Jul 10, 2008

హెచ్1-బి జీవితం

నాకూ నా మితృడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ...


నేను: శ్రీ-ని ధరించువాడు = శ్రీధరుడు!! అంటే లక్ష్మీ దేవి కి ఈశ్వరుడు = పతి = లక్ష్మీ పతి... ధనమును తన ఇంట కట్టి వేసినవాడు..
మితృడు: హ హ హ
నేను: కాబట్టి మొత్తం అంతా నువ్వే తీసుకోకుండా(అనుభవించకుండా) మాకు (నాబోంట్లకు= నాబోటి వాళ్ళకు) కూడా ఆ లక్ష్మీ దేవి కటాక్ష్మం ప్రసాదించు నాయనా
మితృడు: నువ్వు already లక్ష్మీపుత్రుడివే కదా
నేను: అలా కొట్టావా దెబ్బ!! నీదెగ్గర దాపరికం దేనికి..ఇక్కడ పెళ్ళాం పిల్లలతో జీవించాలి అంటే, అదీ హెచ్-1 మీద, చాలా కష్టం తమ్మీ....
సివరాకరికి మిగిలేది ఏమిలేదు....
దూరపు కొండలు నునుపు అని..అక్కడ అనుకుంటాం.. డబ్బు డబ్బు అని.. కానీ ఇక్కడ గాడిద బతుకు,
మితృడు: అన్నయ్యా నువ్వు సినెమాలకు దిఅలాగులు రయొచ్చు సూపెరు
నేను: ఇంకా సెపుతా ఇనుకో!! ఇక్కడ, ఇంసూరెన్సు అని ఒక పెద్ద మహమ్మారి ఉంటుంది..దానికి ఎంతకట్టినా సాలదు!! ఇంకా ఇంకా ఇంకా అని జపం సేస్తుంటుంది
అలానే క్రెడిట్టు సెరిత్ర అని ఒకటుంటది...మనకి కొత్తగా ఇక్కడకి వస్సినప్పుడు అది ఉండదు..కాబట్టి, క్రెడిట్టు కార్డు గట్రా ఏమి రావు.లోను రాదు. కారు కొనలేము..కొన్నా ఎక్కువ ఇ.యం.ఐ కట్టాలి.
ఇలా సగం జీవితం దొబ్బుతుంది బాబు..బాబు..కాబట్టి..నాయనా కొంచెం ఆ ధన లచ్చిమి ని ఇటు ఒక్కసారి...నాయనా ..ఒక్కతడవ మాఇంటికి పంపు!! ఏదో పేదోడ్ని..కూసింత కనికరం సూపించు నాయనా...
మితృడు: ఇంకా మీ వాడు బడికి కి పొవటం లేదా?
నేను: మీ ఇంట్లో నే కట్టేసుకుంటే మాలాంటి పేదోళ్ళ జీవితం..కొంచెం కనికరం సూపించు.. సిన్నోడా!!
మితృడు: వెల్తేవాడికి కూడా ఖర్చు పెట్టాలి కదా?
నేను: లేదు తమ్మి...5 సంవత్సరల లోపు ఐతే జేబుకి సిల్లు...5 దాటినాక ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ
మితృడు: ఒహో..అదొకటుందా
ఇప్పుడు ఇంకా దెలివరి కూడ ఉందేమో కదా మరి ..అంతా ఇన్సురెన్సు కవరు చేస్తుందా
నేను: ఉంది..ఇట్టాంటి విసిత్రాలు తెల్లోడి దెగ్గర సానా ఉన్నాయి
మితృడు: లేకుంటే మనకు ఏమన్నా ఖర్చు ఉంటుందా
నేను: ఇంసూరెంసు కవరు సేస్తుంది..మనం 20% పెట్టుకోవాలి..నేను మొత్తం 700 పెట్టుకోవాలి.కట్టేసానుకూడా. అయితే అది మనం తీసుకునే ఇంసూరెన్సు మీద ఉంటుంది...
మితృడు: ok ok
నేను: ఎంత సెట్టుకి అంత గాలి అని...
మితృడు: హ హ హ
నేను: మనకి ఒక మొగుడు ఉంటాడు ఇక్కడ...వాడినే యంప్లాయరు అంటారు..మన ఈ పాపపు జీవితం వాని సేతిలో కీలుబొమ్మ...మనం మనల్ని గంగిరెద్దు లా ఊహింసుకోవాల..ఆడు గొట్టం ఊత్తుంటడు..మనం ఆడుతుండాల...ఇన్సూరెంసు కింద గ్రూపు ఇన్సూరెన్సు అని కడతడు..వాని దయ మన ప్రాప్తం.
మితృడు: monthly atleast ఒక 2000$ మిగలవంటవా ...all expenses తీసేస్తే
నేను: అది ఆధారపడి (IT DEPENDS )..
నువ్వు ఎక్కడ పని సేస్తున్నవ్, అంటే ఏ ఊరు..ఏవాడా, ఓ సిన్నోడా, మీద ఆధారపడి ఉంటది...ఒక పడక ఇల్లా, రెండు పడకల ఇల్లా, దానికి ఎన్ని విశ్రాంతి గదులు (రెష్ట్ రూం) ఉన్నాయి.. వీటిని బట్టి అద్దె..
వి-4, వి-6, వి-8 బట్టి కారు, దాన్ని బట్టి కారు లోను..
మితృడు: కరెక్టేలే ...అదీ కాక మన కి చేతి వటం కూడా ఎక్కువే
నేను: దాన్ని బట్టి కారు ఇన్సూరెన్సు
మితృడు: అంతా లింక్ అన్నమాట
నేను: అదేకదా!!! వాల్-మార్టు అని ఒక రాచ్చసి ఉంటది..దానికి ఎల్లినావనుకో 100 సమర్పయామి..ఏంటో దానికి దెగ్గరకి వెల్తే ఒకపట్టాన వదల్దు..మనల్ని ముక్కు పిండి మరి కొనిపిస్తుంది
మితృడు: హ హ
నేను: అలా..ఏది సూసినా కమ్మగా, ఇప్పుడే మార్కెట్టులోకి వచ్చిన దొరసానిలా రా రా అని పిల్స్తుంటది...
ఎళ్ళినవనుకో..జేబుకి సిల్లు...
రెండు సూటుకేసుల్తో యళతాం క్లైంటు దెగ్గరకి...అది 3 పడకగదులు అయి కూర్సుంటుంది
మితృడు: :):):)
నేను: లాక్కోలేక, పీక్కోలేక...అమ్మలేక మొయ్యలేక, మింగలేక కక్క లేక...గిల గిల గిల కొట్టుకోవాల్సిందే దానెంకమ్మ!! నాయాల్ది...తెల్లోడు భలే తెలివైనోడు
డబ్బులిస్తడు..కర్సు పెట్టిస్తడు...

3 comments:

 1. excellent cheppav baaachi....edhanna konalante malli deeni ela ammaaala ani kooda alochichalsindheeee

  ReplyDelete
 2. H1B jeevithanni klupthanga oka yaasalo seppavu bhayya....gr8. H1B meeda evo kalalu kane vallaki idi oka manchi curtain raiser.

  ReplyDelete
 3. Simply Super... Quite informative.

  Ananth

  ReplyDelete