Mar 22, 2012

ఏది నిజం? ఏది మాయ?

వేదాంతి వెంట ఒక ఏనుగు తరుముతుంటే, అతడు తప్పించుకోడానికి పరిగెడుతున్నాడు. అప్పుడు అతనికి ఎదురైన ఒక సామాన్యుడు. :
స్వామీ అంతా మాయ అన్నారుగదా మరి ఏనుగు మిథ్య అయితే తమరు పరుగెత్తడం దేనికి అని సందేహం వెలిబుచ్చాడు. గోచీ చేతబుచ్చుకుని రొప్పుతూ, పరిగెత్తడం కూడా మిథ్యే నాయనా అన్నాడట !
ఇంతకూ ఏది నిజం ? ఏది మాజిక్ ?


అదన్నమాట!! ఏనుగు తరువుతున్నది కేవలం వేదాంతినే, ఏనుగులు సామాన్యుడిని తరవవు. అంచేత, ఏనుగు తరువుకుంటూ వస్తున్న వేదాంతిని, నింపాదిగా, హాయిగా అలా నిల్చుని ఏటి వేదాంతీ అని అడుగుతున్నాడన్న మాట సామాన్యుడు.
తరువుతున్నది ఏనుగు - భౌతికాంగా కనిపిస్తున్నదా?
*మరి ఏనుగు మిథ్య అయితే?* అంటారేవిటీ ఇన్నయ్యగారు?
ఫండమెంటల్స్ లోనే తప్పటడుగులు వేసి ఇదే జీవితం అనే మిథ్యా ప్రపంచంలో విహరిస్తూ ఏనుగులు కేవలం వేదాంతులనే వెంటాడతాయనుకుంటూ అనువాదాలు పుంఖానుపుంఖాలు గోచీ ఊడగొట్టుకుని మరీ ప్రచురించి ప్రయోజనం ఏవిటీ?
సరీసృపాలు అంటే డైనోసార్లా?
ఉన్నదంతా నిజం అని ఎలా చెప్తారూ?

మరి మాజిక్, మాయ సృష్టి సంగతేమిటి.. వేదాంతులు చెప్పే సంగతులేమిటి?
మాజిక్కుకీ వేదాంతానికి సంబంధం ఏవిటయ్యా ఇన్నయ్యా?
ఆధ్యాత్మిక వ్యాపారమా? భలే ఉందే!! నక్షత్రాలు జ్యోతిషాలూ అంటూ మీ సంతతి వార్తాస్రవంతుల్లో కాలమ్స్ వ్రాయటం వ్యాపారం కాదు. ఆధ్యాత్మికత, వేదాంతాం మాత్రం వ్యాపారం అవుతుంది.

మరికొందరు ప్రేక్షకుల బలహీనతను ఆసరాగా తీసుకొని, దైవం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, యిత్యాదులు అల్లేస్తారు. క్రమంగా మోసాల గూడు కడతారు. అది మానవ ద్రోహం.

చదువరుల బలహీనతలను ఆసరాగా తీస్కుని వార్తాపత్రికలలో జ్యోతిషాలను వ్రాయటం కూడా మోసమే కదా? మానవ ద్రోహమే కదా? ఎందుకు ఇలా ద్రోహం చేస్తున్నారు ఇన్నయ్యగారూ?

సైన్స్.లో ఎంతో మాజిక్, మాయవుంది. దానిని పొరలుగా విప్పి చూపుతుంది. అది మానవ ప్రయోజనం. ప్రకృతిలో జరిగిన జరుగుతున్న క్రమ మార్పుల్ని గ్రహించిన ఛార్లెస్ డార్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం చెప్పాడు. సహజంగా ఎంపిక చేసుకుంటూ మార్పులు జరిగే తీరు ఓపికగా గ్రహించి, చూపాడు. దీని వెనుక దైవసృష్టి వున్నదంటూ, పవిత్ర గ్రంథాలు రాసి, జనాన్ని మానసిక దాసులుగా మార్చేశారు.
ఆహా!! ఎన్నాళ్ళకు ఒక్క నిజాన్ని ఉటంకించారు. నిజ్జం. డార్విన్ దేశపు పవిత్ర గ్రంథాలు జనాన్ని మానసిక దాసులుగా చేసాయి, చేస్తున్నాయి. అంతటితో ఆగక, హైందవ రాజ్యాన్ని ధనాశతో మార్చేస్తున్నాయి, తమవైపుకి తిప్పుకుంటున్నాయి. మీబోటివాళ్ళు దాన్ని అడ్డుకోక, సహకరిస్తున్నారు.

ఇప్పుడిప్పుడే ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్రీయ నిజాలు ఆ భ్రమల్ని మాయల్ని తొలగిస్తూ పోతున్నది. దీనికి మరెంతో కాలం పట్టొచ్చు.
ఎక్కడదకా వచ్చిందేవిటీ? వాషింగుటన్ను దాకా వచ్చెనా?
http://innaiahn.blogspot.com/2012/03/blog-post_20.html

1 comment:

  1. మీకూ, మీ కుటుంబసభ్యులకూ నందననామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

    ReplyDelete