Mar 14, 2023

ఏం పాట వింటున్నా?

ఏం పాట వింటున్నారూ? అని ఇందక ఒక tweet చూసినాను.

మెదదు పొరల్లో ఏవో తెలియని కొన్ని మెదడుకంపనలు ప్రకంపనలు.

ఏం పాట వింటున్నా?

అనేక రకాల సమాధానాల వెల్లువ

తెలుగు పాట వింటున్నా

పొద్దున్నే పొద్దున వినాల్సిన పాటల్ని వింటున్నా

మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం వినాల్సిన పాటల్ని

మాపటేళ సాయంత్రపు ఆలోచలనఈ ఊహల్నీ ప్రజ్వలింపజేసే ఉసిగొల్పే ఊరటగొల్పే లాలించే పాట్లనే వింటాను వింటున్నాను

ఓ రోజంతా ఉల్లాసంగా ఆనందంగా తట్టిలేపేలా పట్టుకు ఊపేలా సాగాలంటే ఏం పాటలు వినాలో ఆ పాటలే వింటా వింటున్నా

నా మనసుకి నచ్చిన రచయిత కవి రాసిన పాటలు వింటున్నా

ఇలాంటి రకరకాల సమాధానాల పరంపరల నుండి ఓ స్పష్టమయిన సమాధానాన్ని పట్టి బయటకు లాగినాను

ఏం పాట?

నాన్నా! ఏం పాట వింటున్నా?

చెవిలో AirPods 23 గం 59ని ఓట్టుకుని ఏవో పాటలు వింటూ ఊగిపోయే కొడుకుని అడిగాను ఆర్తిగా.

You know Drake? అన్నాడు పొంగిపోయే భావోద్వేగంతో

Drake? వాడెవడు అన్నాను

హా~ ఔన్నానా NBA Player అన్నాడు చిరాకు నిండిన స్వరంతో నీకేం తెలియదు అన్నట్టుగా, "అతనొక పాటగాడు నాన్నా' అన్నాడు నయ యువ రక్తం ఉరకలై పోరుతుండగా పెల్లుబికే ఓ స్వరంతో.

ఈ కాలపు ప్రవాహం ఇదీ, గమనించూ అంటున్న హెచ్చరికతో.

YouTube లో వెతికాను ఎవడూ ఈ డ్రేకుడు అని..

కటింగ్ జటింగ్ ఫిటింగ్ రటింగ్ మధ్యమధ్యలో ఓ పాతిక సార్లు f*** word విరివిగా వాడుతూ వస్తోంది వాడి బాణీ.

తల విద్ల్చి నువ్వు ఏమి వింటున్నావూ అని అడగబోయాను కూతురు గారి గది వద్దకు  వెళ్ళి.

తలుపు తెరచిన తనవాకిట BTS పాటగాళ్ళ/గత్తెల చిత్రపటాలు విరివిగా అంటించి ఉన్నాయి చిందరవందరగా తలుపు నిలువునా

హృదయంతరాలలోంచి చిమ్ముకురాబోయిన ప్రశ్నని నిర్దాక్షిణ్యంగా దిగమింగుతూ garage లోకి నడిచాను భారంగా

మనసంతా ఏందాకాలపు వేడి గాలికి పైకి లేస్తున్న దుమ్ములో చిక్కుకున్న కాగితపు ముక్కలా ఉంది అల్లల్లాడుతూ

youtube playlist లోంచి ఒక పాటను play చెయ్యమన్నాను రిమోటు గాడిని

"తీగనై మల్లెలు

పూచిన వేళా

ఆగనా

అల్లనా

పూజకో మాల

మనసు తెర తీసినా

మోమాటమేనా 

మమత కలబోసినా

మాట కరువేనా"

వేటూరి స్రవంతి ప్రవాహం

భావం నేపథ్యానికి గోడ

భావం పదానికి అల్లికకు వ్యక్తీకరణకూ పునాది

భావం లేక పోతే ఇవేవీ లేవు

భావం భాష అల్లుకు పోయిన రెండు లోహాలు. విడదీయలేం

పాట పదం సాహిత్యం కవిత మనసు పొరల్లోంచి పెల్లుబికే ఓ ఊట.

దాని ప్రవాహానికి ఒడ్డు భావం భాష

"మనసు తెర తీసినా"

మనసు తెర తీయటం ఏంటీ? మనసుకి కూడ తెర ఉంటుందా?

ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఉదయించాలంటే స్ఫురించాలంటే భావం తెలియాలి భాష అర్థం కావాలి...

తర్వాతి పాట ప్రవాహం


అభినవ తారవో

నా అభిమాన తారవో

అభినవ తారవో

అభినయ రసమయ కాంతిధారవో

మంజుల

మధుకర

శింజాన

సుమశర

శింజిని

శివరంజనీ


నిజం చెప్పాలంటే ఈ పాటకి ఒక ఆస్కార్ సరిపోదు. ఎన్ని ఆస్కార్లు ఇచ్చినా తక్కువే. అసలు ఈ లాంటి భావన ఏ దేశంలోనూ ఉండదు. కేవలం భారతావనిలో తప్ప. సినారె! అంతే!


నేపథ్యం తెలియకుండా పాట వింటే కలిగే ప్రయోజనం ఏవిటీ?


మనసులో ఏదో అలజడి


ఇంతకీ ఏం పాట వింటున్నానూ?

ఏ పాట వినాలీ?

1 comment: