Sep 16, 2013

మీరేవంటారూ?

ప్రవాసభారతీయుల మనసుల్లో  ఎన్ని ప్రశ్నలో. సరిగ్గా సమాధానం దొరక్కా, మింగలేక కక్కలేక లాక్కోలేకా పీక్కోలేక మానసికంగా  ఎన్ని అవస్థలుపడతారో. అసలు అమెరికా  ఎందుకెళ్ళాలటా అంటారు కొందరు, అది వాళ్ళు వెళ్ళనంతవరకే. అదే  అవకాశం వారికొస్తే వెళ్ళటానికి వెనుకాడరు. అదలా ఉంచితే ఒకతని ప్రశ్నలు దానికి మరొకతని సమాధానం ఇక్కడ పెడుతున్నా. మీరేవంటారో చెప్పండి?
Question by someone
Sorry to post this here, but since there are many knowledgeable people here wanted to get some honest feedback. I am planning to move back to india by next year (no hope of GC anytime soon) and with one salary (Wife doesn't work) it is getting pretty tough to get by. I also have one daughter who is 2 yrs old. I have around 30 lakhs in savings which i plan to save in an indian bank and settle down with the interest i receive for monthly expenses. I do not plan to work a 9 - 6 job in india but open up some kind of small business and work part time. The point being to spend more time with my daughter and parents who are getting old.

My questions are

1) Is 30 lakhs savings in a bank enough initially to survive for 6 - 12 months without work. I have my own house in india so rent will not be an issue. What kind of average monthly expenses can i expect including education fees etc.
2) What kind of small business would you recommend opening in india. I am thinking of something like a travel agency or a taxi service. At some point if business does well i can employ some people to run it.
3) In future if i plan to return back to US, and if the dates are beyond my PD would i be able to apply for my GC even though i had left my employer?
4) Will education expenses be a problem for my kid since she is a US citizen?
5) Can i withdraw all the money from my 401k before leaving and should i close all my bank accounts and credit cards before i leave or is it ok if i just leave them as it is after clearing all balances and dues?

This is a big decision for me and i have given myself one year to clear out any issues before leaving for good. Are there any other things i need to do before i leave?

Thanks

ANSWER from someone
I completely agree with other about all the factors of going back to India is practically impossible. I am not saying you can't do it, but Maybe only 1 in 1000 can do that. I also would like to add few things:

1. getting things done like license, bank stuffs etc is so inconvenient, you will start missing US.
2. If you are from bombay, pune, banglore, you will end up spending 3-4 hours in commute only. How will you spend your time with family?
3. Trust me I am not exaggerating but if you have already spend enough years here, you will hate summer in India.

The only key factor for which I will support " the questioner" is his aging parents. There is no better pleasure in life then staying with your aging parents specially when they need you. If this is the case never think twice of going back to India, just go with open mind. If that was not the case, I would have never recommend to go back

Also people always have bad attitude about India (unfortunately includes me also ;)) but I want to point out some good sides also.
1. If you have a big family in India and you are social person, India is the place.
2. Who doesn't miss food of India :)
3. If you work in IT company, you will enjoy the food whole day. I remember one of my friend mentioned, he gets served hot tea and biscuits in the morning, ;) then the lunch and snacks ;) wowww. better than crapy subs and sandwiches here ;)
4. Things are expensive thee days but at the same time you get good pay also. One of my friends has a package of 22 lakhs which be believes is good enough specially he doesn't have any PMI ;)
5. You get maid to do everything ;) Here we fking spend our weekends on grocery, laundry, etc ;)

Bottom-line, if your parents are old and sick and needs you, just go.
If not think twice, thrice before going ;)

5 comments:

 1. Completely agree with the above said answer...but there r ppl who feel the other way...my cousin earns 25 L per annum,has a own flat and has maids including a cook ,still feels bad for having to stay in India....so go with open mind and never repent for the decision...

  ReplyDelete
 2. ఇవన్నీ నేను ఎంప్లాయీ ని కాదు కాబట్టి నాకు తెలీదండీ! కానీ నా దేశంలో నా వూర్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్న శాంతి, భద్రత నాకు ప్రపంచంలో ఇంక ఎక్కడ ఉన్నా ఉండవు. ఎన్నాళ్ళున్నా ఇది నాకు పరాయి దేశమే! నేను పరాయి దాన్నే ఇక్కడ! ఇదొక్కటే చెప్పగలను

  ReplyDelete
 3. నేను అక్కడి నుండీ ఇక్కడికి వచ్చాను కొద్ది కాలం క్రితమే, నాకు తెలిసినంత వరకూ చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తాను.

  30 లక్షలు ఈ రోజుల్లో దేనికీ సరిపోదు, అది కూడా అతను ఉద్యోగం చెయ్యకుండా గడపాలి అనుకుంటే. నెలకి ఇరవై వేల వరకూ వడ్డీలు వస్తాయి, కానీ ధరలు రెక్కలు కట్టుకుని సామాన్యులకి చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి, అందువల్ల నెలకి కనీసం లక్ష రూపాయల ఆదాయం లేనిదే దుర్భరంగా ఉంటుంది జీవితం

  ఇకపోతే సొంత వ్యాపారం, సామాన్యులని చేరగలిగే ఏ వ్యాపారమైనా బాగుంటుంది కానీ టాక్సీ లు గట్రా అంటే investment ఎక్కువా returns తక్కువా.

  ఈ మధ్య కాలంలో పెరుగుతున్న నేరాల దృష్ట్యా రెండేళ్ళ పసి పిల్ల ఐనా కూడా ఎవరిని నమ్మి వదిలే రోజులు కావు, అంటే ఈ దేశం అయినా ఇదే పరిస్థితి కానీ ఈ మధ్యకాలం లో అక్కడ ఈ భయం కాస్త పెరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న చాలా సౌలభ్యాలు అక్కడ ఉండవు అన్నది నిజ్జంగా నిజం

  కానీ, అక్కడ ఉన్న బ్రహ్మాండమైన బలం మనవాళ్ళ మధ్యలో ఉండటం. అక్కడ పెరిగిన పిల్లలకీ ఇక్కడ పెరిగిన/పెరుగుతున్న పిల్లలకీ చాలా చాలా తేడా ఉంటుంది. మాటలు చాలా త్వరగా నేర్చుకుంటారు. నలుగురిలో చాల త్వరగా కలిసిపోగలరు. బామ్మ తాతలతో చుట్టు పక్కల నలుగురితో కలిసి పెరిగిన పిల్లలు మానసికంగా చాలా ధృడంగా ఉంటారు, ఇక్కడ పిల్లలకి భాష నేర్పించగలం, పండగలూ చేసుకోటం నేర్పించగలం కానీ మన అన్న భావనని మాత్రం నేర్పించలేము. ఆ తేడా ఇప్పుడు కాదు కానీ ఒక 10-15 యేళ్ళ తర్వాత మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది (అలాంటి పట్టింపులు ఉన్నవారికి మాత్రమే సుమా). మన వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చుని పప్పు అన్నం తిన్నా ఉండే సుఖం దేశం కాని దేశం లో ఎంత గొప్పగా బ్రతికినా దొరకదు అనిపిస్తుంది నాకు.

  కేవలం 30 లక్షల capital income తో వెనక్కి వెళ్ళాలి అది కూడా ఉద్యోగం చెయ్యకుండా అనే నిర్ణయం కాస్త ప్రమాదమేమో మరి

  ReplyDelete
 4. I returned to HYD, India 4 years back, after staying in USA for 11 years and with GC. Here're my answers based on my experience

  1. If you want to live without job for 5-6 months, you must set aside 3 lakhs for that, which means you'll be left with 27lakhs. Since your kid is only 2 years old, there'll be no school expenses for this 5-6 months. Since you've your own house (assuming it is in HYD), a monthly expense of rs50000 is comfortably enough, if you want to live in HYD. If you only want to use the interest from your 30lakhs, that'll just not be enough in HYD. You could rent out your home and live in a smaller place, where you could get some additional income thru rent. However, if your own house is in a smaller town, you might be able to 'survive' (I don't mean a 'very comfortable life' here) on the interest alone.

  2. Deciding on what business you can do, is not something you can decide from USA. You should do that after returning to India and surveying a few businesses you're interested in and that you think you can do. You can also start small scale industries that the government is encouraging these days.

  3. Can't answer this since I've no knowledge on these procedures.

  4. Education expenses are not dependent on whether your kid is a US citizen or Indian citizen. If you want to put your kid in 'international' schools, you should expect a minimum fee of rs150000 per year. The other extreme is the Govt schools (some are still doing good, depending on the town/area), where the fees are really minimal.

  5. You can withdraw all your money from 401K and close your bank accounts, credit cards etc. However, if you want to maintain credit history and also show your 'intent to return to USA', you must maintain atleast one bank account (with minimum balance, of course).

  As someone said above, staying with your parents and having your kid grow up in their presence, is the best part of returning to India. If you try to compare life in USA with that of India, you could never be happy :) Life in India is enjoyable in its own unique way.

  Sudheer

  ReplyDelete
 5. It is very difficult to give u road map unless more information is given. Your style of living etc. I am aged 74 and living in a village. Do u want to settle in a village if so contact mi and I shall guide u. u can find my mail address at my name in my blog. with best wishes.
  http://kastephale.wordpress.com

  ReplyDelete