రేమ...

నదివి
నీవు..కడలి నేను..
మరచిపోబోకుమా
..మమత నీవే సుమా...!


చినుకులా
రాలి..నదులుగా సాగి..
వరదలై
పోయి..కడలిగా పొంగు..
నీ
ప్రేమ..నా ప్రేమ.. నీ పేరే ప్రేమ...!


ఆకులు రాలే వేసవి గాలి.. నా ప్రేమ నిట్టూర్పులే...
కుంకుమ
పూసే వేకువ నీవై.. తేవాలి ఓదార్పులే...
ప్రేమలు
కోరే జన్మలోనే నే వేచి ఉంటానులే...
జన్మలు
తాకే ప్రేమను నేనై నే వెల్లువౌతానులే.. వెల్లువౌతానులే...!

హిమములా
రాలి.. సుమముల పూసి...
ఋతు
వులై నవ్వి.. మధువులై పొంగి...
నీ
ప్రేమ..నా ప్రేమ.. నీ పేరే ప్రేమ...
శిశిరమైనా
.. శిథిలమైనా.. విడిచిపోబోకుమా.. విరహమైపోకుమా...!


తొలకరి
కోసం తొడిమను నేనై.. అల్లాడుతున్నానులే...
పులకరమూదే
పువ్వుల కోసం.. వేసారుతున్నానులే...
నింగికి
నెల అంటిసలాడే.. ఆ పొద్దు రావాలిలే...
పున్నమి
నేడై.. రేపటి నీడై.. ఆ ముద్దు తీరాలిలే.. తీరాలు చేరాలిలే...
!

మౌనమై
వెలసి.. గానమై పిలిచి...
కలలతో
అలసి.. గగనమై ఎగసి...
ప్రేమ.. నా ప్రేమ.. తారాడే మన ప్రేమ...
భువనమైనా
.. గగనమైనా.. ప్రేమమయమే సుమా.. ప్రేమ మనమే సుమా...!


చినుకులా రాలి..నదులుగా సాగి..
వరదలై
పోయి..కడలిగా పొంగు..
నీ
ప్రేమ..నా ప్రేమ.. నీ పేరే ప్రేమ...
నదివి
నీవు..కడలి నేను..

మరచిపోబోకుమా..మమత నీవే సుమా...!


-----------------------------------------------------
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా...

మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
ముసి ముసి నవ్వులలో గుస గుస లాడినవే...
నా తొలి మొజులలో నీ విరజాజులై
ముసి ముసి నవ్వులలో గుస గుస లాడినవే...
నా తొలి మోజులలో నీ విరజాజులై

మిస మిస వన్నెలలో మిల మిల మన్నవిలె
ఈ బిగి కౌగిలిలో జాబిలి రాత్రులే
కాటుకలంటుకున్న కౌగిలింత లెంత వింతలే
మనసులు పాడే మంతనమాడే ఈ పూట జంటగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా...
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా

హాహా....హాహా.......ఆ.......
తొలకరి కోరికలే తొందర చేసినవే
ఈ విరి సెయ్యకే ఆవిరి తీరగా
తొలకరి కోరికలే తొందర చేసినవే
ఈ విరి సెయ్యకే ఆవిరి తీరగా
సొగసరి కానుకలే సొద పెడుతున్నవిలే
యే తెర చాటునో ఆ చెఱ వీడగా..
అందిన పొందులోనె అందలేని విందులీయవె

కలలిక పండే కలయిక నేడే కావాలి వేడిగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా...
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా
మమతలు వేయిగ పెనవేయి నన్ను తీయగా...
మల్లెలు పూసే వెన్నెల కాసే ఈ రేయి హాయిగా


-------------------------------
వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా
తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా
తనువు తహతహలాడాల
చెలరేగాల
చెలి ఊగాల ఉయ్యాలలీవేళలో
వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా

ఓ ఓ ఓ తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా

ఊపిరి తగిలిన వేళ నే ఒంపులు తిరిగిన వేళ
నా వీణలో నీ వేణువే పలికే రాగమాల
ఆ ఆ ఆ ఆ లలలా ఆ ఆ
చూపులు రగిలిన వేళ
ఆ చుక్కలు వెలిగిన వేళ
నా తనువున అణువణువున

వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా
తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా

ఎదలో అందం ఎదుట
ఎదుటే వలచిన వనిత
నీ రాకతో
నా తోటలో
వెలసే వన దేవతా
కదిలే అందం కవితా
అది కౌగిలికొస్తే యువతా

నవతా... నవ్య మమత ఆ ఆ
వీణ వేణువైన ||

తనువు తహతహలాడాల
చెలరేగాల
చెలి ఊగాల ఉయ్యాలలీవేళలో
వీణ వేణువైన సరిగమ విన్నావా
తీగ రాగమైన మధురిమ కన్నావా
-----------------------
మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సాగర మధనం అమృత మధురం
సంగమ సరిగమ స్వర పారిజాతం

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం
యే రాగమో ఏమో మన అనురాగం వలపు వసంతానా హృదయ పరాగం
యే రాగమో ఏమో మన అనురాగం వలపు వసంతానా హృదయ పరాగం
ఎదలోయలలో నిదురించిన నా కోరిక పాడే కోయిల గీతం
శతవసంతాల దశ దిషాంతాల సుమ సుగంధాల బ్రహ్మార నాదాల
కుసుమించు నీ అందమే విరిసింది అరవిందమై కురిసింది మకరందమే

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం

జాబిలి కన్నా నా చెలి మిన్నా పులకింతలకే పూచిన పొన్నా

కానుకలేమి నేనివ్వగలను కన్నుల కాటుక నేనవ్వగలను
పాల కడలిలా వెన్నెల పొంగింది పూల పడవలా నా తనువూగింది
ఏ మల్లెల తీరాల నిను చెరగలనో
మనసున మామతై కడతేరగలనూ

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం

కురిసే దాకా అనుకోలేదు శ్రావణ మేఘమనీ
తడిసే దాకా అనుకోలేదు తీరని దాహమనీ
కలిసే దాకా అనుకోలేదు తీయని స్నేహమనీ

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సాగర మధనం అమృత మధురం
సంగమ సరిగమ స్వర పారిజాతం

మానసవీణా మధుగీతం
మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం


అంతక ముందు ఎపిసోడు, ఈ ఎపిసోడు రెంటిలో, పంతులమ్మ అనే సినిమానుండి రెండు పాటలు వచ్చాయి ముందుకి.
ఎడారిలో కోయిలా
మానసవీణా మధుగీతం

పంతులమ్మ సినిమాకి దర్శకుడు శ్రీ సింగీతం శ్రీనివాస రావు.

ఈ సినిమలో పాటలన్నీ హిట్ అనుకుంటా. పై రెండు, మూడోపాట నాకు అత్యంత ఇష్టమైన పాట.
సిరిమల్లె నీవే

విరిజల్లు కావే
వరదల్లె రావే
వలపంటె నీవే
ఎన్నెల్లు తేవే
ఎదమీటి పోవే

ఎక్కడన్నా దొరికితే చూడాలి ఈ సినిమా.

ఇంతవరకూ బాగనే ఉంది కానీ, ఈ క్రింది కధ చదివాక, మనసు వికలమైంది.
రాజన్ నాగేంద్ర, వీరిద్దరూ సోదరులు.
దాదాము మూడొందల డెబ్భై సినిమలకు సంగీతం అందించారు.
వీరిద్దరీ మరియూ డా॥ రాజకుమార్ ల కాంబినేషన్లో అనెక హిట్ సినిమాలు వచ్చాయి.
నాగేంద్ర చనిపోయిన సంఘటన వివరాలు ఇవీ -
ఎవరిసినిమలకైతే సంగీతం అందించారో, ఆయన [డా।। రాజకుమార్] కిడ్నాప్ అయినప్పుడు జరిగిన బందులో నాగేంద్రకి ఆహారం అందలేదట.
సోదరుడు రాజన్ మోసం చేసాట్ట.
చనిపోయే నాటికి Rs 141 ఉన్నాయట ఆయన అకౌంటులో.

Nagendra's death

Nagendra, who gave Kannada cinema some of its most memorable hits, died in Bowring hospital at Bangalore on November 4th 2000. The man who, with brother Rajan, gave us flowing, rich scores, died a near pauper, with a bank balance of Rs 141 (a little more than three dollars). Their songs get the maximum requests on All India Radio, bringing in more royalties for recording companies than other composers.

Nagendra was admitted to Bowring Hospital for treatment of hernia three months ago. He later developed complications because of his high blood pressure and diabetes. His wife, carrying lunch for him when he was recuperating, couldn't reach the hospital because of the September 28 bundh prompted by Rajkumar's kidnapping. His condition got worse and he suffered a stroke.

For someone who had composed hit music for 335 films, Nagendra was in deep financial distress. He reportedly told his wife that he preferred a general ward, and that she should not seek help from the government. Hai Bangalore, the mass circulation Kannada tabloid, alleged in an article two weeks ago that Rajan had cheated the fiercely self-respecting Nagendra of his share of whatever money they had earned together.

Some composers, playback singers and live band singers who make a living by singing Rajan-Nagendra songs visited him in hospital, but there were no signs that anyone had given him any money.

Nagendra leaves his wife, his mother and a 12-year-old son. When a reporter met her at hospital, she is quoted to have said that Rajan had always handled all the finances and cheated her husband of his fair share.


4 comments:

 1. ఎంత బాధాకరమైన విషయం
  పికాసా బొమ్మలని అన్నేన్ని డాలర్లు పెట్టి కొనే మన భారతీయులు సహాయం అనే పదం వచ్చేసరికి చేతులు దులిపేసుకుంటారు
  మీడియా కూడా ఏది చూపించాలో ఏది చూపించాకూడదో తెలియదు
  సహాయం కోసం కాకపోయినా తన పరిస్తితి ని చూపించకపోవడం వల్లనే ఇలా జరిగుందోచ్చు
  వాళ్ళ అన్న చేసింది మాత్రం దారుణం

  ReplyDelete
 2. This example(if true) tells artistic talent and deceit and cruelty can coexist in a person

  ReplyDelete
 3. Iam broken by this 'news'. I didn't know anything about the death of Nagendra. A great music director...with a bank balance of Rs 141...'hard to believe' fact because his brother and co music director Rajan is well off. But I still donot know whether to believe this.

  ReplyDelete