Sep 24, 2008

తాను మునుగుతూ..

తాను మునుగుతూ పక్కనోళ్ళని ముంచేదేది?

అర్ధం కాలా?

ఆలోచించండి..

బుర్రకి పదును పెట్టండి..

ఇప్పటి ప్రపంచ కాలమాన పరీస్తితుల్లో..

ఎలిగిందా లేదా?

సరే, నేనేజెప్తా....

తనుమునుగుతూ పక్కనోళ్ళని ముంచేది..

"అమెరికన్ ఎకానమి"

3 comments: